Opokan, 7,5 mg, 20 tabletek

Dostępny
10,89

O produkcie: Opokan, 7,5 mg, 20 tabletek

100004199

Opis

Nazwa Opokan 
Nazwa międzynarodowa Meloksykam 
Dawka 7,5 mg 
Postać Tabletki 
Wielkość opakowania 20 tabletek 
Działanie/właściwości
 • przeciwzapalne,
 • przeciwbólowe,
 • przeciwgorączkowe 

Opokan, 7,5 mg, 20 tabletek to lek, którego substancją czynną jest meloksykam.


Działanie

Opokan działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. Meloksykam należy do grupy leków Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych (NLPZ). Przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego.


Wskazania

Opokan jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak,

 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów,
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Przeciwwskazania

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. kwas acetylosalicylowy (aspiryna);
 • jeśli podczas przyjmowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwasu acetylosalicylowego) wystąpiły: napady duszności bądź astmy, pokrzywka, polipy nosa lub obrzęk naczynioruchowy;
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek i pacjent nie jest leczony dializami;
 • jeśli podczas przyjmowania leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpiły: krwawienia z żołądka lub jelit, perforacje żołądka lub jelit;
 • jeśli pacjent ma czynną lub nawracającą chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy (u którego wystąpiły co najmniej dwa epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia);
 • jeśli pacjent miał wylew krwi do mózgu (udar) lub inne krwawienia np. z przewodu pokarmowego;
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
 • u kobiet w III trymestrze ciąży;
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • jeśli u pacjenta wystąpiła nagła reakcja uczuleniowa (tzw. wstrząs anafilaktyczny), występująca do 20 minut od zastosowania leku (patrz punkt 4 ulotki: Możliwe działania niepożądane),
 • jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub zapalenie błony śluzowej przełyku lub żołądka. Lek ten można podawać pacjentom, u których choroba została całkowicie wyleczona,
 • jeśli pacjent ma cukrzycę, podwyższony poziom cholesterolu we krwi i nadciśnienie tętnicze; zwiększa się ryzyko zawału serca lub udaru,
 • jeśli pacjent ma łagodną lub umiarkowaną niewydolność serca (objawiająca się obrzękami),
 • jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca, chorobę tętnic obwodowych lub chorobę naczyń mózgu, ponieważ zwiększa się wtedy ryzyko zatoru tętnic,
 • jeśli pacjent ma choroby jelit (wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub choroba Crohna), ponieważ zwiększa się ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego. Jeśli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego, lek należy natychmiast odstawić,
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub zmniejszoną objętość krwi krążącej; należy wtedy regularnie kontrolować pracę nerek,
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby; lek może powodować niewielkie, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi (AspAT i AlAT),
 • jeśli pacjent ukończył 65 lat, ponieważ zwiększa się ryzyko zaburzeń czynności nerek, wątroby i serca. Lekarz zleci regularne badania,
 • jeśli pacjentka planuje ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę, ponieważ lek wpływa niekorzystnie na płodność. Należy wtedy odstawić lek,
 • jeśli pacjent ma wysokie stężenie potasu we krwi, zdiagnozowane wcześniej przez lekarza,
 • lek może maskować (ukrywać) objawy istniejącego zakażenia (np. gorączka). Jeżeli pacjent podejrzewa u siebie zakażenie powinien skontaktować się z lekarzem.

Przyjmowanie takich leków jak może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku.

Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (patrz punkt 3).

W przypadku problemów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

W związku ze stosowaniem leku zgłaszano potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), występujące początkowo jako czerwonawe kropki lub okrągłe plamy na tułowiu, często z centralnymi pęcherzami. Dodatkowe objawy, które można zaobserwować obejmują wrzody w jamie ustnej, gardle, nosie, na genitaliach i zapalenie spojówek (czerwone i opuchnięte oczy).Tym potencjalnie zagrażającym życiu wysypkom skórnym często towarzyszą objawy grypopodobne. Wysypka może rozwijać się do uogólnionych pęcherzy lub oddzielania się naskórka.

