Ibuvit D3 2000 IU, 90 kapsułek

Marka: IBUVIT
Dostępny
21,89

O produkcie: Ibuvit D3 2000 IU, 90 kapsułek

100038943

Opis

Ibuvit D3 2000 IU (jednostek międzynarodowych) zawiera jako substancję czynną cholekalcyferol, który jest identyczny z witaminąD wytwarzanąw organizmieczłowieka.


Działanie

WitaminaD zwiększa wchłanianie wapniaz jelit izmniejsza jego wydalanie przeznerki , co wspomaga budowękości. Niedobór witaminyD jest przyczyną krzywicy (zaburzonej mineralizacji kości u dzieci) oraz osteomalacji (niedostatecznej mineralizacji kości u dorosłych).


Wskazania

Lek Ibuvit D3 2000 IU jest stosowany:
•w profilaktyce stanów związanych z niedoborem witaminyD u dorosłych z prawidłową masą ciała oraz dzieci i młodzieży z prawidłową masą ciała w wieku 11lat i powyżej;
•w leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych;
•w profilaktyce niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią,wporozumieniu z lekarzem.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibuvit D3 2000 IU:
-jeśli pacjent ma uczulenie na cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
-jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższonestężeniewapnia we krwi (hiperkalcemia) lub wmoczu (hiperkalciuria);
-jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek, kamienie w nerkach (kamica nerkowa) lub ma skłonność do powstawaniakamieni w nerkach;
-jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższonestężenie witaminy D we krwi (hiperwitaminoza witaminyD);-u dzieci w wieku poniżej 11 lat.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowanialeku Ibuvit D3 2000 IU należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
•jeśli pacjent przyjmujeniektóre leki stosowane w chorobachserca (np. glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna);
•jeśli pacjent ma sarkoidozę (choroba układu odpornościowego, która może zwiększać stężenie witaminy D w organizmie);
•jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające witaminę D lub spożywa pokarmybogatew witaminę D, ponieważ dodatkowe dawki witaminy D można przyjmować tylko pod nadzorem lekarza;
•jeśli pacjent przyjmuje dodatkowe dawki wapnia;
•jeśli istnieje prawdopodobieństwo,że pacjent będzie narażony na dużą ilość promieniowania słonecznego w czasie stosowania leku Ibuvit D3 2000 IU;
•jeśli pacjent ma uszkodzone lub chore nerki;
•jeśli leczenie witaminą D jest długotrwałe, gdyż w takim przypadku lekarz powinien kontrolować u pacjenta stężenie wapnia w surowicy i w moczu oraz sprawdzać czynność nerek, oznaczając stężenie kreatyniny we krwi.


Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Jest to szczególnieważne,jeśli pacjent stosuje:
•leki działające na sercelub nerki,takie jak glikozydy nasercowe (np. digoksyna ) lub leki moczopędnez grupy tiazydów(np. bendroflumetiazyd). Jednoczesne stosowanie z witaminą D może powodować znaczny wzrost stężenia wapnia we krwi i w moczu;
•leki zawierające witaminę D, kalcytriol lub inne metabolityianalogi witaminy D, a także pokarmybogate w witaminę D;
•aktynomycynę (lek stosowany w leczeniu pewnych postaci raka) i imidazolowe leki przeciwgrzybicze (np. klotrimazol i ketokonazol, leki stosowane w leczeniu grzybicy);
•leki przeciwpadaczkowe (przeciwdrgawkowe);
•barbiturany (leki nasenne, przeciwpadaczkowe);
•glikokortykosteroidy(hormony sterydowe, takie jak hydrokortyzon lub prednizolon);
•leki obniżające stężeniecholesterolu we krwi (takie jak kolestyramina lub kolestypol);
•niektóre leki stosowane wleczeniu otyłości, zmniejszające wchłanianie tłuszczów (np.orlistat);
•niektóre leki przeczyszczające (takie jak olej parafinowy);
•leki stosowane w hiperkalcemii (podwyższone stężenia wapnia we krwi), takie jak kalcytonina, etidronian, pamidronian;
•leki zobojętniające zawierające magnez lub glin (stosowane na zgagę i niestrawność);
•leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna, izoniazyd)


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Lek Ibuvit D3 2000 IU należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią wporozumieniu z lekarzem.
Podawanie witaminy D w okresie ciąży w dawce 2000 IU na dobę korzystnie wpływa na kobiety ciężarnei urodzone przez niedziec i. W czasie ciąży kobiety powinny stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego, ponieważ ich zapotrzebowanie może różnić się w zależności od stopnia niedoboru i reakcji na leczenie.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosowaćdokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceńlekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 11 lat i powyżej
Zazwyczaj 2000 IU(1 kapsułka) na dobę u pacjentów z prawidłową masą ciała, w miesiącach od października do kwietnialub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.

Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych
Zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku.

Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzemZazwyczaj zalecana dawka to 2000 IU(1 kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku, chyba że lekarz zaleci inny sposób dawkowania.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagać natychmiastowej pomocy lek arskiej.
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:
•obrzęk twarzy, języka lub gardła(krtani)
•trudności w połykaniu
•pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Do innych działań niepożądanychzwiązanychze stosowaniem Ibuvit D3 2000 IU należą:
Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)
•podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia)
•podwyższone stężenie wapnia w moczu (hiperkalcynuria)

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)
•wysypka
•świąd
•pokrzywka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
•zaparcia
•gazy (wzdęcia)
•nudności
•ból brzucha
•biegunka


Skład

Substancją czynną leku jestcholekalcyferol.Każda kapsułka zawiera 50 mikrogramów cholekalcyferolurównoważnego 2000 IUwitaminy D.
Pozostałe składniki to:zawartość kapsułki: olej krokoszowyoczyszczonyskład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydykwasów tłuszczowych ośredniej długości łańcucha.


Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.