Brak seksualności w związku - problem ze mną, z nim czy z nami?

31. 8. 2020 · Aleksandra Anna Wolska · 8 minut czytania
Brak seksualności w związku - problem ze mną, z nim czy z nami?

Brak seksualności w związku może wynikać z różnych powodów. Niekiedy małżeństwa czy pary świadomie decydują się na tzw. życie w czystości. Częściej jednak ustanie kontaktów seksualnych ma podłoże psychologiczne − oddalanie się od siebie partnerów czy zanik pożądania. Brak seksu w związku może być też spowodowany problemami natury fizjologicznej. Zobacz, z czego wynika brak współżycia w związku i co on oznacza.

Nauka dowodzi, że człowiek jest istotą seksualną. Erotyka i seks są naturalną stroną ludzkiego życia − aspekt ten w pewnym stopniu towarzyszy człowiekowi od urodzenia aż do śmierci. Niezależnie, czy są to zachowania seksualne poza związkiem, czy też przeżywane w stałym i zaangażowanym partnerstwie.

Seksuolodzy podkreślają również, że seks w związku zajmuje ważne miejsce w definicji miłości − jest wyrazem bliskości partnerskiej, oddania i możliwością przeżywania najgłębszego połączenia. Nie oznacza to jednak, że związek bez seksu jest bezwartościowy czy pozbawiony racji bytu. O tym wszak decydują indywidualne relacje między ludzkie. Problem z brakiem seksualności w związku zaczyna pojawiać się wtedy, kiedy partnerzy, lub jeden z partnerów, chcą współżycia, a mimo to ono nie występuje. Dlaczego tak się dzieje?

brak seksualności w związku

Brak seksualności w związku − przyczyny

Brak seksu w związku może mieć różne przyczyny. Choć ludzka seksualność jest niesamowicie skomplikowaną strukturą powiązań pomiędzy wartościami i psychiką a anatomią i fizjologią, można w bardzo ogólnym zarysie podzielić przyczyny braku współżycia na kilka kategorii: wartości, problemy fizjologiczne (medyczne) i problemy psychiczne.

Nie zapominaj jednak, że bardzo często czynniki te się przenikają i ciężko wytypować jeden, konkretny powód zaprzestania współżycia w związku.

Często też mylone jest pojęcie seksu i seksualności. Seksualność to cecha człowieka, której nie można się pozbyć, nawet jeżeli człowiek pozostaje w całkowitej wstrzemięźliwości. Seks z kolei to aktywne współżycie, które może być lub też nie.

brak seksu w małżeństwie

Wstrzemięźliwość seksualna − przekonania i wartości

Chodzi tu o tzw. białe małżeństwa. Szerzej o tym temacie pisała Natalia w artykule: Białe małżeństwo − czy dziś jeszcze istnieje? Choć nie jest to powszechna praktyka w związkach, niekiedy pary decydują się na to, żeby zachować wstrzemięźliwość. Co ważne, w białych małżeństwach najczęściej jest to wspólna i zgodna decyzja partnerów. Bardzo często stoją za tym wartości i postawy moralne, w tym wiara katolicka. Choć Kościół Katolicki nakazuje powstrzymanie się od seksu przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego, o tyle dopuszcza seks w małżeństwie. Białe małżeństwo zdarza się także wśród osób starszych, którzy zawierają związek w późniejszym wieku i decydują się na partnerstwo.

Seksuologowie podkreślają, że związek bez seksu nie jest tym samym gorszy lub mniej wartościowy niż ten wypełniony namiętnością. Ważne, żeby partnerzy żyli w zgodzie z tą decyzją.

Białe małżeństwo

Brak seksu w związku − fizjologia

Brak seksu w związku może być też wynikiem problemów ze zdrowiem. Częstym problemem zaprzestania współżycia jest niemożność wprowadzenia członka we wzwód (impotencja). Ale i tu przyczyna nie zawsze musi tkwić w fizjologii. Może być ona związana z blokadami psychicznymi, stresem, przemęczeniem czy brakiem pożądania w stosunku do partnerki czy partnera. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Impotencja psychogenna dotyczy 10% zaburzeń erekcji. Impotencja może być związana z zaburzeniami hormonalnymi czy problemami krążenia (np. w wyniku nieleczonej cukrzycy − panowie! Badania profilaktyczne są naprawdę ważne!). Za problemy ze wzwodem mogą odpowiadać także nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego.

Brak seksu może wynikać także z problemów zdrowotnych kobiety: problem z wprowadzeniem członka do pochwy (waginoza), suchość pochwy czy wynikająca z problemów hormonalnych oziębłość seksualna.

Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn problemem na pograniczu psychologii i fizjologii może być niskie libido. Libido, jak pisałam w artykule: Dopasowanie seksualne - prawda czy mit?, to naturalny popęd seksualny człowieka. Może być on naturalnie niski lub wysoki. Jeżeli partnerzy mają różne potrzeby seksualne (przede wszystkim jeżeli chodzi częstotliwość uprawiania seksu), może dojść do zaprzestania współżycia.

Za brak seksu w związku odpowiadać może także stosowanie niektórych leków (np. leki antydepresyjne, które mogą obniżać popęd seksualny) lub też inne choroby psychosomatyczne, np. depresja.

małżeństwo bez współżycia

Brak współżycia w związku − psychika

Seksualność człowieka to niezwykle istotna część osobowości. Na to, jak wygląda Twój seks i jak realizujesz swoje potrzeby seksualne wpływa ogromna ilość czynników. A co sprawia, że seks w związku się kończy?

