Mycosyst, 0,2 g, 7 kapsułek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
41,30

O produkcie: Mycosyst, 0,2 g, 7 kapsułek

100042936

Opis

Mycosyst, 0,2 g, 7 kapsułek należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Substancją czynną jest flukonazol.


Wskazania

Lek Mycosyst stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze i można go także stosować w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami. Najczęstszą przyczyną zakażeń grzybiczych są drożdżaki z rodzaju zwanego po łacinie Candida.

Dorośli Lekarz może przepisać ten lek w następujących zakażeniach grzybiczych:
- kryptokokowe zapalenie opon mózgowych
- grzybicze zakażenie mózgu,
- kokcydioidomikoza
- choroba układu oddechowego,
- zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych,
- zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej
- zakażenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych,
- zakażenia drożdżakowe narządów płciowych
- zakażenia pochwy lub prącia,
- grzybice skóry - np. grzybica stóp (tak zwana stopa atlety), grzybica tułowia, pachwin, paznokci.

Lek Mycosyst można stosować również w celu: - zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych,
- zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych,
- zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy,
- zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (u pacjentów z osłabionym, nieprawidłowo działającym układem odpornościowym).

Dzieci i młodzież (w wieku od 0 do 17 lat) Lekarz może przepisać ten lek w celu leczenia następujących zakażeń grzybiczych:
- zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej
- zakażenia błony śluzowej jamy ustnej lub gardła,
- zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych,
- kryptokokowe zapalenie opon mózgowych
- grzybicze zakażenie mózgu.

Lek Mycosyst można stosować również w celu:
- zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo),
- zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko , nie powinna stosować leku Mycosyst, chyba że lekarz zalecił inaczej.

Flukonazol przyjmowany w pierwszym trymestrze ciąży może zwiększać ryzyko poronienia. Flukonazol przyjmowany w małych dawkach w pierwszym trymestrze ciąży może nieznacznie zwiększać ryzyko wad wrodzonych kości i (lub) mięśni narodzonego dziecka.

Pacjentka może kontynuować karmienie piersią po przyjęciu pojedynczej dawki leku Mycosyst 150mg. Nie należy karmić piersią, jeśli pacjentka przyjmuje wielokrotne dawki leku Mycosyst.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
Dla dawek, których nie można uzyskać z pomocą kapsułek o tej mocy, na rynku dostępne są inne moce tego produktu leczniczego.
Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Kapsułki najlepiej przyjmować
codziennie o tej samej porze.

Lek w postaci kapsułki nie jest odpowiedni do stosowania u niemowląt i małych dzieci oraz u pacjentów
mających problemy z połykaniem. Płynne preparaty doustne flukonazolu są bardziej odpowiednie dla tej
populacji. Lek Mycosyst nie jest dostępny w postaci płynnej. U niemowląt i małych dzieci powinien być
zastosowany alternatywny produkt zawierający tę samą substancję czynną (flukonazol).

Zalecane dawkowanie flukonazolu, zależnie od rodzaju zakażenia, przedstawiono poniżej.

Dorośli

Rodzaj zakażenia Dawka
Leczenie kryptokokowego zapalenia opon
mózgowych
400 mg w pierwszej dobie, następnie od
200 mg do 400 mg raz na dobę przez od
6 do 8 tygodni lub w razie konieczności
dłużej. Czasami dawka jest zwiększona
do 800 mg
Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia
opon mózgowych
200 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz
zaleci zakończenie leczenia
Leczenie kokcydioidomikozy Od 200 mg do 400 mg raz na dobę od
11 miesięcy do 24 miesięcy lub
w razie konieczności dłużej. Czasami
dawka może zostać zwiększona do
800 mg
Leczenie zakażenia narządów wewnętrznych
wywołanego przez drożdżaki Candida
800 mg w pierwszej dobie, następnie
400 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz
zaleci zakończenie leczenia
Leczenie zakażenia błony śluzowej jamy ustnej,
gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze
stosowaniem protez zębowych
Od 200 mg do 400 mg w pierwszej dobie,
następnie od 100 mg do 200 mg raz na
dobę do czasu, aż lekarz zaleci
zakończenie leczenia
Zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej -
dawka zależy od lokalizacji
Od 50 mg do 400 mg raz na dobę przez od
7 do 30 dni, do czasu, kiedy lekarz zaleci
zakończenie leczenia
Zapobieganie nawrotom zakażeń błony śluzowej
jamy ustnej i gardła
Od 100 mg do 200 mg raz na dobę, lub
200 mg 3 razy na tydzień, jeśli u pacjenta
jest zwiększone ryzyko nawrotów
zakażenia
Leczenie zakażeń drożdżakowych narządów
płciowych
Pojedyncza dawka 150 mg
Zapobieganie nawrotom zakażeń pochwy 150 mg co trzeci dzień, w sumie 3 dawki
(doba 1., 4. i 7.), a następnie raz na
tydzień przez 6 miesięcy (jeśli u pacjentki
jest zwiększone ryzyko nawrotów
zakażenia)
Leczenie zakażeń grzybiczych skóry i paznokci W zależności od miejsca zakażenia 50 mg
raz na dobę, 150 mg raz w tygodniu, od
300 do 400 mg raz w tygodniu przez od
1 do 4 tygodni (w grzybicy stóp może być
konieczne stosowanie do 6 tygodni,
w zakażeniach paznokci leczenie należy
kontynuować do czasu zastąpienia starego
paznokcia przez nowy, niezakażony)
Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ
odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje
prawidłowo)
Od 200 do 400 mg raz na dobę, jeśli
u pacjenta jest zwiększone ryzyko
nawrotów zakażenia

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Młodzież w wieku od 12 do 17 lat
Należy podawać dawkę przepisaną przez lekarza (jak u pacjentów dorosłych lub jak u dzieci).

