Opokan, lek przeciwzapalny i przeciwbólowy, 10 tabletek

Dostępny
8,12

Klienci kupili również

O produkcie: Opokan, lek przeciwzapalny i przeciwbólowy, 10 tabletek

100004197

Opis

Opokan należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i jest stosowany w bólach kostno-stawowych, mięśniowych, przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów.

Działanie

Lek ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).
Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na inny lek należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), np. kwas acetylosalicylowy.
Jeśli podczas przyjmowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwasu acetylosalicylowego) wystąpiły napady duszności bądź astmy, pokrzywka, polipy nosa lub obrzęk naczynioruchowy.
Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.
Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek i pacjent nie jest leczony dializami.
Jeśli u pacjenta występuje czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (u których wystąpiły co najmniej dwa epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).
Jeśli pacjent miał wylew krwi do mózgu lub inne krwawienia np. z przewodu pokarmowego.
Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Opokan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
jeśli u pacjenta wystąpiła nagła reakcja uczuleniowa (tzw. wstrząs anafilaktyczny), występująca do 20 minut od zastosowania leku (patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane),
jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub zapalenie błony śluzowej przełyku lub żołądka. Lek ten można podawać pacjentom, u których choroba została całkowicie wyleczona,
jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, ponieważ lek może powodować skurcz oskrzeli,
jeśli pacjent ma cukrzycę, podwyższony poziom cholesterolu we krwi i nadciśnienie tętnicze; zwiększa się ryzyko zawału serca lub udaru,
jeśli pacj ent ma łagodną lub umiarkowaną niewydolność serca (objawiająca się obrzękami),
jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca, chorobę tętnic obwodowych lub chorobę naczyń mózgu, ponieważ zwiększa się wtedy ryzyko zatoru tętnic,
jeśli pacjent ma choroby jelit (wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub choroba Crohna), ponieważ zwiększa się ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego. Jeśli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego, lek należy natychmiast odstawić,
jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub zmniejszoną objętość krwi krążącej; należy wtedy regularnie kontrolować pracę nerek,
jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby; lek może powodować niewielkie, przemijające zwiększenie enzymów wątrobowych we krwi (AspAT i AlAT),
jeśli pacjent ukończył 65 lat, ponieważ zwiększa się ryzyko zaburzeń czynności nerek, wątroby i serca. Lekarz zleci regularne badania,
jeśli pacjentka planuje ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę, ponieważ lek wpływa niekorzystnie na płodność. Należy wtedy odstawić lek,
lek Opokan może maskować (ukrywać) objawy istniejącego zakażenia.
Przyjmowanie takich leków, jak Opokan może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca („zawał serca”) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
W przypadku problemów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku u dzieci

Lek nie jest przeznaczony dla młodzieży poniżej 15 roku życia.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie należy stosować leku Opokan jednocześnie z następującymi lekami:
inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym salicylany (np. kwas acetylosalicylowy w dawce jednorazowej 1 g i dobowej 3 g), jednoczesne stosowanie z lekiem Opokan może zwiększyć ryzyko owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego,
leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu, np. furosemid), jednoczesne stosowanie z lekiem Opokan może powodować u pacjentów odwodnionych ciężką niewydolność nerek. Pacjenci otrzymujący jednocześnie lek Opokan i leki moczopędne powinni otrzymywać dużo płynów (do picia i (lub) podawanych dożylnie w kroplówkach). Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zbada pracę nerek,
doustne leki przeciwzakrzepowe (stosowane w zapobieganiu powstawania zakrzepów krwi); jednoczesne stosowanie z lekiem Opokan może nasilić krwawienie,
leki obniżające ciśnienie krwi:
o inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl), o antagoniści receptora angiotensyny II (tzw. sartany), o leki beta - adrenolityczne;
Jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków z lekiem Opokan może powodować ciężkie zaburzenie czynności nerek oraz zmniejszyć ich terapeutyczny efekt.
cyklosporyna, (lek stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządów); lekarz będzie regularnie kontrolował pracę nerek,
antykoncepcyjne środki wewnątrzmaciczne; lek Opokan może zmniejszać ich skuteczność. Konieczne jest stosowanie dodatkowej metody zapobiegania ciąży, np. używanie prezerwatywy,
glikokortykosteroidy (hormony kory nadnerczy); jednoczesne stosowanie z lekiem Opokan może zwiększyć ryzyko owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego,
lit (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych),
metotreksat (lek cytostatyczny, stosowany w leczeniu chorób nowotworowych),
doustne leki stosowane w leczeniu cukrzycy,
cholestyramina (lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi).