Najwyższe ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych występuje w pierwszych tygodniach leczenia. U pacjentów, u których wystąpił zespół Stevensa- Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka podczas stosowania leku, nie można wznawiać leczenia meloksykamem.

W przypadku wystąpienia wysypki lub ww. objawów, należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza informując go o przyjmowaniu tego leku.

Lek nie jest zalecany w leczeniu ostrych ataków bólu.
Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.


Stosowanie leku u dzieci

Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku jednocześnie z następującymi lekami:

 • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym salicylany (np. kwas acetylosalicylowy w dawce jednorazowej 500 mg i dobowej 3000 mg), jednoczesne stosowanie z lekiem może zwiększyć ryzyko owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego,
 • leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu, np. furosemid), jednoczesne stosowanie z  lekiem może powodować u pacjentów odwodnionych ciężką niewydolność nerek. Pacjenci otrzymujący jednocześnie lek i leki moczopędne powinni otrzymywać dużo płynów (do picia i (lub) podawanych dożylnie w kroplówkach). Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zbada pracę nerek,
 • doustne leki przeciwzakrzepowe (stosowane w zapobieganiu powstawania skrzepów krwi); jednoczesne stosowanie z lekiem może nasilić krwawienie,
 • leki trombolityczne i przeciwpłytkowe (leki, które rozpuszczają zakrzepy krwi),
 • leki obniżające ciśnienie krwi:
 • inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl),
 • antagoniści receptora angiotensyny II (tzw. sartany),
 • leki beta–adrenolityczne.

Jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków z lekiem może powodować ciężkie zaburzenie czynności nerek oraz zmniejszyć ich terapeutyczny efekt.

 • cyklosporyna, takrolimus (lek stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w przypadku ciężkich chorób skóry, reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu nerczycowego); lekarz będzie regularnie kontrolował pracę nerek,
 • antykoncepcyjne środki wewnątrzmaciczne; lek może zmniejszać ich skuteczność. Konieczne jest stosowanie dodatkowej metody zapobiegania ciąży, np. używanie prezerwatywy,
 • glikokortykosteroidy (hormony kory nadnerczy); jednoczesne stosowanie z lekiem może zwiększyć ryzyko owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego,
 • lit (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych),
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (stosowane w leczeniu depresji),
 • metotreksat (lek cytostatyczny, stosowany w leczeniu chorób nowotworowych lub ciężkich niekontrolowanych chorób skóry i czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów),
 • cholestyramina (lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi),
 • deferazyroks (stosowany w leczeniu przewlekłego wysokiego stężenia żelaza w organizmie),
 • pemetreksed (stosowany w leczeniu nowotworów).

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Opokan może wpływać niekorzystnie na nienarodzone dziecko. Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwględnie konieczne. Jeśli lek jest przyjmowany przez kobiety w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę i przez jak najkrótszy okres.

Leku Opokan nie wolno stosować w ostatnich 3 miesiącach ciąży (trzeci trymestr), ponieważ może mieć poważny wpływ na dziecko, zwłaszcza na jego układ krążenia i układ oddechowy oraz nerki, nawet tylko po jednokrotnym zastosowaniu.

Karmienie piersią
Lek Opokan nie jest zalecany u kobiet karmiących piersią.
Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Płodność
Lek może niekorzystnie wpływać na płodność kobiet i utrudniać zajście w ciążę. Nie stosować u kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę, lub które poddawane są badaniom w związku z niepłodnością.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Opokan przyjmuje się doustnie razem z posiłkiem, popijając wodą.

Zalecana dawka:

 • Zalecana dawka Opokanu to 1 tabletka (7,5 mg) dziennie.
 • Pacjenci w podeszłym wieku: 1 tabletka (7,5 mg) dziennie.
 • Pacjenci z niewydolnością nerek: nie należy przekraczać dawki 7,5 mg dziennie.
 • Pacjenci z niewydolnością wątroby: nie należy przekraczać dawki 7,5 mg dziennie.

Jak długo stosować lek Opokan? 