Dzieci w wieku do 11 lat
Maksymalna dawka u dzieci wynosi 400 mg na dobę.
Dawka będzie ustalona na podstawie masy ciała dziecka w kilogramach

 

Rodzaj zakażenia Dawka dobowa
Zakażenia drożdżakowe błon śluzowych jamy ustnej i
gardła - dawka i długość leczenia zależą od ciężkości i
miejsca zakażenia
3 mg/kg mc. raz na dobę (w pierwszej
dobie można podać dawkę 6 mg/kg mc.)
Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych lub
drożdżakowe zakażenia narządów wewnętrznych
Od 6 do 12 mg/kg mc. raz na dobę
Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia
opon mózgowych
6 mg/kg mc. raz na dobę
Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u dzieci
(jeśli układ odpornościowy nie funkcjonuje
prawidłowo)
Od 3 do 12 mg/kg mc. raz na dobę

Dzieci w wieku od 0 do 4 tygodnia życia
Dzieci w wieku poniżej 2 tygodnia życia
Ta sama dawka jak wyżej podawana co 3 dni. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/kg mc. co
72 godziny.

Dzieci w wieku od 3 do 4 tygodnia życia
Taka sama dawka jak wyżej, ale podawana co drugi dzień. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/kg mc.
co 48 godzin.

Pacjenci w podeszłym wieku
Podaje się dawkę zwykle stosowaną u dorosłych, chyba że u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Zaburzenia czynności nerek
Lekarz może zalecić zmianę dawkowania, w zależności od czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby
Należy zachować ostrożność podczas stosowania flukonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby,
dlatego lekarz zdecyduje, czy można zastosować lek Mycosyst


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy przerwać przyjmowanie leku Mycosyst
i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną:
- rozległa wysypka, wysoka temperatura ciała i powiększenie węzłów chłonnych (zespół DRESS lub
zespół nadwrażliwości na lek).

U niektórych osób mogą wystąpić reakcje alergiczne, jednak ciężkie reakcje alergiczne są rzadkie. Jeśli
wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi:
- nagłe sapanie, trudności w oddychaniu lub ucisk w piersi,
- opuchlizna powiek, twarzy lub ust,
- swędzenie całego ciała, zaczerwienienie skóry lub czerwone albo swędzące krosty,
- wysypka na skórze,
- ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy (może również dotyczyć jamy
ustnej i języka).

Lek Mycosyst może mieć wpływ na wątrobę. Objawy ze strony wątroby obejmują:
- uczucie zmęczenia,
- utratę apetytu,
- wymioty,
- zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka).

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać stosowanie leku Mycosyst
i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

 

Działania niepożądane
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Często występującymi działaniami niepożądanymi (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) są:
- ból głowy;
- ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty;
- zwiększenie wartości testów czynności wątroby;
- wysypka.

Niezbyt często występującymi działaniami niepożądanymi (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów) są:
- zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, powodujące bladość, osłabienie i duszność,
- zmniejszenie apetytu,
- bezsenność, senność,
- napady drgawkowe, zawroty głowy, uczucie wirowania, uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia, zmiany smaku,
- zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie ustnej,
- ból mięśni,
- uszkodzenie wątroby oraz zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka),
- bąble, pęcherze (pokrzywka), świąd, zwiększona potliwość,
- uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, gorączka.

Rzadko występującymi działaniami niepożądanymi (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) są:
- zmniejszenie liczby białych komórek krwi uczestniczących w obronie organizmu przed zakażeniami oraz komórek krwi pomagających powstrzymać krwawienie,
- czerwone lub purpurowe przebarwienia skóry, mogące być skutkiem zmniejszenia się liczby płytek krwi lub zmiany w obrębie innych komórek krwi,
- zmiany parametrów biochemicznych krwi (wysokie stężenie cholesterolu, lipidów we krwi),
- zmniejszenie stężenia potasu we krwi,
- drżenie, - zaburzenia w badaniu EKG, zaburzenia tętna lub rytmu serca,
- niewydolność wątroby,
- reakcje alergiczne (niekiedy ciężkie), w tym rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie skóry, ciężkie reakcje skórne, opuchlizna ust lub twarzy,
- wypadanie włosów.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
− reakcja nadwrażliwości z wysypką skórną, gorączką, obrzękiem węzłów chłonnych, zwiększeniem liczby niektórych białych krwinek (eozynofilią) i stanem zapalnym narządów wewnętrznych (wątroby, płuc, serca, nerek i jelita grubego) [reakcja na lek lub wysypka z eozynofilią i objawami układowymi (ang. Drug Reaction or rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS)].


Skład

Substancją czynną leku jest flukonazol. Jedna kapsułka zawiera 200 mg flukonazolu.

Pozostałe składniki to: krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, magnezu stearynian, talk, powidon (PVP K30), skrobia kukurydziana, laktoza bezwodna.
Osłonka kapsułki-wieczko: indygokarmin (E 132), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna
Osłonka kapsułki – korpus: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna


Producent

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21,
1103, Budapeszt,
Węgry


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.