Roticox, 0,06 g, 28 tabletek powlekanych

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

26,53

O produkcie: Roticox, 0,06 g, 28 tabletek powlekanych

100037429

Opis

Roticox zawiera substancję czynną etorykoksyb (Etoricoxibum). Roticox jest lekiem należącym do grupy wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2 (COX-2). Należy do grupy leków zwanych
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).


Działanie

Roticox zawiera jako substancję czynną eterokoksyb będący inhibitorem cyklooksygenazy 2 (COX - 2). Wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.


Wskazania

Lek Roticox stosowany jest:

- aby zmniejszyć dolegliwości bólowe oraz obrzęki (stany zapalne) stawów i mięśni u osób w wieku 16 lat i starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów (ChZS), reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa oraz z dną moczanową.

− jest również lekiem stosowanym do krótkotrwałego leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym u osób w wieku 16 lat i starszych.

 


Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Roticox:

− jeśli pacjent ma uczulenie na etorykoksyb lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
− jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym
kwas acetylosalicylowy oraz wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2);
− jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa lub krwawienie z żołądka, lub jelit; jeśli u
pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
− jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek;
− u kobiet w okresie ciąży lub u kobiet, które mogą być w ciąży, lub karmiących piersią;
− u osób w wieku poniżej 16 lat;
− jeśli u pacjenta występuje zapalenie błony śluzowej jelit, takie jak choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub zapalenie okrężnicy;
− jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi, które nie zostało poddane leczeniu (w razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki z prośbą o skontrolowanie ciśnienia
tętniczego).
− jeśli u pacjenta kiedykolwiek lekarz zdiagnozował zaburzenia serca, w tym niewydolność serca
(umiarkowanego lub ciężkiego typu) lub dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej);
− jeśli u pacjenta wystąpił zawał serca, przeprowadzono zabieg wszczepienia bajpasów lub
wystąpiła choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie w nogach lub stopach z powodu zwężonych lub zablokowanych tętnic);
− jeśli u pacjenta wystąpił jakiegokolwiek rodzaju udar (w tym mini udar, przejściowy
niedokrwienny udar TIA). Etorykoksyb może nieznacznie zwiększać ryzyko zawału serca oraz
udaru i dlatego nie powinien być stosowany u osób, u których wystąpiły zaburzenia serca lub
udar.

W przypadku występowania powyższych sytuacji, przed zastosowaniem tabletek, należy
skonsultować się z lekarzem.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Naleeży zachować ostrożność:

− jeśli u pacjenta w przeszłości występowało krwawienie z żołądka lub choroba wrzodowa
żołądka;

− jeśli pacjent jest odwodniony np. na skutek przedłużających się nawracających wymiotów lub
biegunki;

− jeśli u pacjenta występują obrzęki z powodu zatrzymania płynów w organizmie;

− jeśli u pacjenta w przeszłości występowała niewydolność serca lub inna choroba serca;

− jeśli u pacjenta w przeszłości występowało nadciśnienie tętnicze. Roticox może zwiększać
ciśnienie tętnicze krwi u niektórych osób, zwłaszcza po zastosowaniu dużych dawek leku,
dlatego od czasu do czasu lekarz będzie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi;

− jeśli u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

− jeśli pacjent jest obecnie leczony z powodu zakażenia. Lek Roticox może maskować gorączkę,
która jest objawem zakażenia;

− w przypadku osób chorych na cukrzycę, ze zwiększonym stężeniem cholesterolu lub osób
palących. U tych osób istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia choroby serca;

− w przypadku kobiet planujących ciążę;

− w przypadku osób powyżej 65 lat.

W razie braku pewności, czy występuje którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji, należy
skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Roticox w celu wyjaśnienia czy lek może
być zastosowany.

Lek Roticox jest równie skuteczny zarówno u osób w podeszłym wieku, jak i u młodszych, dorosłych pacjentów. W przypadku pacjentów powyżej 65 lat lekarz może zadecydować o częstszych wizytach kontrolnych. Nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u osób powyżej 65 lat.


Stosowanie leku u dzieci

Nie podawać tego leku dzieciom i młodzieży poniżej 16 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym lekach wydawanych bez recepty.

