Wodogłowie - leczenie u dzieci i niemowląt

17. 1. 2020 · Aleksandra Malewska · 3 minuty czytania
 • leczenie

Wodogłowie to stan, w którym w układzie komór mózgu znajduje się nadmierna ilość płynu mózgowo-rdzeniowego. Wodogłowie ma bardzo negatywne skutki, jak zahamowanie rozwoju dziecka, problemy z chodzeniem i z tego powodu zawsze wymaga leczenia. Zobacz, jak wygląda leczenie wodogłowia u dzieci.

Wodogłowie − co to jest?

Wodogłowie to medyczny termin, który powstał z połączenia 2 greckich słów – hydro, czyli woda i cephalus, czyli mózg. Płyn mózgowo-rdzeniowy to ciecz, której jednym z zadań jest ochrona delikatnych struktur ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgowia i rdzenia kręgowego. Znajduje się on się w ściśle ograniczonej przestrzeni, jaką są 4 komory mózgu, kanał rdzenia kręgowego i przestrzeń podpajęczynówkowa. Szacuje się, że dziennie w komorach mózgu produkowane jest około 0,5 litra płynu mózgowo-rdzeniowego, z czego większość jest resorbowana i pozostaje około 100 − 150 ml.

Wodogłowie to stan, w którym dochodzi do nadmiernego gromadzenia się płynu mózgowo-rdzeniowego w mózgowiu. Taka sytuacja wynikać może z nadprodukcji płynu, zaburzeń krążenia cieczy czy jej wchłaniania.

Wodogłowie

Wodogłowie u dzieci − konsekwencje

Wodogłowie może mieć charakter wrodzony i jest to wada, którą można wykryć już w życiu płodowym za pomocą ultrasonografii (USG).

Do przyczyn wrodzonego wodogłowia należą między innymi:

 • zwężenie wodociągu mózgowia
 • obecność przepukliny oponowo-rdzeniowej
 • zaburzenia budowy mózgowia i czaszki w przebiegu zespołu Arnolda-Chiariego
 • zespół Dandy’ego-Walkera
 • infekcje ośrodkowego układu nerwowego
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • guzy mózgu
 • urazy wewnątrzczaszkowe

wodogłowie leczenie

Wśród nabytych przyczyn wodogłowia u dzieci wymienia się:

Wodogłowie − leczenie

Leczenie wodogłowia ma na celu usunięcie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego, który może powodować wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. W nagłych przypadkach, gdy wodogłowie wymaga szybkiej interwencji, neurochirurg zakłada zewnętrzny dren komorowy, który pomaga przywrócić prawidłowe krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Długoterminowe leczenie wodogłowia u dzieci wymaga założenia sztucznej przetoki, dzięki której nadmiar płynu odprowadzany jest przez cewnik do jednej z jam ciała, najczęściej do jamy otrzewnej, rzadziej do przedsionka serca czy jamy opłucnej.

Inną z metod leczenia wodogłowia jest też wentrikulostomia, czyli chirurgiczne wytworzenie dodatkowego otworu w 3. komorze mózgu, co pozwala swobodne wypływanie płynu z ominięciem niedrożności.

Wodogłowie płodu − jak leczyć?

W trakcie kontrolnych badań USG w ciąży możliwe jest wczesne wykrycie wodogłowia u płodu, co jednocześnie umożliwia leczenie już w łonie matki. Sytuacja ta wymaga chirurgicznej interwencji, która polega na wewnątrzmacicznym założeniu zastawki komorowo-owodniowej. To skuteczny ratunek dla płodu i zapobiega powikłaniom wodogłowia jak zaburzenia budowy czaszki czy zahamowanie rozwoju dziecka.

Leczenie wodogłowia u dzieci nie kończy się jednak na samej operacji założenia zastawki. Życie ze sztuczną przetoką wymaga od dziecka i jego otoczenia przestrzegania pewnych reguł, żeby maluch był bezpieczny. Zarówno rodzina, jak i inne osoby dorosłe z otoczenia dziecka powinny wiedzieć i umieć szybko rozpoznać niepokojące objawy nieprawidłowego działania zastawki. Objawy te mogą do złudzenia przypominać zwykłe przeziębienie czy zatrucie pokarmowe, dlatego konieczna jest wzmożona czujność.

wodogłowie u dzieci

Objawy zaburzonego funkcjonowania przetoki u niemowląt:

 • uwypuklone ciemiączko
 • zmęczenie
 • osłabienie
 • brak apetytu
 • wymioty
 • napady drgawkowe
 • utrata przytomności

leczenie wodogłowia

Objawy zaburzonego funkcjonowania przetoki u starszych dzieci:

 • nudności, wymioty
 • osłabienie
 • utrata apetytu
 • senność
 • zaburzenia widzenia
 • trudności w szkole
 • nadmierna senność
 • drgawki

Więcej artykułów na ten temat