Apo-Napro, 250 mg, 30 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
10,32

O produkcie: Apo-Napro, 250 mg, 30 tabletek

100033605

Opis

Apo-Napro należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Substancją czynną leku jest naproksen.


Działanie

Apo-Napro zawiera naproksen stąd należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).  Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne  poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn.


Wskazania

Apo-Napro stosuje się w leczeniu:
- reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych
- problemów dotyczących mięśni i kości (ostrych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych)
- bolesnego miesiączkowania
- ostrej dny moczanowej
- gorączki różnego pochodzenia.


Przeciwwskazania

Nie stosować leku Apo-Napro:

- jeśli pacjent ma uczulenie na naproksen, naproksen sodowy lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku;
- jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia żołądka lub jelit np. wrzód
lub krwawienie;
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek;
- jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy NLPZ lub inne leki przeciwbólowe, takie jak kwas
acetylosalicylowy (aspiryna);
- jeśli pacjentka jest w trzech ostatnich miesiącach ciąży.

Jeśli którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta, należy odstawić lek i skontaktować
się z lekarzem.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Apo-Napro należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek reakcje nadwrażliwości
- jeśli u pacjenta występuje choroba nerek, wątroby lub serca
- jeśli u pacjenta występuje choroba żołądka lub jelit (choroba przewodu pokarmowego), w tym
owrzodzenia, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna
- jeśli u pacjenta występuje astma
- jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia krwi
- jeśli u pacjenta wykonywano badania czynności wątroby lub nadnerczy
- jeśli u pacjenta występuje uogólniony toczeń rumieniowaty lub mieszana choroba tkanki łącznej,
które są zaburzeniami układu odpornościowego, z objawami bólu stawów, zmęczeniem i wysypką
- jeśli kobieta planuje ciążę, ma trudności z zajściem w ciążę lub poddawana jest badaniom w
związku z niepłodnością
- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Ryzyko zawału serca: leki takie jak Apo-Napro, mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca
(zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie
należy przekraczać zalecanej dawki lub przedłużać czasu leczenia.
Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności serca, pacjent przebył udar lub podejrzewa, że
występuje ryzyko tych zaburzeń (na przykład, jeśli u pacjenta występuje zwiększone ciśnienie krwi,
cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu lub palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z
lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.


Stosowanie leku u dzieci

Apo-Napro nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat w żadnym wskazaniu, z wyjątkiem młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to ważne, gdyż naproksen może wpływać na działanie innych leków. Należy poinformować lekarza, zwłaszcza jeśli pacjent stosuje następujące leki:

- leki stosowane w leczeniu ostrej dny moczanowej, takie jak probenecyd;
- leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak pochodne hydantoiny;
- leki stosowane w leczeniu lub zapobieganiu zwiększonego krzepnięcia krwi, takie jak leki
przeciwzakrzepowe lub leki przeciwpłytkowe;
- leki stosowane w leczeniu zakażeń, takie jak sulfonoamidy lub fluorochinolony;
- leki stosowane w leczeniu niewydolności serca, takie jak furosemid, inne leki moczopędne lub
glikozydy nasercowe;
- leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak sole litu lub selektywne inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny, takie jak fluoksetyna;
- leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, takie jak propranolol i inne leki
beta-adrenolityczne oraz inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. ACE);
- leki stosowane w leczeniu łuszczycy, takie jak metotreksat;
- leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów, takie jak kortykosteroidy;
- leki przeciwdziałające odrzuceniu przeszczepu, takie jak cyklosporyna i takrolimus;
- inne leki z grupy NLPZ lub leki przeciwbólowe, takie jak kwas acetylosalicylowy;
- mifepryston, który jest zazwyczaj stosowany w leczeniu szpitalnym. Po zastosowaniu
mifeprystonu powinno upłynąć co najmniej 8 do 12 dni do rozpoczęcia leczenia naproksenem;
- zydowudynę, lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV;
- kwas acetylosalicylowy stosowany w celu zapobiegania zakrzepom krwi;

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji ma miejsce lub w razie wątpliwości, przed zastosowaniem
leku Apo-Napro należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Apo-Napro z jedzeniem i piciem:
Jednoczesne stosowanie leku Apo-Napro z jedzeniem lub piciem nie wpływa na jego działanie.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie należy przyjmować leku Apo-Napro podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży, ponieważ może
to zaszkodzić dziecku.
- Nie należy stosować leku Apo-Napro w okresie karmienia piersią.
- Naproksen może powodować trudności z zajściem w ciążę. Należy poinformować lekarza o
planowaniu ciąży lub trudnościach z zajściem w ciążę.


Dawkowanie

Lek Apo-Napro należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Tabletki należy stosować zgodnie z instrukcją. Lek należy popić szklanką wody, przyjmować w czasie lub po jedzeniu.

Zalecana dawka dobowa, to:

W chorobach reumatycznych:
- Dawka wynosi od 500 mg do 1 g w dwóch dawkach podzielonych, co 12 godzin.
- Jeśli u pacjenta występuje silny ból w nocy lub sztywność poranna, lekarz może zalecić
zmianę dawki.

W zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych i bolesnym miesiączkowaniu:
- Pierwsza dawka wynosi 500 mg (dwie tabletki 250 mg).
- Następnie stosuje się jedną tabletkę (250 mg), co 6 do 8 godzin, w zależności od potrzeb.

