Strepsils Intensive, 8,75 mg, 16 tabletek do ssania

Dostępny
23,69

Klienci kupili również

O produkcie: Strepsils Intensive, 8,75 mg, 16 tabletek do ssania

100005275

Opis

Nazwa Strepsils Intensive
Nazwa międzynarodowa Flurbiprofenum
Dawka 8,75 mg
Postać tabletki do ssania
Wielkość opakowania 20 sztuk
Działanie/właściwości
  • przeciwbólowe
  • przeciwzapalne

Strepsils Intensive, 8,75 mg, 16 tabletek do ssania zawiera flurbiprofen. Substancja ta należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).


Działanie

Strepsils Intensive wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne w leczeniu bólu gardła. Działanie łagodzące i powlekające leku rozpoczyna się już od drugiej minuty od zastosowania i utrzymuje się do 4 godzin.


Wskazania

Lek Strepsils Intensive jest wskazany w krótkotrwałym objawowym leczeniu bólu gardła u dorosłych i dzieci od 12 roku życia.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku:
- jeśli pacjent ma uczulenie na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek składnik tego leku;
- u pacjentów z istniejącą lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z ciężkim zapaleniem jelita grubego;
- u pacjentów u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub któregokolwiek z niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, obrzęku naczynioruchowego, trudności z oddychaniem (astma oskrzelowa), wysypka;
- u pacjentów z krwawieniem lub perforacją przewodu pokarmowego, zaburzeniami krwotocznymi lub dotyczącymi wytwarzania krwi, związanymi z wcześniejszymi leczeniem przy użyciu NLPZ;
- u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym inhibitory cyklooksygenazy 2, takie jak celekoksyb);
- u pacjentek w III trymestrze ciąży;
- u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek;


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils Intensive należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał astmę lub cierpi z powodu alergii;
- jeśli pacjent już przyjmuje jakiekolwiek inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub kwas acetylosalicylowy;
- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (może być bardziej podatny na wystąpienie skutków ubocznych);
- jeśli pacjent choruje na toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej;
- jeśli pacjent ma zapalenie migdałków lub podejrzewa, że może mieć zakażenie bakteryjne gardła (może wymagać antybiotyku);
- jeśli pacjent cierpi na chorobę serca, nerek lub wątroby;
- u pacjentów z niewydolnością serca, po przebytym udarze mózgu lub zwiększonym ryzykiem takich zaburzeń jak podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca lub zwiększone stężenie cholesterolu we krwi lub u osób palących tytoń;
- jeśli u pacjenta stwierdzono nadciśnienie tętnicze;
- jesli u pacjenta występuje długotrwały ból głowy;
- jeśli u pacjenta występują choroby przewodu pokarmowego;
- jeśli pacjentka jest w I lub II trymestrze ciąży.

Podczas stosowania leku Strepsils Intensive
- Przy pierwszych objawach jakiejkolwiek reakcji nadwrażliwości (wysypka, łuszczenie, pęcherze) lub innych objawów reakcji alergicznej, należy natychmiast przerwać stosowanie aerozolu i skonsultować się z lekarzem.
- Należy zgłaszać lekarzowi wszelkie nietypowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie).
- Jeśli nie nastąpi poprawa lub pojawią się nowe objawy, należy skonsultować się z lekarzem.
- Leki takie jak flurbiprofen mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru. Wszelkie ryzyko jest bardziej prawdopodobne przy większych dawkach lub długotrwałym leczeniu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani czasu trwania leczenia (patrz ulotka punkt 3).


Stosowanie leku u dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności przed przyjęciem leku, należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków:
- leki przeciw nadciśnieniu tętniczemu lub niewydolności serca,
- leki moczopędne (w tym leki moczopędne oszczędzające potas),
- leki zmniejszające krzepliwość krwi,
- leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)
- leki przeciw dnie moczanowej,
- inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub steroidy (takie jak prednizolon),
- glikozydy nasercowe
- cyklosporyna (lek stosowany w celu hamowania układu odpornościowego),
- fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki),
- metotreksat (lek przeciwnowotworowy),
- antybiotyki z grupy chinolonów,
- takrolimus
- zydowudyna
- lit (lek przeciwdepresyjny).

