ADHD może dotyczyć nawet 6% osób na świecie! Czym jest ta choroba?

18. 9. 2019 · Aleksandra Malewska · 4 minuty czytania
 • choroby neurologiczne
 • wychowanie dziecka

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Najczęściej rozpoznawany jest w wieku dziecięcy. Do objawów należą problemy z nadmierna ruchliwością, impulsywnością i kłopoty z koncentracją. Zobacz, jak rozpoznaje się ADHD u dzieci i co trzeba zrobić po diagnozie.

Co to jest ADHD? 

ADHD to skrót od anglojęzycznej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. attention-deficit hyperactivity disorder). Brzmi tajemniczo? ADHD jest określane jako najczęstsze zaburzenie psychiczne wieku dziecięcego i należy do spektrum zaburzeń neurorozwojowych.

Jaki odsetek dzieci ma tę przypadłość? Mogłoby się wydawać, że problem ten jest bardzo częsty, bo wielu rodziców nadinterpretuje normalną, dziecięca wybuchowość dzieci i doszukuje się właśnie cech ADHD. W rzeczywistości zespół ten dotyczy około 5% populacji dziecięcej. Dane nie są jednak jednoznaczne − niektóre statystyki mówią o 1%, inne zaś aż o 15% dzieci. 

Sprawdź też, co zrobić, żeby zachęcić dziecko do nauki.

adhd

ADHD − przyczyny 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ma z pewnością podłoże genetyczne. Nie ma jednak zidentyfikowanego jednego genu, który byłby odpowiedzialny za rozwój tego zaburzenia. Analizy genetyczne pokazują, że posiadanie krewnego z zespołem ADHD zwiększa ryzyko rozwoju zaburzenia u dziecka aż 5 do 7 razy!

Do innych czynników, które mogą wpływać na rozwój ADHD jest picie alkoholu przez matkę w ciąży, stosowanie substancji psychoaktywnych lub jakichkolwiek innych środków zaburzających prawidłowy rozwój układu nerwowego u płodu. Wśród czynników ryzyka ADHD bierze się także pod uwagę urazy okołoporodowe i zbyt niską masę urodzeniową noworodka. 

adhd u dzieci

ADHD − objawy

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ma bardzo szerokie spektrum objawów. Ich lista może przerażać rodziców. Wcale nie jest powiedziane, że każde dziecko z ADHD będzie miało wszystkie z opisywanych w podręcznikach symptomów. Zwykle obserwuje się kilka z nich. Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej dzieli się na 3 grupy: problemy z nadmierna ruchliwością, impulsywnością i kłopoty z koncentracją.

ADHD – objawy u dzieci:

1. Objawy nadmiernej ruchliwości:

 • dziecko nie jest w stanie przez dłuższą chwilę przybywać w jednym miejscu
 • dziecko nieustannie się wierci, ma potrzebę ciągłego ruchu
 • nadmierna gadatliwość, również wtedy, gdy sytuacja wymaga ciszy i spokoju
 • dziecko jest hałaśliwe, ma skłonność do porozumiewania się krzycząc

2. Objawy problemów z koncentracją:

 • brak możliwości skupienia uwagi i koncentracji na wykonywanym zadaniu
 • wykonywanie zadań niedokładnie, pomijanie kłopotliwych szczegółów
 • unikanie wykonywania trudniejszych, wymagających dla dziecka zadań
 • dziecko zapomina, gubi nawet ulubione przedmioty, zabawki
 • dziecko nie jest w stanie skupić uwagi na poleceniach rodziców, sprawia wrażenie jakby polecenia do niego nie trafiały
 • bardzo duża łatwość w odwróceniu, rozproszeniu uwagi dziecka

Sprawdź też, jak poprawić koncentrację u dziecka.

3. Objawy nadmiernej impulsywności dziecka:

 • dziecko nie analizuje, robi rzeczy impulsywnie, bez zastanowienia
 • nie potrafi planować czynności i nie trzyma się z góry ustalonego planu
 • przerywa rozmowy, wtrąca się w rozmowę
 • nie ma zdolności poczekania na swoją kolej

adhd objawy

Objawy ADHD u dzieci pojawiają się zwykle w okresie wczesnego dzieciństwa, natomiast ich największe nasilenie zbiega się z początkiem obowiązków szkolnych około 7 − 9 roku życia.  

ADHD − jak sobie z nim poradzić?

Po pierwsze, nie wpadaj w panikę po diagnozie. toto, co niepokoi rodziców, zwykle okazuje się całkowicie normalnym zachowaniem. W przypadku podejrzenia ADHD najlepiej zgłosić się po pomoc do pediatry i do psychologa dziecięcego.

Diagnozy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej nie stawia się na jednej wizycie! Proces diagnostyczny obejmuje szczegółowy wywiad z dzieckiem i z rodzicami, badanie dziecka i szereg testów psychologicznych, które bada zdolności intelektualne dziecka, możliwości skupienia uwagi i koncentrację, pamięć i zdolność kojarzenia.

Sprawdź też, jak wychować dziecko bez krzyku.

zespół nadpobudliwości psychoruchowej

W przypadku rozpoznania ADHD dziecko i jego najbliżsi brani są pod opiekę poradni psychologicznej, gdzie uczą się jak krok po kroku radzić sobie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. W przypadku dziecka z ADHD kluczowa jest ścisła współpraca rodziców lub opiekunów, od których w dużej mierze zależy powodzenie całej terapii. Prawidłowo prowadzona terapia, połączona niekiedy z leczeniem farmakologicznym, gwarantuje dziecku prawidłowe funkcjonowanie zarówno w domu, jak i w środowisku rówieśników.

Więcej artykułów na ten temat