W gorączce różnego pochodzenia:
Zalecana dawka, to:
- 250 mg (1 tabletka 250 mg), co 8 godzin, w zależności od potrzeb. Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 3-5 dni.

W ostrej dnie moczanowej:
- Pierwsza dawka wynosi 750 mg (trzy tabletki po 250 mg).
- Następnie stosuje się jedną tabletkę (250 mg), co 8 godzin aż do ustąpienia napadu.

Dzieci (w wieku powyżej 5 lat) z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów:
- Dawka wynosi 10 mg/kg masy ciała na dobę w dwóch dawkach podzielonych.
- Należy poprosić lekarza lub farmaceutę o pomoc w obliczeniu dawki dla dziecka.

Lekarz powinien zalecić najwłaściwszą postać farmaceutyczną i moc, w zależności od wieku, masy
ciała i dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku
Pacjent może otrzymać mniejszą dawkę leku. Lekarz zadecyduje, jaka dawka jest najlepsza dla
pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Pacjent może otrzymać mniejszą dawkę leku. Lekarz zadecyduje, jaka dawka jest najlepsza dla
pacjenta.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Apo-Napro
W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast udać się do
najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub zwrócić się do lekarza. Należy zabrać ze sobą
opakowanie leku wraz z pozostałymi tabletkami.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania: ból głowy, senność, zgaga, niestrawność,
nudności lub wymioty.

Pominięcie zastosowania leku Apo-Napro
Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien to zrobić najszybciej, jak to jest możliwe, a
następną dawkę, należy przyjąć o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Apo-Napro
Lek Apo-Napro należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz. Odstawienie leku bez  porozumienia z lekarzem może być niebezpieczne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić siędo lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy przerwać stosowanie leku Apo-Napro i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli
wystąpią następujące działania niepożądane:
- wymioty z krwią lub ciemne, fusowate wymioty przypominające fusy od kawy
- przemijające czarne, smoliste stolce lub krew w kale
- owrzodzenie żołądka
- ciężka biegunka
- ból w podbrzuszu (zapalenie okrężnicy)
- owrzodzenie jamy ustnej
- nasilenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub choroby Cohna, np. nasilony ból, biegunka lub
wymioty
- wysypka
- objawy reakcji nadwrażliwości, takie jak trudności w oddychaniu, sapanie, ucisk w klatce
piersiowej, obrzęk powiek, twarzy, ust, gardła lub języka, wysypka lub świąd.

Mogą także wystąpić:

- Napady drgawek, ból głowy, senność, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, zaburzenia snu,
koszmary senne, niemożność koncentracji i kłopoty z pamięcią, mrowienie, dezorientacja,
omamy, niezakaźne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (aseptyczne zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych).
- Uczucie depresji.
- Zaburzenia widzenia. Jeśli u pacjenta występują zaburzenia widzenia należy poinformować lekarza, który może zalecić badanie wzroku.
- Zaburzenia równowagi i słuchu, dzwonienie w uszach.
- Wysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze), zawał serca lub udar.
- Przyjmowanie takich leków, jak Apo-Napro może być związane z niewielkim zwiększeniem
ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.
- Astma, zapalenie płuc, wysięk w płucach (obrzęk płuc).
- Nudności, wymioty, dyskomfort brzuszny, wzdęcia, zaparcie, zapalenie trzustki.
- Zmiany na skórze, w tym wysypka, świąd, zaczerwienienie, siniaki, obrzęk szyi i twarzy, obrzęk
dłoni i stóp, nadmierne pocenie się, pęcherze na dłoniach lub stopach (zespół Stevensa-Johnsona),
bolesne podczas ucisku siniaki, uwypuklające się w postaci obrzęku, wysięki ropne, łuszczenie się
skóry, reakcje skórne na światło.
- Zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka powodująca zażółcenie skóry ibiałkówek oczu. 

- Zaburzenia czynności nerek, w tym obecność krwi w moczu, zapalenie nerek.

- Trudności z zajściem w ciążę. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę.
- Wzmożone pragnienie, gorączka, obrzęk, osłabienie lub ból mięśni, reakcje alergiczne, wypadanie włosów.

- Zmiany we krwi: zmniejszenie liczby płytek (komórki krwi biorące udział w procesie krzepnięcia   krwi) lub krwinek białych, zmniejszenie stężenia hemoglobiny – barwnika przenoszącego tlen
(niedokrwistość), spowodowane zmniejszonym wytwarzaniem szpiku (aplazja) lub zwiększonym
rozpadem krwinek czerwonych (hemoliza), zwiększone stężenie potasu we krwi.
- Zapalenie naczyń krwionośnych.
- Uczucie zmęczenia lub ogólnie złe samopoczucie.


Skład

Lek Apo-Napro zawiera:
- Substancją czynną jest naproksen.
- Pozostałe składniki to: metyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka
koloidalna bezwodna.


Operating machinery

Podczas stosowania leku Apo-Napro pacjent może mieć trudności z koncentracją. Lek może
powodować zawroty głowy, zmęczenie, zaburzenia widzenia lub depresję. Jeśli wystąpią takie objawy
nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.


Producent

Podmiot odpowiedzialny:
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok.27
01-909 Warszawa
Polska

Wytwórca/Importer:
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate
Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000
Malta
 


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.