Cyclo-Progynova, 2 mg ,2 mg+0,5 mg, 21 tabletek powlekanych

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
9,30

O produkcie: Cyclo-Progynova, 2 mg ,2 mg+0,5 mg, 21 tabletek powlekanych

100033615

Opis

Cyclo-Progynova jest lekiem stosowanym w Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ). Zawiera dwa  różne hormony: estrogen i progestagen, których produkacja przez jajniki ustaje u kobiet po menopauzie.


Działanie

Lek Cyclo-Progynova to preparat zawierający dwa różne hormony: estrogen i progestagen. U kobiet po menopauzie jajniki przestają produkować te hormony, stąd lek ten jest wykorzystywany w  Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ).

Lek Cyclo-Progynova nie jest środkiem antykoncepcyjnym.
 


Wskazania

Lek Cyclo-Progynova stosuje się w leczeniu objawów niedoboru estrogenów (takich jak: uderzenia
gorąca, problemy z zasypianiem, zawroty głowy, suchość pochwy) w następstwie naturalnej
menopauzy lub hipogonadyzmu, usunięcia narządu rodnego lub pierwotnej niedoczynności jajników ukobiet z zachowaną macicą.

Lek Cyclo-Progynova stosuje się w celu kontroli nieregularnych cykli miesiączkowych.

Leczenie pierwotnego lub wtórnego braku miesiączki.

 


Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Cyclo-Progynova jeśli pacjentki dotyczy jakikolwiek z niżej wymienionych
stanów. Jeśli pacjentka ma wątpliwości czy którykolwiek z podanych stanów jej dotyczy, przed
zastosowaniem leku Cyclo-Progynova powinna poradzić się lekarza.

Nie stosować leku Cyclo-Progynova:
• jeśli u pacjentki występuje uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na którykolwiek z
pozostałych składników leku Cyclo-Progynova;
• jeśli u pacjentki występuje rak piersi – rozpoznany w przeszłości lub podejrzewany;
• jeśli u pacjentki występuje nowotwór zależny od estrogenów (np. rak trzonu macicy) lub jeśli
podejrzewa się u pacjentki jego występowanie;
• jeśli u pacjentki występuje krwawienie z dróg rodnych, którego przyczyn nie wyjaśniono;
• jeśli u pacjentki występuje nieleczony rozrost błony śluzowej trzonu macicy (hiperplazja
endometrium);
• jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował w przeszłości zakrzep w żyle (zakrzepica), na
przykład w nogach (zakrzepica żył głębokich) lub w płucach (zator tętnicy płucnej);
• jeśli u pacjentki występuje lub występowała w niedalekiej przeszłości choroba wywołana przez
zakrzepy w tętnicy, jak na przykład: zawał serca, udar mózgu lub dławica piersiowa;
• jeśli u pacjentki występują zaburzenia krzepnięcia krwi (takie jak niedobór białka C, białka S
lub antytrombiny);
• jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby i parametry
czynności wątroby nie powróciły do normy;
• jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;
• zwiększone ryzyko żylnej lub tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej;
• jeśli u pacjentki występuje rzadka, przekazywana przez kolejne pokolenia (wrodzona) choroba
barwnika krwi zwana „porfirią”.

Jeżeli jakikolwiek z wymienionych stanów wystąpi po raz pierwszy w czasie przyjmowania leku
Cyclo-Progynova, lek należy natychmiast odstawić i zwrócić się do lekarza prowadzącego.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie HTZ niesie ze sobą zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu lub kontynuacji leczenia.
Doświadczenie w zakresie leczenia kobiet z przedwczesną menopauzą (z powodu niewydolności
jajników lub przeprowadzonej operacji) jest ograniczone. U kobiet z przedwczesną menopauzą,
zagrożenia wynikające ze stosowania HTZ mogą być inne. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem stosowania (lub przed ponownym zastosowaniem) HTZ lekarz przeprowadzi
wywiad lekarski dotyczący pacjentki i jej rodziny. Lekarz może zdecydować o konieczności
przeprowadzenia badania lekarskiego. Lekarz może zbadać piersi i (lub), jeśli to konieczne,
przeprowadzić badanie ginekologiczne.

