Polopiryna C 500 mg + 200 mg - lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym z wit. C, 10 tabletek musujących

Dostępny
11,22
Darmowa dostawa od 229,00 zł

O produkcie

100004578

Polopiryna C jest lekiem złożonym z kwasu acetylosalicylowego i kwasu askorbowego (witaminy C).

Działanie

Kwas acetylosalicylowy ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Witamina C odgrywa ważną rolę w procesach przemian zachodzących w ustroju. W czasie choroby i zdrowienia zapotrzebowanie ustroju na witaminę C zwiększa się. Tabletka rozpuszczalna zapewnia szybkie i całkowite wchłanianie składników leku.

Wskazania

Wskazania do stosowania:
- Bóle o słabym lub średnim nasileniu, np.: bóle głowy, bóle mięśniowe i stawowe oraz inne.
- Gorączka w przebiegu przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polopiryna C:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub
którykolwiek z pozostałych składników leku.
Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych
na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet
wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs;
- jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą
reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem
skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;
- jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany
zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z
przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej);
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz
gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne
kumaryny, heparyna);
- jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba
dziedziczna);
- jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub
większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych (ospa wietrzna,
grypa), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby
powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu;
- w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.
- w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego, na skutek działania czynników
zewnętrznych (dostęp powietrza i wilgoć) zawarta w tabletce witamina C ulega stopniowemu
utlenieniu co prowadzi do zmiany barwy tabletki z białej na brązową. Tabletka o zmienionym
kolorze nie może być stosowana.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Polopiryna C:
- u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek;
- u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem
układowym oraz z niewydolnością wątroby, gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów;
u tych pacjentów należy kontrolować czynność wątroby;
- w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania
wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca;
- podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień, ze względu
na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik. Jednoczesne stosowanie
z metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg/tydzień jest przeciwwskazane.
Polopiryny C nie należy stosować jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy
sulfonylomocznika, ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego (zmniejszającego
stężenie glukozy we krwi), oraz jeśli chory przyjmuje leki przeciw dnie.
Kwas acetylosalicylowy należy odstawić na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym,
ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia, zarówno w czasie jak i po zabiegu.
Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na
zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.
Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać
na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.

Przyjmowanie innych leków

Należy zachować ostrożność stosując lek Polopiryna C z następującymi lekami i środkami
spożywczymi:
- inhibitory konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl), gdyż kwas acetylosalicylowy
zmniejsza działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków;
- acetazolamid, gdyż kwas acetylosalicylowy może zwiększać toksyczność acetazolamidu.
- leki przeciwzakrzepowe (heparyna i warfaryna), gdyż występuje zwiększone ryzyko
krwawienia;
- kwas walproinowy, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu
walproinowego, a kwas walproinowy zaś nasila działanie antyagregacyjne (zapobiegające
zlepianiu płytek krwi) kwasu acetylosalicylowego;
- leki moczopędne, gdyż kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć skuteczność tych leków oraz
nasilać ototoksyczność (działanie uszkadzające słuch) furosemidu;
- metotreksat, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila jego toksyczne działanie na szpik kostny.
Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na
tydzień lub większych jest przeciwwskazane;
- niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen), gdyż istnieje zwiększone ryzyko
występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego;
- glikokortykosteroidy stosowane układowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako
terapia zastępcza w chorobie Addisona), gdyż zwiększają ryzyko wystąpienia choroby
wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w
osoczu w trakcie leczenia, zaś po jego zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania
salicylanów;
- leki przeciwcukrzycowe, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila działanie hipoglikemizujące
(zmniejszające stężenie glukozy we krwi) tych leków;
- leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, sulfinpirazon), gdyż
salicylany osłabiają działanie tych leków. Nie należy stosować jednocześnie kwasu
acetylosalicylowego z tymi lekami;
- digoksyna, gdyż kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie tego leku;
- leki trombolityczne (rozpuszczające skrzepliny), takie jak streptokinaza i alteplaza, gdyż kwas
acetylosalicylowy może nasilać działanie tych leków;
- alkohol, gdyż zwiększa się częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego.
W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu.
Omeprazol nie wpływa na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego.
Kwas askorbowy obniża pH moczu, co może wpływać na wydalanie innych leków.
Kwas askorbowy może zmieniać także wyniki niektórych badań laboratoryjnych.

Ciąża

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza
jest to bezwzględnie konieczne.
Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie

Lek należy przyjmować w czasie posiłku. Tabletkę przed użyciem należy rozpuścić w ¾ szklanki
wody.
Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, zwykle stosuje się:
Dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek. W razie potrzeby dawka może być powtarzana 2 do 3 razy
na dobę. Nie przyjmować więcej niż 6 tabletek na dobę.
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: od 1 do 2 tabletek na dobę.
Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki.
Leczenie objawowe bez porady lekarskiej można prowadzić nie dłużej niż 3 dni.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, Polopiryna C może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Zaburzenia żołądka i jelit:
niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha,
krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby
wrzodowej, perforacje.
Owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas
acetylosalicylowy.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u
pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem
rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby; przemijające zwiększenie aktywności
aminotransferaz w surowicy krwi, fosfatazy alkalicznej oraz stężenia bilirubiny.
Zaburzenia układu nerwowego:
szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy, znużenie,
uczucie palenia za mostkiem, bezsenność lub senność.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych,
śródmiąższowe zapalenie nerek.
Kwas askorbowy zmniejsza pH moczu, co ułatwia wytrącanie się moczanów, cystyny lub
szczawianów.
Zaburzenia serca:
niewydolność serca.
Zaburzenia naczyniowe:
nadciśnienie, zaczerwienienie twarzy.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), niedokrwistość wskutek mikrokrwawień
z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej, leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi), agranulocytoza (brak
granulocytów we krwi), eozynopenia (zmniejszenie liczby eozynofili we krwi), zwiększone ryzyko
krwawień, wydłużenie czasu krwawienia i (lub) wydłużenie czasu protrombinowego.
Zaburzenia układu immunologicznego:
Reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka
i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), skurcz oskrzeli. W przypadku ich wystąpienia
należy natychmiast poinformować lekarza.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy i kwas askorbowy.
1 tabletka musująca zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego oraz 200 mg kwasu
askorbowego.
- Inne składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A

Dystrybutor

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.