Jeśli po 7 dniach przyjmowania leku, objawy nasilą się lub nie ustąpią po, należy skontaktować się z lekarzem.

Po jakim czasie działa Opokan? 

Substancja czynna leku, meloksykam, maksymalne stężenie we krwi uzyskuje w ciągu 5–6 godzin po podaniu doustnym.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem w przypadku wystąpienia:

Jakichkolwiek reakcji alergicznych (nadwrażliwości), które mogą objawiać się w następujący sposób:

 • reakcje skórne, takie jak swędzenie (świąd), powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry, które potencjalnie mogą zagrażać życiu (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), uszkodzenia tkanek miękkich (zmiany na błonach śluzowych) lub rumień wielopostaciowy (patrz punkt 2).
 • Rumień wielopostaciowy jest ciężką reakcją alergiczną skóry powodującą plamy, czerwone lub fioletowe pręgi lub pęcherze na skórze. Może również występować na ustach, oczach i innych wilgotnych częściach ciała;
 • obrzęk skóry lub błon śluzowych, taki jak obrzęk wokół oczu, twarzy i warg, jamy ustnej lub gardła, mogący utrudniać oddychanie, obrzęk kostek i nóg (obrzęki kończyn dolnych);
 • duszność lub atak astmy;
 • zapalenie wątroby. Może ono spowodować takie objawy, jak:
 • zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka);
 • ból brzucha, utrata apetytu.

Jakichkolwiek objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, a w szczególności:

 • krwawienia (powodującego smołowate stolce);
 • owrzodzenia przewodu pokarmowego (powodującego ból brzucha).

Krwawienie z przewodu pokarmowego, powstawanie wrzodów lub perforacja przewodu pokarmowego może mieć czasem ciężki przebieg i potencjalnie może być śmiertelne, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Jeśli u pacjenta wcześniej występowały jakiekolwiek zaburzenia ze strony układu pokarmowego z powodu długotrwałego stosowania NLPZ, pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, zwłaszcza jeśli jest w podeszłym wieku. Lekarz może monitorować postępy w leczeniu.

Jeśli stosowanie leku Opokan wywołuje zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ogólne działania niepożądane wynikające ze stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
Stosowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka niedrożności tętnic (zakrzepy tętnic), np. zawał serca lub udar mózgu, szczególnie w przypadku stosowania leku w dużych dawkach i leczenia długotrwałego.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Najczęściej obserwowane objawy niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego (zaburzenia żołądka i jelit):

 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy;
 • perforacja ściany jelit lub krwawienie z przewodu pokarmowego (czasami śmiertelne, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku).

Następujące działania niepożądane były zgłaszane po podaniu NLPZ:

 • nudności (mdłości) i wymioty;
 • luźne stolce (biegunka);
 • wzdęcia z oddawaniem gazów;
 • zaparcia;
 • niestrawność (dyspepsja);
 • ból brzucha;
 • smoliste stolce z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego;
 • krwawe wymioty;
 • wrzodziejące zapalenie jamy ustnej;
 • zaostrzenie zapalenia przewodu pokarmowego (np. zaostrzenie zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna).
 • Rzadziej obserwowano zapalenie żołądka.

Działania niepożądane meloksykamu – substancji czynnej leku Opokan:

Bardzo często: występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak niestrawność (dyspepsja), nudności (mdłości) i wymioty, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, luźne stolce (biegunka).

Często: występujące u 1 do 10 pacjentów na 100

 • bóle głowy.