Po rozpoczęciu przyjmowania leku Cyclo-Progynova pacjentka powinna poddawać się regularnym
badaniom lekarskim (przynajmniej jeden raz w roku). W trakcie tych wizyt należy omówić z lekarzem korzyści i ryzyko związane z kontynuacją stosowania leku Cyclo-Progynova.

Należy regularnie badać piersi, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pacjentki z gruczolakiem przysadki wymagają uważnej obserwacji (w tym z okresowych badań
stężenia prolaktyny).

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cyclo-Progynova w następujących  przypadkach:

Jeśli u pacjentki kiedykolwiek wystąpił którykolwiek z opisanych stanów klinicznych, przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować o tym lekarza, ponieważ stany te mogą nawracać lub zaostrzać się podczas leczenia lekiem Cyclo-Progynova.

W takich przypadkach należy częściej zgłaszać się do lekarza na wizyty kontrolne:
• mięśniaki macicy;
• wzrost fragmentów błony śluzowej trzonu macicy poza obrębem macicy (endometrioza) lub
rozrost błony śluzowej trzonu macicy (hiperplazja endometrium) w przeszłości;
• zwiększone ryzyko powstania zakrzepów (patrz poniżej „Zakrzepy w żyle (zakrzepica)”);
• podwyższone ryzyko rozwoju nowotworów, których rozrost zależy od estrogenów, np. rak piersi u matki siostry lub babci;
• wysokie ciśnienie tętnicze krwi;
• choroba wątroby, taka jak łagodny nowotwór wątroby;
• cukrzyca;
• kamica żółciowa;
• migrena lub silne bóle głowy;
• choroba o podłożu immunologicznym, która może objąć wiele narządów (toczeń rumieniowaty
układowy, SLE);
• padaczka;
• astma;
• choroba błony bębenkowej i słuchu (otoskleroza);
• bardzo wysokie stężenie tłuszczów obecnych we krwi (trójglicerydów);
• zatrzymywanie płynów związane z niewydolnością serca lub nerek;
• pląsawica mniejsza.

Należy przerwać przyjmowanie leku Cyclo-Progynova i natychmiast zgłosić się do lekarza

Jeśli pacjentka zaobserwuje którykolwiek z następujących objawów podczas stosowania HTZ:
• zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka) – może to być objawem choroby wątroby;
• znaczny wzrost ciśnienia krwi (objawami mogą być: ból głowy, zmęczenie, zawroty głowy);
• wystąpienie po raz pierwszy bólów głowy przypominających bóle migrenowe;
• zajście w ciążę;
• zaobserwowanie objawów mogących wskazywać na wystąpienie zakrzepu, takich jak:
• bolesny obrzęk i zaczerwienienie nóg;
• nagły ból w klatce piersiowej;
• duszność.
Uwaga: Cyclo-Progynova nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Kobiety, u których nie upłynęło 12
miesięcy od ostatniej miesiączki lub w wieku poniżej 50 lat, mogą nadal wymagać stosowania
dodatkowej antykoncepcji w celu zapobiegania ciąży. Aby uzyskać poradę, należy skonsultować się zlekarzem.

HTZ a rak
Nadmierny rozrost błony śluzowej trzonu macicy (rozrost endometrium) i rak błony śluzowej trzonu macicy (rak endometrium).

Stosowanie wyłącznie estrogenów w HTZ zwiększa ryzyko nadmiernego rozrostu błony śluzowej
macicy (hiperplazja endometrium) i raka błony śluzowej macicy (raka endometrium).
Progestagen zawarty w leku Cyclo-Progynova chroni przed tym dodatkowym ryzykiem.

U kobiet, które mają zachowaną macicę i nie stosują HTZ, średnio u 5 na 1000 zostanie
zdiagnozowany rak endometrium w wieku od 50 do 65 lat. W zależności od czasu trwania leczenia i dawki przyjmowanych estrogenów, u kobiet w wieku od 50 do 65 lat, które mają zachowaną macicę i stosują wyłącznie estrogeny w HTZ, u 10 do 60 kobiet na 1000 zostanie zdiagnozowany rak endometrium (tj. liczba dodatkowych przypadków wyniesie od 5 do 55).