W przypadku stosowania jednego z niżej wymienionych leków lekarz może zadecydować o potrzebie monitorowania pacjenta, w celu upewnienia się, że leczenie przebiega prawidłowo od rozpoczęcia stosowania leku Roticox:

− leki rozrzedzające krew (leki przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna;
− ryfampicyna (antybiotyk);
− metotreksat (lek hamujący czynność układu immunologicznego, często stosowany w leczeniu
reumatoidalnego zapalenia stawów);
− cyklosporyna lub takrolimus (leki hamujące czynność układu immunologicznego);
− lit (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów depresji);
− leki pomagające kontrolować nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca, nazywane inhibitorami ACE i blokerami receptora angiotensyny, na przykład enalapryl i ramipryl oraz losartan i walsartan;
− leki moczopędne;
− digoksyna (lek stosowany w niewydolności serca i zaburzeniach rytmu serca);
− minoksydyl (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego);
− salbutamol w postaci tabletek lub roztworu doustnego (lek stosowany w astmie);
− doustne leki antykoncepcyjne (połączenie może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych);
− hormonalna terapia zastępcza (połączenie może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych);
− kwas acetylosalicylowy, ryzyko powstania wrzodów żołądka jest większe gdy stosuje się lek

Roticox jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym;

− kwas acetylosalicylowy stosowany w profilaktyce zawałów serca lub udaru mózgu:

lek Roticox może być przyjmowany jednocześnie z małą dawką kwasu acetylosalicylowego.
Jeśli obecnie trwa leczenie małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego w celu zapobiegania
zawałowi serca lub udarowi, nie należy przerywać stosowania kwasu acetylosalicylowego bez
konsultacji z lekarzem;

− kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ):

nie należy stosować dużych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych podczas stosowania leku Roticox.

Roticox z jedzeniem i piciem
Działanie leku może rozpocząć się szybciej, jeśli lek Roticox zostanie przyjęty na czczo.


Ciąża

Ciąża
Leku Roticox nie wolno stosować u kobiet w okresie ciąży. Kobieta w ciąży lub kobieta, która może
być w ciąży lub planująca ciążę nie może stosować tego leku. W przypadku zajścia w ciążę należy
odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. 

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy lek Roticox wydzielany jest z mlekiem kobiet karmiących piersią. W przypadku
karmienia piersią lub planowania karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem przed
zastosowaniem leku Roticox. W przypadku przyjmowania leku Roticox nie wolno karmić piersią.

Wpływ na płodność
Nie zaleca się stosowania leku Roticox u kobiet planujących ciążę.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Nie przyjmować większych dawek, niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Co pewien czas należy skonsultować się z lekarzem w celu kontroli leczenia. Ważne jest, aby stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę działającą przeciwbólowo i nie należy stosować leku Roticox dłużej niż jest to konieczne. Istnieje zwiększone ryzyko występowania zawałów serca i udarów po przedłużającym się stosowaniu leku, szczególnie w dużych dawkach.

Dostępne są różne moce tego leku i w zależności od występującej choroby lekarz przepisze tabletki o mocy właściwej dla pacjenta.

Zalecana dawka

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Zalecana dawka wynosi 30 mg jeden raz na dobę, zwiększona maksymalnie do 60 mg jeden raz na
dobę, w razie potrzeby.

Reumatoidalne zapalenie stawów
Zalecana dawka wynosi 60 mg, jeden raz na dobę. Dawka może być zwiększona do maksymalnie 90 mg.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
Zalecana dawka wynosi 60 mg, jeden raz na dobę. Dawka może być zwiększona do maksymalnie 90 mg jeden raz na dobę, w razie potrzeby.

Ostre zespoły bólowe
Etorykoksyb należy stosować wyłącznie w okresie występowania ostrych objawów bólowych.

Dna moczanowa
Zalecana dawka wynosi 120 mg jeden raz na dobę; należy ją stosować jedynie w okresie
występowania ostrego bólu, maksymalnie przez 8 dni.

Ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym
Zalecana dawka wynosi 90 mg jeden raz na dobę, a leczenie z zastosowaniem takiej dawki może trwać maksymalnie 3 dni.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
− U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej
niż 60 mg jeden raz na dobę.
− U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki
większej niż 30 mg na dobę.

Stosowaniu u dzieci i młodzieży
Leku Roticox nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.
Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Tak, jak w przypadku
innych leków, u pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność.
Sposób podawania

Lek Roticox jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować raz na dobę.