Niezbyt często: występujące u 1 do 10 pacjentów na 1 000

 • zawroty głowy (uczucie pustki w głowie);
 • zawroty głowy lub uczucie wirowania (pochodzenia błędnikowego);
 • senność (ospałość);
 • niedokrwistość (zmniejszenie stężenia czerwonego barwnika krwi hemoglobiny);
 • wzrost ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze);
 • zaczerwienienie twarzy (tymczasowe zaczerwienienie twarzy i szyi);
 • zatrzymanie sodu i wody;
 • zwiększone stężenie potasu (hiperkaliemia). Może to prowadzić do wystąpienia objawów takich jak:
 • zaburzenia rytmu serca;
 • kołatanie serca (kiedy pacjent czuje bicie serca bardziej niż zwykle);
 • osłabienie mięśni;
 • odbijanie się (cofanie się treści pokarmowej z żołądka do przełyku);
 • zapalenie żołądka;
 • krwawienie z przewodu pokarmowego;
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej;
 • natychmiastowe reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość);
 • świąd, wysypka skórna;
 • obrzęki spowodowane zatrzymaniem płynów, w tym obrzęk kostek/nóg (obrzęki kończyn dolnych);
 • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, taki jak obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, mogący utrudniać oddychanie (obrzęk naczynioruchowy);
 • chwilowe zaburzenia testów czynnościowych wątroby (np. zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, jak aminotransferaz lub zwiększenie stężenia pigmentu żółci - bilirubiny). Lekarz może wykryć te zmiany za pomocą badania krwi;
 • zaburzenia badań laboratoryjnych czynności nerek (np. zwiększone stężenie kreatyniny lub mocznika).

Rzadko: występujące u 1 do 10 pacjentów na 10 000

 • zaburzenia nastroju;
 • koszmary senne;
 • zaburzenia morfologii krwi, w tym:
 • nieprawidłowy rozmaz krwi;
 • zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia);
 • zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia).

Te działania niepożądane mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia i objawów, takich jak siniaki lub krwawienia z nosa.

 • dzwonienie w uszach (szumy uszne);
 • uczucie bicia serca (kołatanie serca);
 • choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;
 • zapalenie przełyku;
 • pojawienie się napadów astmy (u osób uczulonych na aspirynę lub inne NLPZ);
 • powstawanie pęcherzy na skórze lub złuszczanie naskórka (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka);
 • pokrzywka;
 • zaburzenia widzenia, w tym: niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek (zapalenie gałki ocznej lub powiek);
 • zapalenie jelita grubego (colitis).

Bardzo rzadko: występujące rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000

 • skórne reakcje pęcherzowe i rumień wielopostaciowy.
  Rumień wielopostaciowy jest ciężką reakcją alergiczną skóry powodującą plamy, czerwone lub fioletowe pręgi lub pęcherze na skórze. Może również występować na ustach, oczach i innych wilgotnych częściach ciała;
 • zapalenie wątroby. Może to spowodować takie objawy, jak:
 • zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka);
 • ból brzucha, utrata apetytu;
 • ostra niewydolność nerek, w szczególności u pacjentów z czynnikami ryzyka, takimi jak choroby serca, cukrzyca czy choroby nerek;
 • perforacja ściany jelita.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 • stan splątania, dezorientacja;
 • duszność i reakcje skórne (anafilaktyczne i (lub) anafilaktoidalne) wysypki spowodowane narażeniem na działanie promieni słonecznych (reakcje nadwrażliwości na światło);
 • niewydolność serca odnotowana w związku z leczeniem NLPZ;
 • całkowita utrata określonych rodzajów białych krwinek (agranulocytoza), zwłaszcza u pacjentów, którzy stosują lek Opokan wraz z innymi lekami, które potencjalnie wykazują działanie hamujące lub niszczące szpik kostny (leki mielotoksyczne). Może to spowodować:
 • nagłą gorączkę;
 • ból gardła;
 • zakażenia;
 • zapalenie trzustki.

Działania niepożądane powodowane przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ale jeszcze nieodnotowane po zastosowaniu leku Opokan:

 • ostra niewydolność nerek w wyniku zmian w strukturze nerek;
 • bardzo rzadko przypadki zapalenia nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek);
 • obumarcie niektórych komórek w obrębie nerek (ostra martwica kłębuszków lub brodawek nerkowych);
 • obecność białka w moczu (zespół nerczycowy z białkomoczem).

Skład

Substancją czynną leku jest meloksykam. Jedna tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, sodu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.


Producent

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice.


Dystrybutor

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.