Kostarox, 60 mg, 30 tabletek powlekanych

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
39,38

O produkcie: Kostarox, 60 mg, 30 tabletek powlekanych

100038325

Opis

Kostarox jest lekiem z grupy tzw. „wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2 (COX-2)”. Leki te należą do klasy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).


Działanie

 • przeciwbólowe

 • przeciwzapalne

 • przeciwobrzękow


Wskazania

 • choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS)

 • reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

 • dna moczanowa 

 • umiarkowany ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Kostarox

 • jeśli pacjent ma uczulenie na etorykoksyb lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

 •  jeśli pacjent ma uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym na kwas acetylosalicylowy i inhibitory COX-2

 •  jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową lub krwawienie z żołądka albo jelit;

 •  jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby;

 •  jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek;

 •  jeśli pacjentka jest lub może być w ciąży albo karmi piersią

 •  u osób w wieku poniżej 16 lat;

 • jeśli pacjent ma chorobę zapalną jelit, taką jak choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zapalenie okrężnicy;

 • jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi, które nie jest kontrolowane przez leczenie (w razie wątpliwości, czy ciśnienie tętnicze pacjenta jest odpowiednio kontrolowane, należy poradzić się lekarza);

 •  jeśli u pacjenta rozpoznano zaburzenia serca, w tym niewydolność serca (umiarkowanego lub ciężkiego typu), dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej) lub jeśli pacjent przebył zawał serca, zabieg pomostowania naczyń wieńcowych (wszczepienie bajpasów);

 •  jeśli pacjent miał chorobę tętnic obwodowych (słabe krążenie w nogach lub stopach z powodu zwężonych lub zablokowanych tętnic);

 •  jeśli pacjent przebył jakikolwiek rodzaj udaru (w tym „mini udar”, przemijający napad niedokrwienny [tzw. TIA]). Etorykoksyb może nieznacznie zwiększać ryzyko zawału serca i udaru, dlatego nie powinien być stosowany u osób, które już miały zaburzenia serca lub udar.

W razie wątpliwości, czy którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować tego leku do czasu skonsultowania się z lekarzem.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Kostarox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 •  pacjent miał w przeszłości krwawienie z żołądka lub owrzodzenie żołądka;

 • pacjent jest odwodniony, np. w wyniku przedłużających się nawracających wymiotów lub biegunki;

 •  jeśli pacjent ma obrzęki na skutek zatrzymania płynów w organizmie;

 •  pacjent miał w przeszłości niewydolność serca lub inną chorobę serca;

 • pacjent miał w przeszłości wysokie ciśnienie krwi. Lek Kostarox może u niektórych osób zwiększać ciśnienie krwi, zwłaszcza jeśli stosowany jest w dużych dawkach, dlatego od czasu do czasu lekarz będzie kontrolować ciśnienie krwi pacjenta.

 •  pacjent miał w przeszłości chorobę wątroby lub nerek;

 • pacjent jest obecnie leczony z powodu zakażenia. Lek Kostarox może maskować gorączkę, która jest objawem zakażenia;

 • pacjent choruje na cukrzycę, ma duże stężenie cholesterolu lub pali tytoń. U tych osób istnieje zwiększone ryzyko choroby serca;

 •  pacjentka planuje ciążę;

 •  pacjentem jest osoba w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku Kostarox należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, czy ten lek można przyjmować.

Działanie leku Kostarox jest podobne u osób w podeszłym wieku i młodszych dorosłych pacjentów. U pacjentów w wieku powyżej 65 lat lekarz będzie uważnie kontrolował przebieg leczenia. Modyfikacja dawki u osób w wieku powyżej 65 lat nie jest konieczna.


Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, lekarz może zadecydować o potrzebie kontrolowania stanu pacjenta w celu upewnienia się, że po rozpoczęciu stosowania leku Kostarox leczenie przebiega prawidłowo:

 •  leki rozrzedzające krew (leki przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna;

 •  ryfampicyna (antybiotyk);

 • metotreksat (lek stosowany w celu zahamowania układu odpornościowego i często stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów);

 • cyklosporyna lub takrolimus (leki stosowane w celu zahamowania czynności układu odpornościowego, np. po przeszczepieniu narządu);

 •  lit (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów depresji);

 • leki stosowane w celu kontrolowania wysokiego ciśnienia tętniczego i niewydolności serca, nazywane inhibitorami ACE i blokerami receptora angiotensyny (tj. enalapryl i ramipryl oraz losartan i walsartan);