Niespodziewane krwawienia
W trakcie przyjmowania leku Cyclo-Progynova pojawi się comiesięczne krwawienie (tzw.
krwawienie z odstawienia). Natomiast jeżeli pojawi się niespodziewane krwawienie lub plamienie
pomiędzy comiesięcznym krwawieniem, które:
o utrzymuje się dłużej niż przez pierwszych 6 miesięcy,
o pojawi się po stosowaniu leku Cyclo-Progynova przez dłużej niż 6 miesięcy,
o utrzymuje się pomimo zaprzestania stosowania HTZ,
należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe.

Rak piersi
Dowody potwierdzają, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) w postaci produktów
złożonych (estrogen i progestagen w składzie) lub zawierających tylko estrogen, wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem rozwoju raka piersi - jest to zależne od długości trwania terapii. Zwiększone ryzyko staje się widoczne po 3 latach stosowania HTZ. Po zakończeniu HTZ dodatkowe ryzyko będzie się z czasem zmniejszać, ale ryzyko może się utrzymywać przez 10 lat lub dlużej, jeśli HTZ trwała ponad 5 lat.

➢ Pacjentka powinna regularnie badać piersi. Jeśli wystąpi jakakolwiek z niżej wymienionych
zmian należy skontaktować się z lekarzem:
• wgłębienie w skórze;
• zmiany w brodawce sutkowej;
• jakiekolwiek zauważalne lub wyczuwalne guzki.

Dodatkowo, zaleca się uczestnictwo w przesiewowych badaniach mammograficznych, jeśli są
oferowane. W przypadku przesiewowych badań mammograficznych ważne jest, aby powiadomić
pielęgniarkę, personel medyczny, którzy faktycznie wykonują badanie rentgenowskie, że stosuje się HTZ, ponieważ lek ten może zwiększać gęstość piersi, co może wpływać na wynik mammografii. W miejscach zwiększonej gęstości piersi badanie mammograficzne może nie wykryć wszystkich guzków.

Porównanie

W przypadku kobiet w wieku od 50 do 54 lat niestosujących HTZ, rak piersi zostanie rozpoznany
średnio u 13 do 17 na 1000 kobiet w okresie 5 lat.
W przypadku kobiet w wieku 50 lat, które rozpoczną 5-letnią estrogenową HTZ, liczba zachorowań
wyniesie 16-17 na 1000 pacjentek (tj. dodatkowe 0 do 3 przypadków).
W przypadku kobiet w wieku od 50 lat, które rozpoczną 5-letnią estrogenowo-progestagenową HTZ, liczba zachorowań wyniesie 21 na 1000 pacjentek (tj. dodatkowe 4 do 8 przypadków).
W przypadku kobiet w wieku od 50 do 59 lat, niestosujących HTZ, rak piersi zostanie rozpoznany
u średnio 27 na 1000 pacjentek w okresie 10 lat.
W przypadku kobiet w wieku 50 lat, które rozpoczną 10-letnią estrogenową HTZ, liczba zachorowań wyniesie 34 na 1000 pacjentek (tj. dodatkowe 7 przypadków).
W przypadku kobiet w wieku 50 lat, które rozpoczną 10-letnią estrogenowo-progestagenową HTZ,
liczba zachorowań wyniesie 48 na 1000 pacjentek (tj. dodatkowe 21 przypadków).

Rak jajnika
Nowotwór jajnika występuje rzadko – znacznie rzadziej niż nowotwór piersi. Stosowanie HTZ
obejmującej tylko estrogeny lub skojarzenie estrogenów i progestagenów wiąże się z nieznacznie
zwiększonym ryzykiem nowotworu jajnika.
Ryzyko nowotworu jajnika zależy od wieku. Na przykład, u kobiet w wieku od 50 do 54 lat, które nie stosują HTZ, nowotwór jajnika zostanie rozpoznany w okresie 5 lat u około 2 na 2000 kobiet zostanie zdiagnozowany rak jajnika. U kobiet przyjmujących HTZ przez 5 lat, wystąpi u około 3 kobiet na 2000 stosujących (tj. około 1 dodatkowy przypadek).

