Aspirin Pro, 500 mg, 20 tabletek powlekanych

Marka: ASPIRIN
Wielkość opakowania - tabletki
Dostępny
25,69

Klienci kupili również

O produkcie: Aspirin Pro, 500 mg, 20 tabletek powlekanych

100006453

Opis

Nazwa Aspirin Pro
Nazwa międzynarodowa Kwas acetylosalicylowy
Dawka 500 mg
Postać tabletki powlekane
Wielkość opakowania 20 sztuk
Działanie/właściwości
 • przeciwbólowo
 • przeciwgorączkowo
 • przeciwzapalnie 

Aspirin Pro, 500 mg, 20 tabletek powlekanych zawiera kwas acetylosalicylowy.


Działanie

Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.


Wskazania

Na co jest Aspirin Pro?

Lek ASPIRIN PRO stosuje się w objawowym leczeniu gorączki i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu, takie jak ból głowy, dolegliwości towarzyszące grypie, bóle zębów, bóle mięśni.
Lek ASPIRIN PRO jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i młodzieży – osób w wieku 12 lat i starszych (o masie ciała 40 kg lub więcej). Należy zapytać lekarza lub farmaceutę o inne postacie kwasu acetylosalicylowego przeznaczone dla pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg.

Jeśli po upływie 3 dni (w przypadku gorączki) lub 3–4 dni (w przypadku bólu) nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku ASPIRIN PRO:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z
  pozostałych składników tego leku;
 • jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta napady astmy oskrzelowej lub reakcja alergiczna (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężki nieżyt nosa, wstrząs) wywołane podaniem
  kwasu acetylosalicylowego lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
 • jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;
 • jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna lub jeśli występuje podwyższone ryzyko krwawienia;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek, wątroby lub serca;
 • jeśli pacjent jest leczony metotreksatem w dawkach większych niż 20 mg na tydzień;
 • jeśli pacjent jest leczony doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (leki rozrzedzające krew i zapobiegające jej krzepnięciu);
 • jeśli pacjentka jest po piątym miesiącu ciąży (ponad 24 tygodnie bez miesiączki).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Aspirin Pro należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania ASPIRIN PRO należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent jest leczony innymi produktami zawierającymi kwas acetylosalicylowy – w celu uniknięcia ryzyka przedawkowania;
 • jeśli pomimo przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego przez dłuższy czas występują bóle głowy, nie należy wtedy zwiększać dawek lecz skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą;
 • jeśli pacjent regularnie stosuje leki przeciwbólowe, a szczególnie kilka leków przeciwbólowych jednocześnie, gdyż może prowadzić to do pogorszenia czynności nerek;
 • jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną krwinek czerwonych polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, gdyż podanie większych dawek kwasu acetylosalicylowego może wywołać wystąpienie hemolizy (niszczenia krwinek czerwonych);
 • jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa, krwawienia z przewodu pokarmowego lub zapalenie błony śluzowej żołądka;
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby;
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub u pacjentów z zaburzeniami krążenia sercowonaczyniowego;
 • jeśli pacjent choruje na astmę: u niektórych pacjentów występowanie napadów astmy może być związane z reakcjami alergicznymi na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na kwas acetylosalicylowy. W takim przypadku nie zaleca się stosowania tego leku.
 • w przypadku nasilonych krwawień menstruacyjnych;
 • jeśli podczas leczenia wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego (krwawe wymioty, krew w stolcu, czarne zabarwienie stolca), należy przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym;
 • jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki rozrzedzające krew i zapobiegające jej krzepnięciu (leki przeciwzakrzepowe);
 • kwas acetylosalicylowy zwiększa ryzyko krwawienia nawet w niewielkich dawkach i nawet w przypadku, gdy był przyjmowany kilka dni wcześniej. Należy poinformować o przyjmowaniu leku lekarza, chirurga lub anestezjologa bądź dentystę, jeżeli planowany jest nawet niewielki zabieg chirurgiczny;
 • kwas acetylosalicylowy modyfikuje ilość kwasu moczowego we krwi. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku gdy pacjent przyjmuje leki z powodu dny moczanowej;
 • nie zaleca się przyjmowania tego leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

U dzieci z chorobami wirusowymi, którym podano kwas acetylosalicylowy, obserwowano zespół Reye’a (rzadko występujące, ale bardzo ciężkie zaburzenie związane z uszkodzeniem układu nerwowego oraz wątroby). W związku z tym:

