Apap Noc, 500 mg + 25 mg, 12 tabletek powlekanych

Marka: APAP
Wielkość opakowania - tabletki
Dostępny
13,79

Klienci kupili również

O produkcie: Apap Noc, 500 mg + 25 mg, 12 tabletek powlekanych

100017292

Opis

Nazwa Apap Noc
Nazwa międzynarodowa Paracetamolum+Diphenhydraminum
Dawka 0,5g+0,025g
Postać Tabletki powlekane
Wielkość opakowania 12 tabletek
Działanie/właściwości
 • przeciwbólowe,
 • przeciwgorączkowe,

Apap Noc, 500 mg + 25 mg, 12 tabletek powlekanych to lek, który zawiera dwie substancję czynne: paracetamol i difenhydraminę.


Działanie

Paracetamol hamuje wytwarzanie prostaglandyn, substancji biorących udział w rozwoju stanu zapalnego i pełniących szereg fizjologicznych funkcji. Dzięki temu mechanizmowi lek działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie

Czy Apap Noc działa na sen?

Zawarta w preparacie difenhydramina jest lekiem przeciwhistaminowym I generacji (powszechnie stosowanych w leczeniu alergii). Hamuje działanie histaminy, która pełni m.in. rolę mediatora stanu zapalnego. Wpływa również na receptory cholinergiczne, serotoninergiczne, adrenergiczne i dpaminergiczne, czego skutkiem jest działanie jest działanie usypiające i uspokające.


Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku Apap Noc jest krótkotrwałe leczenie bólu, w tym:

 • bólu głowy,
 • bólów kostno-stawowych,
 • bólu mięśni,
 • bólu zębów,
 • bólów menstruacyjnych,
 • nerwobóli,
 • bólów związanych z przeziębieniem i grypą, powodujących trudności w zasypianiu.

Przeciwwskazania

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli występują następujące schorzenia: ciężka niewydolność wątroby lub nerek, wirusowe zapalenie wątroby, jaskra, rozrost gruczołu krokowego, porfiria, astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia;
 • podczas leczenia inhibitorami MAO (leki stosowane w depresji) i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków;
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat;
 • u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Czy Apap Noc jest bezpieczny?

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone niesie ryzyko uszkodzenia wątroby;
 • ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, myastheniagravis, nadczynnością gruczołu tarczowego, zwężeniem odźwiernika oraz u osób w podeszłym wieku;
 • w czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby;
 • lek należy przyjmować wyłącznie przed snem.

Stosowanie leku u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol i difenhydraminę. W przypadku równoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych (warfaryny i innych pochodnych kumaryny), leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (takich jak leki nasenne, uspokajające i opioidowe leki przeciwbólowe), leków neuroleptycznych (stosowanych w stanach nadmiernego pobudzenia), leków przeciwdepresyjnych (fluoksetyna, paroksetyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), leków przeciwdrgawkowych (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital) oraz ryfampicyny (antybiotyk stosowany m.in. w leczeniu gruźlicy) - przed przyjęciem leku należy poradzić się lekarza.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje:

 • flukloksacylinę (antybiotyk), ze względu na poważne ryzyko zaburzenia dotyczącego krwi i płynów ustrojowych (kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową), które należy pilnie leczyć i które może wystąpić szczególnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, posocznicą (stan, gdy bakterie i ich toksyny krążą we krwi, prowadząc do uszkodzenia narządów), niedożywieniem, przewlekłym alkoholizmem, a także u pacjentów stosujących maksymalne dawki dobowe paracetamolu.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na pojedynczą dawkę (1-2 tabletki), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Leku nie stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: stosować wyłącznie przed snem.
 • Dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat: 1 tabletka na 30 min przed snem.
 • Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat: 1 lub 2 tabletki na 30 minut przed snem. Nie należy przyjmować więcej niż 2 tabletki przed snem.

Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana.
Długotrwałe stosowanie bez nadzoru lekarza może być szkodliwe.

Ile można brac Apap Noc?

Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.
W razie utrzymywania się objawów należy skontaktować się z lekarzem.
Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

 


Skutki uboczne

Czy Apap Noc podwyższa ciśnienie?

Paracetamol nie należy grupy Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych. Profil jego działań niepożądanych różni się od leków znajdujących się w tej grupie. Lek Apap Noc nie podnosi ciśnienia krwi, jednak należy zachować ostrożność przy stosowaniu paracetamolu u osób z nadciśnieniem tętniczym. 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należą do nich:
Działania niepożądane występujące często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób stosujących lek):

 • senność, zaburzenia uwagi, zawroty głowy;
 • suchość błon śluzowych jamy ustnej, gardła i nosa;

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

 • reakcje nadwrażliwości, tj. pokrzywka, rumień, wysypka (w tym uogólniona), obrzęki;
 • dezorientacja, niepokój;
 • niewyraźne widzenie;
 • tachykardia, arytmia;
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaburzenia trawienia;
 • świąd, pocenie się;
 • zatrzymanie moczu.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

 • niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), agranulocytoza (bardzo znaczne zmniejszenie lub brak krwinek białych), leukopenia (zmniejszenia ilości leukocytów), neutropenia (zmniejszenie ilości granulocytów obojętnochłonnych);
 • obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny (zaburzenia świadomości, niska produkcja moczu, hiperwentylacja, znaczne osłabienie), zespół Stevens – Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy), toksyczna nekroliza naskórka;
 • zawroty głowy;
 • skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;
 • krwotok, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki;
 • ostre uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania paracetamolu, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka;
 • plamica barwnikowa;
 • martwica brodawek nerkowych podczas długotrwałego stosowania; nefropatie, tubulopatie (uszkodzenie nerek).

Skład

Substancjami czynnymi leku są:
Paracetamol 500 mg
Difenhydraminy chlorowodorek 25 mg
Pozostałe składniki to:
rdzeń tabletki: skrobia żelowana, powidon, krospowidon, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana,
błękit brylantowy, lak (E 133);
otoczka: Opadry Blue YS-1-10524 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400,
błękit brylantowy, lak (E 133), polisorbat 80, carmina (E 132));
otoczka: otoczka bezbarwna (hypromeloza, makrogol 400, makrogol 8000).


Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.