Wpływ HTZ na serce i układ krążenia

Zakrzepy w żyle (zakrzepica)
Ryzyko wystąpienia zakrzepów w żyłach jest około 1,3 do 3 razy większe u kobiet stosujących HTZ,
szczególnie w pierwszym roku leczenia, niż u tych, które nie stosują HTZ.

Zakrzepy mogą być groźne, szczególnie jeśli jeden z nich przemieści się do płuc, powodując ból w
klatce piersiowej, duszność, omdlenie lub nawet śmierć.

Ryzyko powstania zakrzepu zwiększa się wraz z wiekiem oraz w przypadku, gdy którykolwiek z
poniższych stanów dotyczy pacjentki. Należy poinformować lekarza:
• gdy pacjentka nie może chodzić przez dłuższy czas ze względu na poważną operację, uraz lub
chorobę;
• gdy pacjentka ma dużą nadwagę (BMI > 30 kg/m2);
• jeśli u pacjentki występują problemy z krzepnięciem krwi, które wymagają długotrwałego
podawania leków zapobiegających powstawaniu zakrzepów;
• jeśli bliscy krewni pacjentki mieli w przeszłości zakrzepy w nogach, płucach lub innych
narządach;
• jeśli u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (SLE);
• jeśli u pacjentki występuje nowotwór.

Porównanie
W przypadku kobiet w wieku około 50 lat niestosujących HTZ można oczekiwać, że w okresie 5 lat u około 4 do 7 na 1000 kobiet wystąpi zakrzep w żyłach.
W przypadku kobiet w wieku około 50 lat przyjmujących estrogenowo-progestagenową HTZ przez
ponad 5 lat wystąpi 9 do 12 takich przypadków na 1000 pacjentek (tj. dodatkowych 5 przypadków).


Choroba serca (zawał serca)

Nie potwierdzono, że HTZ zapobiega zawałowi serca.

U kobiet w wieku powyżej 60 lat, które stosują estrogenowo-progestagenową HTZ ryzyko
wystąpienia choroby serca jest nieznacznie wyższe niż u kobiet niestosujących HTZ.

Udar mózgu
Ryzyko wystąpienia udaru mózgu u kobiet stosujących HTZ jest około 1,5 razy wyższe niż u kobiet
niestosujących HTZ. Liczba dodatkowych przypadków udaru mózgu związanych ze stosowaniem
HTZ wzrasta wraz z wiekiem.

Porównanie
W przypadku kobiet w wieku około 50 lat nieprzyjmujących HTZ oczekuje się, że u około 8 na 1000
w okresie 5 lat wystąpi udar. U kobiet w wieku około 50 lat przyjmujących HTZ wartość ta wynosi
11przypadków na 1000 pacjentek w okresie 5 lat (tj. dodatkowe 3 przypadki).

Inne choroby
Porównanie
• Jeśli pacjentka choruje na choroby nerek lub serca powinna pozostawać pod obserwacją, gdyż estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów w organizmie. W ciężkiej niewydolności nerek stężenie substancji czynnych leku Cyclo-Progynova we krwi będzie podwyższone.

• Jeśli u pacjentki stwierdzono zwiększone stężenie triglicerydów (rodzaj związku tłuszczowego, który jest obecny we krwi) powinna ona pozostać pod obserwacją, gdyż stężenie to może się jeszcze zwiększyć i w konsekwencji doprowadzić do zapalenia trzustki.

• Jeżeli u pacjentki stwierdzono wrodzony obrzęk naczynioruchowy, stosowanie leku CycloProgynova może prowadzić do nasilenia jego objawów.

• Jeśli u pacjentki występuje tendencja do rozwoju brązowych plam (ostuda) na twarzy, powinna ona unikać słońca lub promieni ultrafioletowych w trakcie stosowania leku CycloProgynova.

• HTZ nie zapobiega utracie pamięci. Istnieją pewne dowody wskazujące na większą utratę
pamięci w przypadku kobiet rozpoczynających stosowanie HTZ w wieku powyżej 65 lat. Aby
uzyskać więcej informacji należy porozmawiać z lekarzem.

