Aspicam, 15 mg, 60 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
27,02

O produkcie: Aspicam, 15 mg, 60 tabletek

100040603

Opis

Aspicam, 15 mg, 60 tabletek zawiera substancję czynną meloksykam.
Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).


Działanie

Aspicam zawiera substancję czynną meloksykam należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.


Wskazania

- Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.
- Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów.
- Długotrwałe leczenie objawowe zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

Nie należy stosować leku u kobiet w okresie karmienia piersią.

Aspicam może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę dobową leku Aspicam należy przyjmować w dawce pojedynczej, podczas posiłku, popijając wodą.

NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ DAWKI 15 mg/dobę.

U młodzieży powyżej 15 lat i osób dorosłych zwykle stosuje się:

- Krótkotrwałe leczenie zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg/dobę. W przypadku nieosiągnięcia odpowiedniego działania terapeutycznego lekarz może zwiększyć dawkę do 15 mg/dobę.

- Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów: 15 mg/dobę. U pacjentów w podeszłym wieku z reumatoidalnym zapaleniem stawów dawka meloksykamu wynosi 7,5 mg na dobę. U pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych leczenie należy rozpoczynać od dawki 7,5 mg na dobę.

- Długotrwałe leczenie objawowe zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa: 15 mg/dobę.
U pacjentów leczonych dializą, z ciężką niewydolnością nerek, dawka dobowa nie powinna przekraczać 7,5 mg.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku Aspicam u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aspicam
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Aspicam
W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę leku o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aspicam
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala:
- krwawienie z przewodu pokarmowego;
- napad duszności;
- obrzęk twarzy;
- obrzęk jamy ustnej i (lub) gardła przejawiający się występowaniem trudności z połykaniem lub oddychaniem.

Działania niepożądane leku Aspicam uszeregowano według częstości występowania:
Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):
- niedokrwistość;
- oszołomienie;
- ból głowy;
- niestrawność, nudności i wymioty, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka;
- świąd, wysypka;
- obrzęki, w tym obrzęki kończyn dolnych.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):
- zaburzenia dotyczące liczby krwinek: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi);
- zawroty głowy;
- szumy uszne;
- senność;
- kołatanie serca, niewydolność serca;
- zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi;
- nagłe zaczerwienienie twarzy;
- krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzody trawienne, zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (w tym wrzodziejące);
- przemijające zaburzenia wskaźników czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny);
- pokrzywka;
- zaburzenia wskaźników czynności nerek (np. zwiększenie stężenia kreatyniny lub mocznika).

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):
- reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne;
- zaburzenia nastroju;
- bezsenność i koszmary senne;
- dezorientacja;
- zaburzenia widzenia (w tym nieostre widzenie);
- wystąpienie napadów astmy u niektórych pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;
- perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie jelita grubego (perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego mogą mieć czasami ciężki przebieg, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku), smoliste stolce, krwawe wymioty lub zaostrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna;
- zapalenie wątroby;
- zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka;
- obrzęk naczynioruchowy;
- objawy pęcherzowe takie jak rumień wielopostaciowy;
- nadwrażliwość na światło (podczas ekspozycji na światło słoneczne mogą tworzyć się pęcherze przypominające ciężkie oparzenie);
- niewydolność nerek.

Przyjmowanie takich leków jak Aspicam może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca („zawał serca”) lub udaru.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.


Skład

- Substancją czynną leku jest meloksykam. Jedna tabletka zawiera 15 mg meloksykamu.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian.


Producent

Biofarm Sp. z o.o.
 


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.