Jak już wspomniałam, duże znaczenie może mieć poziom libido partnerów. Innym ważnym czynnikiem, które może prowadzić do rozpadu współżycia, są odmienne potrzeby seksualne lub nieumiejętność ich zaspokajania. Np. partnerka może odmawiać seksu, jeżeli nie partner nie doprowadza jej do orgazmu.

Brak seksu w związku może wynikać także z dość prostych przyczyn. Bardzo ważnym aspektem dopasowania seksualnego jest wzajemna atrakcyjność fizyczna − jeżeli partnerzy przestają budzić w sobie pożądanie, seks może ustać.

frustracja seksualna w związku

Za brak seksu w związku mogą odpowiadać też wszelakie traumy na tym tle, np. kobieta lub mężczyzna byli ofiarami przemocy seksualnej.

W końcu brak seksu w związku może wynikać z powolnego rozpadu relacji, częstych kłótni i niedopasowania na innych polach. Zdarza się, że seks stosowany jest jako plaster na jątrzące się rany w relacji, a kiedy ustaje i ten, związek przestaje mieć sens.

Dość często brak seksu w małżeństwie związany jest z pojawieniem się dziecka. Młodzi rodzice przestają mieć dla siebie czas i poświęcają się nowym rolom w rodzinie. Kobiety po porodzie nierzadko wstydzą się swojego ciała i tego, co stało się z ich narządami płciowymi podczas porodu. Obawiają się, że nie będą w stanie dać satysfakcji partnerowi. W końcu, są i partnerzy, którzy nie chcą współżyć z kobietą po porodzie.

Za brak seksu w związku może odpowiadać także to, że seks pojawia się poza związkiem. Chodzi więc o zdradę i związki poza małżeńskie.

Kolejną ważną kwestią, która może powodować brak seksu w związku jest obawa przed niechcianą ciążą, nawet mimo stosowania środków antykoncepcyjnych.

Frustracja seksualna − czyli konsekwencje braku seksu w związku

Nie zawsze brak seksu w związku powoduje frustrację seksualną. Jeżeli pary żyją w białym małżeństwie i obydwoje, jednomyślnie decydują się na taki układ, frustracji nie ma.

Problem zaczyna się jednak wtedy, kiedy jedna ze stron seksu chce, a druga nie. To może prowadzić do napięć na tle seksualnym, kumulowania negatywnych emocji, problemów z psychiką i samoakceptacją. Co więcej, największe piętno taki mimowolny brak seksu pozostawia na relacji pomiędzy dwójką ludzi.

Z jednej strony, partner, który chce zachować wstrzemięźliwość, może czuć się przymuszany do współżycia, co w ekstremalnych przypadkach może prowadzić nawet do przemocy na tle seksualny. Z drugiej strony, człowiek, jako osoba seksualna, powinna mieć możliwość realizacji swoich potrzeb, aby czuć się spełniona. Pamiętaj jednak, że potrzeby te muszą być zawsze realizowane za niewymuszoną zgodą w pełni świadomej i dojrzałej emocjonalnie drugiej strony.

Frustracja seksualna w związku może prowadzić do zdrady. Partner, który nie realizuje swoich potrzeb i nie otrzymuje odpowiedniej atencji i czułości od drugiej połówki, może szukać zaspokojenia poza związkiem.

brak współżycia w związku

Brak współżycia w związku − rozwiązania

Dla białych małżeństw brak seksu nie stanowi problemu bezpośredniego. Pośrednio może jednak wpływać na relację. Substytucją tego aspektu powinna być należyta uwaga poświęcana partnerowi i okazywanie czułości i bliskości w inny sposób.

Kiedy borykasz się z brakiem seksu w małżeństwie czy w związku partnerskim, pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest szczera i otwarta rozmowa. Pamiętaj jednak, żeby podczas niej nie obwiniać drugiej osoby. Mów o swoich potrzebach, emocjach i uczuciach. Być może problem tkwi w samym seksie, a może chodzi o coś zupełnie innego. Na pewno warto udać się wspólnie do seksuologa lub psychologa, który pomoże Wam w usprawnieniu komunikacji i zrozumieniu wzajemnie swoich potrzeb.

Jeżeli za brak seksu odpowiadają kwestie anatomiczne czy fizjologiczne, udaj się do lekarza. Odpowiednie leczenie może zmienić wszystko.

 

Źródła:

  1. A. Sobański, K. Klasa, K. Cyranka, Ł. Müldner-Nieckowski, E. Dembińska, K. Rutkowski, B. Smiatek-Mazgaj, M. Mielimąka, Wpływ kumulacji urazów seksualnych na życie seksualne i związek pacjenta
  2. K. Radosław, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań
  3. Z. Izdebski, Współcześni Polacy wobec seksualności. Purytanie czy hedoniści?
  4. J. Kołodziej, Kiedy pójdziemy do łóżka?
  5. S. Jakima, Problemy seksualne w przebiegu zaburzeń depresyjnych
  6. A. Fabiś, Aktywność seksualna osób starszych
  7. M. Liberacka-Dwojak, Z. Izdebski, Tematyka fantazji seksualnych wśród młodych dorosłych
  8. A. Strzelczak, Tożsamość osób aseksualnych a ich funkcjonowanie w bliskich związkach
  9. P. F. Fagan, Wpływ pornografii na jednostkę, małżeństwo i społeczeństwo
  10. N. Zyśk, P. Durka, Wpływ macierzyństwa na seksualność kobiet
Aleksandra Anna Wolska