Estrogeny zwiększają stężenie całkowitej ilości krążących hormonów tarczycy, kortykosteroidów
i hormonów płciowych. Ten fakt może mieć znaczenie przy ocenie wyników badań laboratoryjnych


Stosowanie leku u dzieci

Lek Cyclo-Progynova nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach lub lekach, które mogłyby
zostać przyjęte, również tych, które wydawane są bez recepty, lekach ziołowych lub innych
naturalnych preparatach.
Niektóre leki (wymienione poniżej) mogą wpływać na działanie leku Cyclo-Progynova, co może
prowadzić do wystąpienia nieregularnych krwawień:
• leki stosowane do leczenia padaczki (takie jak: barbiturany, fenytoina, prymidon, karbamazepina oraz prawdopodobnie okskarbazepina, topiramat i felbamat);
• leki stosowane do leczenia gruźlicy (takie jak: ryfampicyna, ryfabutyna);
• leki stosowane do leczenia infekcji wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, np. newirapina, efawirenz, nelfinawir i rytonawir);
• ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum);
• leki stosowane do leczenia zakażeń grzybiczych (takie jak gryzeofulwina, itrakonazol, ketokonazol, worykonazol, flukonazol);
• leki stosowane do leczenia infekcji bakteryjnych (takie jak klarytromycyna, erytromycyna);
• leki stosowane do leczenia niektórych chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi (takie jak werapamil, diltiazem);
• sok grejpfrutowy;

Jeśli pacjentka przyjmuje paracetamol, działanie leku Cyclo-Progynova może być nasilone


Ciąża

Lek Cyclo-Progynova jest przeznaczony dla kobiet po menopauzie. W przypadku zajścia w ciążę
należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cyclo-Progynova i skontaktować się z lekarzem.

Niewielkie ilości hormonów płciowych mogą przenikać do mleka kobiety karmiącej. Hormonalna
terapia zastępcza nie jest wskazana do stosowania podczas karmienia piersią.


Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zdecyduje jak długo należy stosować lek Cyclo-Progynova.
Jeśli pacjentka ciągle miesiączkuje, powinna rozpocząć przyjmowanie leku Cyclo-Progynova piątego dnia menstruacji. W każdym innym przypadku lekarz prowadzący może doradzić natychmiastowe rozpoczęcie terapii.

Lekarz przepisze pacjentce możliwie najmniejszą dawkę do stosowania przez możliwie najkrótszy
czas zapewniającą̨ złagodzenie objawów. Jeśli pacjentka uważa, że dawka leku jest za duża lub za
mała, należy skonsultować się z lekarzem.
Przyjmuje się 1 białą tabletkę na dobę przez pierwszych 11 dni, a następnie 1 jasnobrązową tabletkę na dobę przez kolejnych 10 dni, w miarę możliwości o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu. Jedno opakowanie wystarcza na 21 dni leczenia.