 • w przypadku chorób wirusowych, takich jak grypa lub ospa wietrzna, nie należy podawać dziecku kwasu acetylosalicylowego bez uprzedniej konsultacji z lekarzem;
 • w przypadku wystąpienia objawów takich jak zawroty głowy lub omdlenie, zaburzenia zachowania lub wymioty u dziecka przyjmującego kwas acetylosalicylowy, należy natychmiast powiadomić lekarza.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża

W okresie pierwszych pięciu miesięcy ciąży należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku lub innych produktów zawierających kwas acetylosalicylowy. Od rozpoczęcia szóstego miesiąca ciąży (po 24 tygodniach bez miesiączki) nie należy w żadnym przypadku przyjmować tego leku, ponieważ może to spowodować znaczne zagrożenie dla pacjentki lub jej dziecka. W przypadku przyjęcia tego leku podczas ciąży należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego lub jakiegokolwiek innego leku.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Tylko do podawania doustnego.

Stosowanie u osób dorosłych i młodzieży (osób w wieku 16 lat i starszych)
- Zalecana pojedyncza dawka to 1 tabletka; w razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. W przypadku bardziej nasilonej gorączki lub bólu zalecana pojedyncza dawka to 2 tabletki; w razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin.
- Łączna dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 tabletek.
Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat i starszych)
- Zalecana pojedyncza dawka to 1 tabletka; w razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin.
- Łączna dawka dobowa nie powinna być większa niż 4 tabletki.

Stosowanie u młodzieży w wieku 12–15 lat (u osób o masie ciała 40–50 kg)
- Dawka jest uzależniona od masy ciała pacjenta; wskazany wiek jest jedynie orientacyjny.
- Zalecana pojedyncza dawka to 1 tabletka; w razie potrzeby dawkę taką można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin.
- Łączna dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 tabletek.

Stosowanie w szczególnych grupach pacjentów
- Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek lub problemami z krążeniem (np.
z niewydolnością serca lub poważnymi incydentami krwotocznymi): Należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
- Dzieci w wieku poniżej 12lat (o masie ciała poniżej 40 kg): Nie należy stosować leku, o ile nie przepisze go lekarz.

Sposób stosowania
Aby otworzyć blister, należy rozerwać folię do środka od dowolnej krawędzi.
Tabletki należy przyjmować z dużą ilością wody.

Czas stosowania
Nie należy przyjmować tego leku dłużej niż przez 3 dni (w przypadku gorączki) lub 3–4 dni (w przypadku bólu), chyba że lekarz zaleci inaczej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ASPIRIN PRO
Podczas leczenia mogą wystąpić szumy uszne, uczucie utraty słuchu, bóle głowy, zawroty głowy – są to typowe oznaki przedawkowania leku.

W razie podejrzenia przedawkowania tego leku należy przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku ASPIRIN PRO
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość występowania: nieznana - częstość występowania nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych.
Możliwe działania niepożądane związane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego:
Wszystkie poniższe działania niepożądane są bardzo poważne i mogą wymagać pilnej pomocy medycznej lub hospitalizacji. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z poniższych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala:
- krwawienie (krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł, czerwone plamy pod skórą itp.);
- reakcje alergiczne, takie jak wykwity skórne, napad astmy lub obrzęk twarzy, któremu towarzyszą trudności w oddychaniu;
- ból głowy, zawroty głowy, uczucie utraty słuchu, szumy uszne (dzwonienie w uszach), które zazwyczaj wskazują na przedawkowanie;
- krwawienie do mózgu;
- ból brzucha;
- krwawienie z przewodu pokarmowego, patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności” -
występują częściej po zastosowaniu dużych dawek;
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia, zaburzenia czynności wątroby (głównie dotyczące komórek wątroby);
- pokrzywka, reakcje skórne;
- zespół Reye’a (zaburzenia świadomości lub nietypowe zachowania bądź wymioty) u dziecka z chorobą wirusową przyjmującego kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku ASPIRIN PRO);
- zaburzenia czynności nerek, uszkodzenie nerek;
- enteropatia zwężeniowa jelit (szczególnie podczas długotrwałego stosowania).


Skład

Co zawiera lek ASPIRIN PRO
Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy.
Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

Pozostałe składniki leku to:
Krzemionka koloidalna bezwodna, sodu węglan
Otoczka tabletki: wosk Carnauba, hypromeloza, cynku stearynian.


Producent

Bayer Bitterfeld GmbH
Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1
06803 Bitterfeld-Wolfen
Niemcy


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.