Lek Roticox można przyjmować z posiłkami lub niezależnie od posiłków.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Roticox
Nigdy nie należy przyjmować więcej tabletek, niż zalecił lekarz. W razie przyjęcia zbyt dużej ilości
tabletek leku Roticox, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Pominięcie przyjęcia leku Roticox
Lek Roticox należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie pominięcia dawki,
następnego dnia należy powrócić do zwykle stosowanego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli pojawi się którykolwiek z następujących objawów, należy odstawić lek Roticox i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
− skrócenie oddechu, ból w klatce piersiowej lub pojawienie się obrzęków wokół kostek, lub
zwiększenie się już istniejących;
− zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka) - są to objawy nieprawidłowej czynności wątroby;
− ciężki lub nieprzerwany ból żołądka, lub pojawienie się czarnego zabarwienia stolca;
− reakcje nadwrażliwości, które mogą objawić się jako problemy skórne takie jak owrzodzenia,
pęcherzyki lub obrzęk twarzy, warg, języka, lub gardła który może powodować trudności w
oddychaniu.

Następujące działania niepożądane mogą pojawić się podczas leczenia lekiem Roticox:

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
− ból żołądka.

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
− suchy zębodół (zapalenie i ból po wyrwaniu zęba);
− obrzmienie kończyn dolnych i (lub) stóp z powodu zatrzymania płynów (obrzęk);
− zawroty głowy, ból głowy;
− kołatanie serca (szybkie lub nieregularne bicie serca), nieregularny rytm serca (arytmia);
− zwiększone ciśnienie krwi;
− świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli);
− zaparcia, gazy (nadmiar gazów jelitowych), nieżyt żołądka (zapalenie błony śluzowej żołądka),
− zgaga, biegunka, niestrawność (dyspepsja) i (lub) uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności,
− wymioty, zapalenie przełyku, owrzodzenia jamy ustnej;
− zmiany w wynikach badań krwi związanych z wątrobą;
− siniaki;
− osłabienie i zmęczenie, objawy grypopodobne.

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
− nieżyt żołądka i jelit (zapalenie przewodu pokarmowego, które obejmuje zarówno żołądek jak i
jelito cienkie i (lub) grypa żołądkowa), zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg
moczowych;
− zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek,
zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi);
− nadwrażliwość (reakcja alergiczna, w tym pokrzywka, która może być na tyle poważna, że   wymaga natychmiastowej interwencji medycznej);
− zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie masy ciała;
− lęk, depresja, zmniejszona sprawność umysłowa; widzenie lub słyszenie czegoś, co nie istnieje
(omamy);
− zaburzenia smaku, bezsenność, drętwienie lub mrowienie, senność;
− niewyraźne widzenie, podrażnienie oczu i zaczerwienienie;
− szumy uszne, zawroty głowy (uczucie wirowania podczas spoczynku);
− zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków), szybkie bicie serca, niewydolność serca,
uczucie napięcia, uczucie ucisku lub ciężaru w klatce piersiowej (dławica piersiowa), zawał serca;
− uderzenia gorąca, udar, mini udar (przejściowy udar niedokrwienny), poważne zwiększenie
ciśnienia krwi, zapalenie naczyń krwionośnych;
− kaszel, bezdech, krwawienie z nosa;
− wzdęcia, zmiana charakteru wypróżnień, suchość błony śluzowej jamy ustnej, choroba
wrzodowa żołądka, zapalenie błony śluzowej żołądka, które może być ciężkie i doprowadzić do
krwawienia, zespół jelita drażliwego, zapalenie trzustki;
− obrzęk twarzy, wysypka lub świąd, zaczerwienienie skóry;
− kurcze mięśni, ból lub sztywność mięśni;
− wysokie stężenie potasu we krwi, zmiany w wynikach badań krwi lub moczu związane z nerkami, ciężkie zaburzenia czynności nerek;
− ból w klatce piersiowej.

Rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów:
− obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna charakteryzująca się obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu, która może być na tyle poważna, że wymaga natychmiastowej interwencji medycznej); reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, w tym wstrząs (poważna reakcja alergiczna, która wymaga natychmiastowej interwencji medycznej);
− dezorientacja, niepokój;
− problemy z wątrobą (zapalenie wątroby);
− niskie stężenie sodu we krwi;
− niewydolność wątroby, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka);
− ciężkie reakcje skórne.


Skład

− Substancją czynną leku jest etorykoksyb.
Każda tabletka powlekana zawiera 60 mg etorykoksybu.

− Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny,
kroskarmeloza sodowa, sodu stearylofumaran, krzemionka koloidalna bezwodna w rdzeniu
tabletki oraz alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3000, talk oraz żelaza
tlenek żółty (E 172) 


Operating machinery

U niektórych pacjentów stosujących lek Roticox odnotowano występowanie zawrotów głowy i   senność.
Nie prowadzić pojazdów mechanicznych, jeśli występują zawroty głowy i senność.
Nie obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami, jeśli występują
zawroty głowy i senność.


Producent

Krka, d.d., Novo mesto d.o.o.
 


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.