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Opokan może wpływać niekorzystnie na nienarodzone dziecko. Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Jeśli Opokan jest przyjmowany przez kobiety w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę i przez jak najkrótszy okres.
Leku Opokan nie wolno stosować w ostatnich 3 miesiącach ciąży (trzeci trymestr).
Opokan przenika do mleka kobiecego, dlatego nie wolno karmić piersią podczas stosowania tego leku.
Opokan może niekorzystnie wpływać na płodność kobiet i utrudniać zajście w ciążę. Nie stosować u kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę, lub które poddawane są badaniom w związku z niepłodnością.

Dawkowanie

1 tabletka (7,5 mg) na dobę.
Pacjenci w podeszłym wieku: 1 tabletka (7,5 mg) na dobę.
Pacjenci z niewydolnością nerek: nie należy przekraczać dawki 7,5 mg na dobę.
Pacjenci z chorobami wątroby: nie należy przekraczać dawki 7,5 mg na dobę.
Stosowanie u dzieci: nie należy stosować leku Opokan u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane
Często (występują u 1 do 10 osób na 100):
- nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia,
- zaparcia, biegunka,
- niedokrwistość,
- uczucie pustki w głowie,
- bóle głowy,
- wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze),
- obrzęki, również w okolicy kostek.
Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):
- krwawienie z przewodu pokarmowego (wymioty zawierające krew lub fusowatą treść -podobną do fusów z kawy, czarny stolec lub krew w stolcu),
- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,
- zapalenie błony śluzowej przełyku,
- zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
- przemijające zaburzenia czynności wątroby,
- zmniejszenie liczby białych krwinek,
- zmniejszenie liczby płytek krwi ( może zwiększyć się ryzyko krwawienia i powstawania siniaków),
- zmniejszenie liczby granulocytów (rodzaj białych krwinek, co może spowodować zmniejszenie odporności),
- zawroty głowy, szumy w uszach,
- senność,
- uczucie szybkiego bicia serca,
- zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi,
- zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca,
- pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze),
- zaburzenia czynności nerek (np. zwiększone stężenie kreatyniny lub mocznika we krwi).
Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):
- zapalenie błony śluzowej żołądka,
- wrzodziejące zapalenie okrężnicy,
- zapalenie wątroby,
- reakcja uczuleniowa występująca do 20 minut od przyjęcia leku (wysypka, silne puchnięcie twarzy, ust lub gardła, trudności w oddychaniu, mówieniu lub przełykaniu, gwałtowne zmniejszenie ciśnienia krwi, wolne lub szybkie tętno, bladość, niepokój, pocenie się, zawroty głowy, utrata przytomności, zatrzymanie oddechu i pracy serca),
- zmiany nastroju,
- bezsenność, koszmary nocne,
- zaburzenia orientacji (dezorientacja),
- zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie),
- napady astmy (świszczący oddech, kaszel, trudności w oddychaniu),
- występowanie na skórze i (lub) błonach śluzowych pęcherzy, które po pęknięciu tworzą bolesne rany, często równocześnie występuje gorączka, ból mięśni i stawów (jest to tzw. zespół Stevensa-Johnsona),
- złuszczanie się dużych powierzchni naskórka i jego martwica,
- rumień wielopostaciowy (sino - czerwone plamy na skórze, niekiedy z pęcherzami),
- nadwrażliwość na światło,
- reakcja uczuleniowa powodująca obrzęk twarzy, gardła i kończyn (tzw. obrzęk naczynioruchowy),
- niewydolność nerek (objawiająca się zmniejszeniem ilości wydalanego moczu, krwią w moczu, zmętnieniem moczu, obrzękami kostek, nudnościami, wymiotami).
Nasilenie objawów może wystąpić zwłaszcza u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz u osób w podeszłym wieku.
Opokan może powodować niewielkie zwiększenie ryzyka zawału serca lub udaru.

Skład

Substancją czynną leku jest meloksykam. Jedna tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, sodu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Producent

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Dystrybutor

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.