Theraflu Zatoki, 650mg + 10 mg, 10 saszetek

Wielkość opakowania - saszetki

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

23,89

Alternatywa od Dr. Maxa

O produkcie: Theraflu Zatoki, 650mg + 10 mg, 10 saszetek

100016013

Opis

Theraflu Zatoki udrożnia nos i zatoki. Zmniejsza ból głowy i zatok.

Wskazania

Leczenie objawowe dolegliwości związanych z chorobami zatok takich jak: ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegająca z bólem oraz objawami przekrwienia i obrzęku błony śluzowej. Działa przeciwgorączkowo, łagodzi objawy przeziębienia i grypy (dreszcze, bóle mięśni i głowy).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Theraflu Zatoki w przypadku: nadwrażliwości (alergii) na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny lub inne składniki tego leku, jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory IMAO, leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona); jeśli pacjent nie wie, czy leki stosowane przez niego z przepisu lekarza zawierają inhibitory IMAO, powinien zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem leku opisanego w ulotce, jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub bardzo wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie), jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy, jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (choroba oczu z postępującym uszkodzeniem nerwu wzrokowego i co najmniej częściowo związanej z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej), jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (guz zlokalizowany w pobliżu nerek, który powoduje zwiększenie ciśnienia tętniczego), jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, jeśli pacjent przyjmuje leki beta-adrenolityczne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca), jeśli pacjent przyjmuje doustnie inne leki sympatykomimetyczne, takie jak donosowe leki obkurczające błonę śluzową nosa, leki hamujące apetyt itp., w czasie ciąży i karmienia piersią, u dzieci poniżej 12.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Theraflu Zatoki należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą: jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek, jeśli pacjent choruje na niedokrwistość hemolityczną, jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (dziedziczne zaburzenie), jeśli pacjent jest odwodniony lub długotrwale niedożywiony, jeśli pacjent ma chorobę układu krwionośnego, jeśli pacjent choruje na cukrzycę, jeśli pacjent ma przerośnięty gruczoł krokowy (prostatę), ponieważ może się to wiązać z zatrzymaniem moczu. Lek zawiera paracetamol. Nie należy go stosować równocześnie z innymi produktami zawierającymi paracetamol. W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do ciężkiego uszkodzenia wątroby.Lek należy przyjmować zgodnie z ustalonym schematem dawkowania.Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: choroby płuc, w tym astmy, gorączki utrzymującej się dłużej niż 3 dni, bólu lub zatkania nosa trwającego dłużej niż 5 dni, wysypki skórnej lub uporczywego bólu głowy. Mogą to być objawy poważnej choroby. Podczas stosowania leku nie wolno pić napojów alkoholowych ze względu na ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Paracetamol należy stosować ostrożnie u osób uzależnionych od alkoholu. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących inne leki mające wpływ na wątrobę takie jak barbiturany, leki przeciwpadaczkowe,(np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina), ryfampicyna i izoniazyd.

Stosowanie leku u dzieci

Leku Theraflu Zatoki nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym w szczególności wymienionych poniżej: inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory IMAO) stosowane w leczeniu depresji i choroby Parkinsona: nie stosować Theraflu Zatoki, jeśli pacjent przyjmuje inhibitory IMAO lub przyjmował je w ciągu ostatnich 14 dni leki stosowane w leczeniu depresji, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne leki obniżające podwyższone ciśnienie krwi, np. beta blokery, debryzochina, guanetydyna, rezerpina i metylodopa, leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca (digoksyna i inne glikozydy nasercowe), leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi, np. warfaryna lub inne pochodne kumaryny, leki zawierające paracetamol lub leki sympatykomimetyczne, np. obkurczające błonę śluzową nosa stosowane w leczeniu przeziębień i grypy, leki przeciwko nudnościom i wymiotom, takie jak metoklopramid lub domperydon, leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna i izoniazyd) i zakażeń bakteryjnych (chloramfenikol) barbiturany (leki nasenne), leki stosowane w leczeniu napadów drgawkowych, takie jak fenytoina, fenobarbital, karbamazepina i lamotrygina, kolestyramina stosowana w celu obniżenia stężenia cholesterolu, zydowudyna (AZT) stosowana w leczeniu zakażenia wirusem HIV, probenecyd stosowany w leczeniu dny moczanowej, ergotamina i metysergid, stosowane w leczeniu migreny.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Nie zaleca się stosowania leku w ciąży.Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance gorącej, ale nie wrzącej wody. Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury. Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. W ciągu doby można przyjąć zawartość 3-4 saszetek. Nie należy stosować dłużej niż 5 dni. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy chorobowe będą się utrzymywać lub nasilą się po 5 dniach lub jeśli gorączka będzie się utrzymywać przez dłużej niż 3 dni.W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Theraflu Zatoki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy przerwać przyjmowanie leku i bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów: reakcje uczuleniowe (występują rzadko), obrzęk naczynioruchowy, w tym świszczący oddech, duszność, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła (występują rzadko), reakcja anafilaktyczna (ciężka reakcja uczuleniowa, częstość nieznana), wysypka, pokrzywka, swędzenie, zaczerwienienie skóry (występują rzadko), ciężkie reakcje skórne, w tym złuszczanie skóry, pęcherze, owrzodzenia, nadżerki w jamie ustnej(w bardzo rzadkich przypadkach), krwawienia lub powstawanie siniaków (zaburzenia krzepliwości krwi spowodowane małą liczbą płytek krwi) (występuje bardzo rzadko)
Pozostałe działania niepożądane leku:
Częste (występują u 1 do 10 na 100pacjentów): nudności, wymioty
Rzadkie (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, bóle głowy, przyspieszenie rytmu serca, kołatanie serca, zwiększone ciśnienie tętnicze, biegunka. W rzadko występujących przypadkach można także zaobserwować nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych testów czynnościowych wątroby.Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów): agranulocytoza (spadek ilości granulocytów we krwi), leukopenia (spadek ilości leukocytów we krwi), pancytopenia (niedobór elementów morfotycznych krwi.

Skład

składniki: Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 650 mg i chlorowodorek fenylefryny 10mg. Ponadto lek zawiera: sacharozę, acesulfam potasowy, żółcień chinolinową E104, żółcień pomarańczową, maltodekstrynę M100, krzemionkę koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan

Producent

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.