 •  leki moczopędne;

 •  digoksyna (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca);

 •  minoksydyl (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego);

 •  salbutamol w tabletkach lub roztworze doustnym (lek stosowany w leczeniu astmy);

 • tabletki antykoncepcyjne (połączenie z lekiem Kostarox może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych);

 • hormonalna terapia zastępcza (połączenie z lekiem Kostarox może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych);

 • kwas acetylosalicylowy (ryzyko powstania wrzodów żołądka jest większe, gdy lek Kostarox stosuje się jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym);

 • kwas acetylosalicylowy stosowany w celu zapobiegania zawałowi serca lub udarowi:
  lek Kostarox można przyjmować jednocześnie z małą dawką kwasu acetylosalicylowego. Jeśli obecnie pacjent przyjmuje małe dawki kwasu acetylosalicylowego w celu zapobiegania zawałowi serca lub udarowi, nie należy przerywać ich stosowania bez konsultacji z lekarzem.

 •  kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): podczas stosowania leku Kostarox nie należy przyjmować dużych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych.


Ciąża

Ciąża

Leku Kostarox nie wolno stosować w okresie ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży albo gdy planuje mieć dziecko, nie może stosować tego leku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Kostarox, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.
W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się do lekarza.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy etorykoksyb przenika do mleka kobiecego. Jeśli pacjentka karmi lub planuje karmienie piersią, powinna skonsultować się z lekU niektórych pacjentów stosujących lek Kostarox odnotowano występowanie zawrotów głowy i senność. W razie wystąpienia takich objawów nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.arzem przed zastosowaniem leku Kostarox. Podczas przyjmowania tego leku nie wolno karmić piersią.

Wpływ na płodność

Lek Kostarox może utrudniać zajście w ciążę. Dlatego nie zaleca się jego stosowania u kobiet planujących ciążę.

Należy poinformować lekarza o planowanej ciąży lub trudnościach z zajściem w ciążę.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przyjmować większej dawki niż zalecana w danej chorobie. Lekarz zaleci wizyty kontrolne od czasu do czasu w celu omówienia przebiegu leczenia. Ważne, aby przyjmować najmniejszą dawkę, która łagodzi ból. Nie należy stosować leku Kostarox dłużej niż to konieczne, gdyż długotrwałe leczenie, zwłaszcza w dużych dawkach, może zwiększyć ryzyko zawału serca i udaru.

Ten lek dostępny jest w różnych mocach i w zależności od rozpoznanej choroby lekarz przepisze tabletki o mocy odpowiedniej dla pacjenta.

Zalecana dawka to:

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz zwiększy dawkę maksymalnie do 60 mg raz na dobę.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Zalecana dawka wynosi 60 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz zwiększy dawkę maksymalnie do 90 mg raz na dobę.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Zalecana dawka wynosi 60 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz zwiększy dawkę maksymalnie do 90 mg raz na dobę.

Ostre zespoły bólowe

Lek Kostarox należy stosować wyłącznie w okresie występowania ostrych objawów bólowych.

 • Dna moczanowa
  Zalecana dawka wynosi 120 mg raz na dobę. Dawkę tę należy stosować jedynie w okresie występowania ostrego bólu, maksymalnie przez 8 dni.

 • Ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym
  Zalecana dawka wynosi 90 mg raz na dobę, maksymalnie do 3 dni.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna. Tak jak w przypadku innych leków, u osób w podeszłym wieku należy zachować ostrożność.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

 • Pacjenci z łagodną chorobą wątroby nie powinni przyjmować dawki większej niż 60 mg na dobę.

 • Pacjenci z umiarkowaną chorobą wątroby nie powinni przyjmować dawki większej niż 30 mg na dobę.

Sposób podawania

Lek Kostarox przeznaczony jest do podawania doustnego.
Tabletki należy przyjmować raz na dobę. Można je przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od posiłków, ale działanie leku może być szybsze, jeśli przyjmuje się go bez pokarmu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kostarox

Nigdy nie należy przyjmować większej liczby tabletek niż zalecił to lekarz. W razie przyjęcia za dużej dawki leku należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Pominięcie zastosowania leku Kostarox

Ważne, aby przyjmować lek zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną tabletkę w następnym dniu, zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku Kostarox i zwrócić się do lekarza:

 • duszność, ból w klatce piersiowej lub obrzęk kostek albo nasilenie tych objawów

 • zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka) – mogą to być objawy zaburzeń czynności wątroby

 • ciężki lub utrzymujący się ból brzucha albo smoliste stolce

 • reakcja alergiczna z takimi objawami, jak zmiany skórne (owrzodzenie lub powstawanie pęcherzy), obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, prowadzący do trudności w oddychaniu.

