Vitaminum E Medana, 200 mg, 20 kapsułek

Dostępny
4,14

O produkcie

100048929

Vitaminum E Medana, 200 mg, 20 kapsułek to lek, którego substancją czynną jest tokoferol (witamina E).

Skład

Substancją czynną leku jest all-rac--tokoferylu octan.
Każda kapsułka zawiera 200 mg all-rac--tokoferylu octanu.
Pozostałe składniki to: żelatyna, glicerol, parahydroksybenzoesan etylu (E214), koszenila (E120), woda oczyszczona.

Przyjmowanie innych leków

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum E Medana jednocześnie z:

 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. dikumarol, warfaryna),
 • estrogenami (np. doustne środki antykoncepcyjne),
 • witaminą K.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 • Witamina E może działać antagonistycznie do witaminy K, zwłaszcza u osób przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe lub estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne).
 • Stosowanie innych środków o działaniu przeciwutleniającym (witamina C, selen, ubichinon, aminokwasy zawierające siarkę) może łagodzić niektóre objawy niedoboru witaminy E.
 • Jednoczesne stosowanie związków żelaza osłabia działanie witaminy E, dlatego należy zachować kilkugodzinny odstęp między przyjmowaniem tych leków.
 • Witamina E zwiększa wchłanianie, wykorzystanie i magazynowanie witaminy A.
 • Kolestyramina i kolestypol (leki zmniejszające stężenie cholesterolu) zmniejszają wchłanianie witaminy E z przewodu pokarmowego.
 • Orlistat (lek zmniejszający przyswajanie tłuszczu) i oleje mineralne mogą zaburzać wchłanianie witaminy E z przewodu pokarmowego.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Dawki przekraczające 1200 mg witaminy E na dobę mogą powodować wystąpienie takich objawów jak:

 • ból głowy,
 • zaburzenia ostrości widzenia,
 • nudności, biegunka,
 • wysypka,
 • osłabienie, zmęczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Wskazania

Leczenie niedoboru witaminy E spowodowanego długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem się oraz zaburzeniami przemiany materii. Wspomagająco w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca i jej wtórnej profilaktyce oraz we wszystkich chorobach, których etiologia związana jest ze stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę E lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli występuje niedobór witaminy K (możliwość wystąpienia krwawień).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitaminum E Medana należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Vitaminum E Medana z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku (patrz poniżej punkt 3).

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w czasie przyjmowania witaminy E.

Vitaminum E Medana zawiera parahydroksybenzoesan etylu (E214)
Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Przechowywanie:

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działanie

Substancja czynna leku - witamina E jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, który chroni przed szkodliwym działaniem nadmiernych ilości związków o silnych właściwościach utleniających oraz zapobiega hemolizie czerwonych krwinek. Ochrona przed uszkodzeniem przez rodniki tlenowe wydaje się istotna w rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego oraz mięśniowego. Witamina E może także działać jako kofaktor w niektórych układach enzymatycznych (składnik niezbędny w pewnych procesach przemiany materii).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne. Kapsułkę należy połknąć i popić wodą.

Zwykle
Dorośli: 1 lub 2 kapsułki na dobę.
Leczniczo w stanach niedoboru witaminy E dawkowanie ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum E Medana
W razie przyjęcia znacznie większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Po przedawkowaniu mogą wystąpić: brak łaknienia, biegunka, bóle brzucha, inne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, uczucie zmęczenia i osłabienia, nieostre widzenie, bóle głowy, wysypka, zaburzenia czynności gruczołów płciowych, zmniejszenie stężenia hormonów tarczycy w osoczu.

Pominięcie zastosowania leku Vitaminum E Medana
Jeżeli została pominięta jedna dawka i zbliża się pora przyjęcia kolejnej, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.