Po 21-dniowym cyklu przyjmowania tabletek należy zrobić 7-dniową przerwę.
Krwawienie z odstawienia występuje zwykle podczas 7-dniowej przerwy, kilka dni po przyjęciu
ostatniej tabletki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek Cyclo-Progynova nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.
Pacjenci w wieku podeszłym
Brak danych mówiących o konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów w wieku podeszłym. Należy poinformować lekarza, jeżeli ma się 65 lat lub więcej.
Pacjenci z zaburzeniami wątroby
Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących stosowania produktu Cyclo-Progynova
u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Lek jest przeciwwskazany u kobiet z ciężką chorobą wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami nerek
Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących stosowania produktu Cyclo-Progynova
u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Dostępne dane nie wskazują na konieczność
dostosowania dawkowania u tych pacjentów.
Pominięcie zastosowania leku Cyclo-Progynova
Jeśli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę o zwykłej porze, a minęło mniej niż 24 godziny, należy
przyjąć tę tabletkę tak szybko jak to możliwe a następną tabletkę o zwykłej porze. Jeśli jednak minęło więcej niż 24 godziny, należy pozostawić pominiętą tabletkę w blistrze i kontynuować przyjmowanie pozostałych tabletek codziennie o zwykłej porze. Jeżeli pominięto kilka tabletek, może wystąpić krwawienie.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cyclo-Progynova
Przedawkowanie może powodować nudności, wymioty i nieregularne krwawienie. Nie ma potrzeby specyficznego leczenia, ale w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
W przypadku zabiegu chirurgicznego
Jeśli pacjentka została skierowana na operację, powinna poinformować chirurga o przyjmowaniu leku Cyclo-Progynova. Może się okazać, że trzeba będzie przerwać stosowanie leku Cyclo-Progynova na około 4-6 tygodni przed planowaną operacją, aby zmniejszyć ryzyko powstania zakrzepu. Należy zapytać lekarza kiedy będzie można powrócić do stosowania leku Cyclo-Progynova.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej opisane
są w punkcie „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.
Wymienione choroby zgłaszane są częściej u kobiet przyjmujących HTZ niż u kobiet niestosujących
HTZ:
• rak piersi;
• nieprawidłowy rozrost lub rak błony śluzowej trzonu macicy (hiperplazja endometrium lub
rak endometrium);
• rak jajnika;
• zakrzepy w żyłach nóg lub płuc (żylny zakrzep z zatorami);
• choroby serca;
• udar mózgu;
• możliwa utrata pamięci, jeśli stosowanie HTZ rozpoczyna się po 65 roku życia.

Poniżej wymieniono objawy, które mogą być związane ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej lub w niektórych przypadkach mogą być objawami klimakterium. Objawy te były również obserwowane u pacjentek stosujących inną doustną hormonalną terapię zastępczą.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na każde 100 pacjentek):
- zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała,
- ból brzucha, nudności,
- wysypka, swędzenie skóry,
- krwawienia lub plamienia z pochwy.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na każde 1000 pacjentek):
- reakcje nadwrażliwości,
- nastrój depresyjny,
- zawroty głowy,
- zaburzenia widzenia,
- szybkie bicie serca (palpitacje),
- niestrawność,
- rumień guzowaty, pokrzywka,
- ból piersi, tkliwość piersi,
- obrzęk.
Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na każde 10 000 pacjentek):
- niepokój,
- zmniejszenie lub nasilenie popędu seksualnego (libido),
- migrena,
- nietolerancja soczewek kontaktowych,
- wzdęcia, wymioty,
- owłosienie ciała typu męskiego u kobiet (hirsutyzm), trądzik,
- kurcze mięśni,
- bolesne miesiączkowanie, wydzielina z pochwy, zespół napięcia przedmiesiączkowego,
obrzęk piersi,
- zmęczenie.
Przy stosowaniu innych leków HTZ wystąpiły następujące działania niepożądane:
• choroba pęcherzyka żółciowego
• różne zaburzenia skórne:
- przebarwienie skóry, zwłaszcza na twarzy lub szyi, znane jako „plamy ciążowe” (ostuda);
-  bolesne czerwonawe guzki skórne (rumień guzowaty);
-  wysypka z tarczowatym zaczerwieniem lub owrzodzeniami (rumień wielopostaciowy).

Lek Cyclo-Progynova może wywołać lub nasilić objawy dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Skład

• Substancjami czynnymi leku są: estradiolu walerianian (Estradioli valeras) oraz norgestrel
(Norgestrelum). Każda biała tabletka powlekana zawiera 2 mg estradiolu walerianianu. Każda
jasnobrązowa tabletka powlekana zawiera 2 mg estradiolu walerianianu i 0,5 mg norgestrelu.
• Inne składniki leku to:
Tabletki białe:
rdzeń: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K25, talk, magnezu stearynian;
otoczka: sacharoza, powidon K90, makrogol 6 000, wapnia węglan, talk, wosk Montana.
Tabletki jasnobrązowe:
rdzeń: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K25, talk, magnezu stearynian;
otoczka: sacharoza, powidon K90, makrogol 6 000, wapnia węglan, talk, glicerol 85 %, tytanu
dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), wosk Montana.


Operating machinery

Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.


Producent

Bayer AG
 


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.