Podczas stosowania leku Kostarox mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób)

- ból żołądka

Często (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 10 osób)

 •  suchy zębodół (zapalenie i ból po ekstrakcji zęba)

 •  obrzęk nóg i (lub) stóp na skutek zatrzymywania płynów

 •  zawroty głowy, ból głowy

 •  odczuwanie bicia serca, nieregularne bicie serca

 •  zwiększone ciśnienie tętnicze

 •  świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli)

 • zaparcie, gazy, zapalenie błony śluzowej żołądka, zgaga, biegunka, niestrawność, odczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, zapalenie przełyku, owrzodzenie jamy ustnej - zmiany wyników badań czynności wątroby

 •  powstawanie siniaków

 •  osłabienie lub zmęczenie, choroba przypominająca grypę

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 100 osób)

 • zapalenie przewodu pokarmowego, obejmujące zarówno żołądek, jak i jelito cienkie i (lub) „grypa żołądkowa”

 • zakażenie górnych dróg oddechowych

 • zakażenie dróg moczowych

 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, które może spowodować bladość skóry, osłabienie lub duszność

 • zmniejszenie liczby krwinek białych

 • zmniejszenie liczby płytek krwi, które zwiększa ryzyko krwawienia lub powstawania siniaków

 • nadwrażliwość (reakcja alergiczna z pokrzywką, która może być na tyle ciężka, że wymaga natychmiastowej pomocy medycznej)

 • zwiększenie lub zmniejszenie apetytu, zwiększenie masy ciała

 • lęk, depresja, osłabienie sprawności umysłowej, widzenie, czucie lub słyszenie nieistniejących rzeczy (omamy)

 • zmiany smaku, trudności w zasypianiu, drętwienie lub mrowienie, senność

 • niewyraźne widzenie, podrażnienie i zaczerwienienie oczu

 • dzwonienie w uszach, uczucie wirowania

 • nieprawidłowy rytm serca (migotanie przedsionków), przyspieszona czynność serca, niewydolność serca, odczucie napięcia, ucisku lub ciężaru w klatce piersiowej (dławica piersiowa), zawał serca

 • zaczerwienienie skóry, udar, „mini-udar” (przemijający napad niedokrwienny), znaczne zwiększenie ciśnienia krwi, zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną

 • kaszel, brak tchu, krwawienie z nosa

 • wzdęcia, zmiany częstości wypróżnień, suchość w jamie ustnej, owrzodzenie żołądka lub jelita cienkiego, zapalenie błony śluzowej żołądka, które może być ciężkie i prowadzić do krwawienia, zespół jelita drażliwego, zapalenie trzustki

 • obrzęk twarzy, wysypka skórna lub świąd skóry, zaczerwienienie skóry

 • kurcze/skurcze mięśni, ból/sztywność mięśni

 • duże stężenie potasu we krwi, które może spowodować zaburzenia rytmu serca, zmiany wyników badań krwi lub moczu związane z czynnością nerek, ciężkie zaburzenia czynności nerek

 • ból w klatce piersiowej

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 1000 osób)

 • ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu (obrzęk naczynioruchowy), reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrząs (poważne reakcje alergiczne, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej)

 • splątanie, niepokój, zwłaszcza ruchowy

 • zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka);

 • małe stężenie sodu we krwi, które może być przyczyną uczucia zmęczenia i splątania, drżenia mięśni, drgawek i śpiączki

 • ciężkie reakcje skórne.


Skład

Substancja podstawowa: etorykoksyb

Substancje pomocnicze:

Rdzeń: wapnia wodorofosforan bezwodny, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K29-32, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa.

Otoczka: hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, indygotyna, lak (E 132), żelaza tlenek żółty (E 172)


Operating machinery

U niektórych pacjentów stosujących lek Kostarox odnotowano występowanie zawrotów głowy i senność. W razie wystąpienia takich objawów nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.


Producent

Sandoz GmbH


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Kategorie produktu