Przyjmowanie takich leków jak flurbiprofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż jest to zalecane.

Lek Strepsils Intensive zawiera sacharozę. W przypadku nietolerancji na niektóre cukry, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku.

Lek ten należy do grupy leków – niesteroidowe leki przeciwzapalne, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.
W przypadku trudności w zajściu w ciążę, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem flurbiprofenu.


Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przyjmować leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży.
Należy skonsultować się z lekarzem w pierwszych sześciu miesiącach ciąży lub karmienia piersią.
Flurbiprofen należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet . Efekt ten jest odwracalny, po zaprzestaniu stosowania leku. Jest mało prawdopodobne, że sporadyczne stosowanie Strepils Intensive wpłynie na szanse zajścia w ciążę. Jednakże, należy poinformować lekarza przed zastosowaniem tego leku, jeśli pacjentka ma problemy z zajściem w ciążę.


Dawkowanie

Działania niepożądane można ograniczyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Leczenie za pomocą Strepsils Intensive nie powinno trwać dużej niż 3 dni.

Strepsils Intensive należy stosować zgodnie z zalecanym sposobem stosowania. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Lek Strepsils Intensive jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Zalecana dawka:
Jedną tabletkę do ssania co 3 do 6 godzin w razie potrzeby.
Tabletkę należy ssać powoli. W czasie ssania położenie tabletki w ustach należy zmieniać, by uniknąć miejscowego podrażnienia.

Nie stosować więcej niż 5 tabletek do ssania w ciągu doby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działanie leku rozpoczyna się już po 2 minutach.

Lek przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.
Stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy możliwy okres, zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Jeżeli mimo przyjmowania leku dolegliwości nie przemijają lub występują nowe należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku nie powinno trwać dłużej niż 3 dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
W przypadku zażycia większej dawki leku Strepsils Intensive niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.
Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:
Bardzo często: ≥ 1/10; Często: ≥ 1/100, <1/10; Niezbyt często: ≥ 1/1000, <1/100; Rzadko: ≥ 1/10 000, <1/1000; Bardzo rzadko: <1/10 000; Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Rzadko: Zaburzenia krwi
Bardzo rzadko: Trombocytopenia, neutropenia, agranulocytozaa, anemia aplastyczna, anemia hemolityczna

Zaburzenia układu nerwowego:
Często: Zawroty głowy, ból głowy, parestazja
Niezbyt często: Bezsenność

Zaburzenia układu immunologicznego:
Rzadko: Nadwrażliwość, szok anafilaktyczny
Zaburzenia serca:
Rzadko: Niewydolność serca, obrzęk

Zaburzenia naczyniowe:
Nieznana: Nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
Często: Podrażnienie gardła
Niezbyt często: Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, duszność, świszczący oddech, pęcherze w jamie ustnej, niedoczulica gardła

Zaburzenia żołądka i jelit:
Bardzo często: Zaburzenia w jamie ustnej 4, zaburzenia smaku
Często: Biegunka, owrzodzenia jamy ustnej, nudności, ból jamy ustnej, parestezje w jamie ustnej, ból gardła, ból brzucha, kserostomia
Niezbyt często: Wzdęcie, zaparcie, niestrawność, wzdęcie z oodawaniem wiatrów, bolesnośc języka, zaburzenia czucia w jamie ustnej, wymioty
Nieznana: Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja przewodu pokarmowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Niezbyt często: Wysypka, świad
Bardzo rzadko: Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka
Nieznana: Rumień wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko: Niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Nieznana: Gorączka, ból

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
Rzadko: Niewydolność wątroby
Nieznana: Zapalenie wątroby

Zaburzeni Psychiczne:
Nieznana: Bezsenność


Skład

1 tabletka do ssania zawiera substancję czynną: flurbiprofen oraz substancje pomocnicze: makrogol 300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewomentol, syrop glukozowy, syrop sacharozowy, miód.


Producent

RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol,
Holandia


Dystrybutor

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.