NeoFuragina - lek stosowany w leczeniu zakażeń dolnych dróg moczowych, 30 tabletek

Dostępny
12,87

O produkcie

100003720

NeoFurgina to lek stosowany w leczeniu zakażeń dolnych dróg moczowych.

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na furaginę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- W pierwszych trzech miesiącach ciąży.
- W okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u
noworodka niedokrwistości hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych).
- Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych klirens kreatyniny
poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy).
- Jeśli u pacjenta występuje polineuropatia (zaburzenie układu nerwowego związane
z uszkodzeniem nerwów obwodowych, mogące charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi lub
czuciowymi).
- Jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (choroba
związana z genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu biorącym udział w przemianach
zachodzących w czerwonych krwinkach).

Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania niżej wymienionych
leków:
- pochodne chinolonu (np. kwas nalidyksowy, norfloksacyna, kwas oksolinowy - leki
przeciwbakteryjne) - furagina może hamować ich działanie przeciwbakteryjne;
- antybiotyki z grupy aminoglikozydów i tetracyklin - podawane razem z furaginą nasilają jej
działanie przeciwbakteryjne;
- chloramfenikol i rystomycyna - zwiększają toksyczne działanie furaginy;
- probenecyd i sulfinpirazon (leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem) - mogą
zmniejszać wydalanie furaginy i powodować gromadzenie się jej w organizmie, zwiększając jej
toksyczność i zmniejszając stężenie w moczu, co może doprowadzić do osłabienia jej działania;
- leki zobojętniające sok żołądkowy, zawierające trójkrzemian magnezu, zmniejszają wchłanianie
furaginy - mogą zmniejszać działanie przeciwbakteryjne furaginy;
- witaminy z grupy B - zwiększają wchłanianie pochodnych nitrofuranu;
- atropina - może o

Ciąża

Lek nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży.

Dawkowanie

Lek neoFuragina należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, co powoduje zwiększenie wchłaniania furaginy. Pierwszy dzień leczenia - 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę. Lek neoFuragina należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furaginy. Lek stosuje się przez 7-8 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):
- nudności, nadmierne oddawanie gazów;
- bóle głowy.
Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):
- reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk
naczynioruchowy (choroba skóry i tkanki podskórnej polegająca na powstawaniu ograniczonych
obrzęków);
- ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół StevensaJohnsona
− pęcherzowy rumień wielopostaciowy);
- objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą
w odpływie żółci), martwica wątroby (zwykle podczas długotrwałego stosowania).
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością:
- świąd, pokrzywka, wysypka;
- zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, uszkodzenie nerwów obwodowych (także o ostrym
lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek,
niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B);
- reakcja astmatyczna (duszność) u pacjentów z astmą; reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu
oddechowego, w tym:
- reakcje ostre - objawiające się gorączką, dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej,
dusznością - najczęściej szybko ustępują po odstawieniu leku;
- reakcje przewlekłe - w tym zmiany w płucach (np. zwłóknienie płuc, zapalenie płuc) -
nasilenie objawów i ich odwracalność po odstawieniu leku zależy od czasu trwania leczenia
po wystąpieniu pierwszych objawów niepożądanych; po wykryciu działania niepożądanego
konieczne jest natychmiastowe odstawienie leku; upośledzenie czynności płuc może być
nieodwracalne;
- wymioty, zaparcie, biegunka, objawy niestrawności, bóle brzucha, utrata apetytu, zapalenie
ślinianek, zapalenie trzustki;
- łysienie (przemijające);
- zakażenia drobnoustrojami opornymi na furaginę, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie;
- sinica wskutek methemoglobinemii; u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
stosowanie furaginy może doprowadzić do powstania niedokrwistości megaloblastycznej lub
hemolitycznej.

Skład

Substancją czynną leku jest furagina (Furaginum). Jedna tabletka zawiera 50 mg furaginy.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.

Producent

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.