Formalności po porodzie. Czyli co załatwić po urodzeniu dziecka?

6. 9. 2019 · Agnieszka Kawa · 5 minut czytania

Formalności i dokumenty po urodzeniu dziecka mogą niepotrzebnie narazić rodziców na dodatkowy stres. Dlatego, żeby tego uniknąć, lepiej już wcześniej przygotować się na to, co trzeba załatwić po urodzeniu dziecka. Zobacz, jakie formalności czekają Cię po wypisie ze szpitala i co możesz załatwić jeszcze przed porodem.

Formalności po urodzeniu dziecka − akt urodzenia i PESEL 

Akt urodzenia dziecka i PESEL załatwisz „za jednym razem” w urzędzie stanu cywilnego, właściwym ze względu na miejsce urodzenie dziecka

Do Urzędu Stanu Cywilnego należy zgłosić się w ciągu 21 dni od otrzymania w szpitalu karty urodzenia dziecka. Jeżeli nie dopilnujesz terminu, urzędnik samodzielne zarejestruje dziecko i nada mu imię. Jest to możliwe, bo szpital wysyła dokumenty po porodzie do odpowiedniego urzędu. Dziecko mogą zarejestrować rodzice dziecka. Można zrobić to również przez pełnomocnika.

dziecko po porodzie w szpitalu

Jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą?

  • Zaświadczenie o urodzeniu dziecka (otrzymasz je w szpitalu)
  • Dowód osobisty rodzica, który rejestruje dziecko
  • Pełnomocnictwo (jeżeli rejestracji dokonuje się przez pełnomocnika)

Jeżeli wraz z tatą dziecka nie jesteście małżeństwem, do Urzędu Stanu Cywilnego musicie udać się wspólnie. Zachęcam jednak do tego, żeby jeszcze przed porodem załatwić w urzędzie „uznanie ojcostwa”. Dzięki temu, tata dziecka będzie mógł samodzielnie zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, a w razie jakichkolwiek komplikacji będzie miał dostęp do dokumentacji medycznej Waszego dziecka i będzie mógł samodzielnie podejmować decyzję dotyczące jego życia i zdrowia.

dziecko zaraz po porodzie

Od tego roku, możesz te formalności załatwić przez Internet. Żeby to zrobić, jeden z rodziców musi mieć założony tzw. profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub być właścicielem e-dowodu. Oczywiście jest to możliwe, gdy rodzice są małżeństwem lub przed porodem uznali ojcostwo w odpowiednim urzędzie. 

 

 

Świadczenia socjalne po urodzeniu dziecka − jakich formalności po porodzie należy dopełnić?

Najważniejsze świadczenia socjalne przysługujące wielu rodzinom to tzw. „becikowe” i „500+”.  „Becikowe” jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości  1000 zł na dziecko. Zapomoga ta przysługuje rodzicom dziecka (lub innemu formalnemu opiekunowi), jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1922 zł netto. Drugim istotnym warunkiem jest możliwość udowodnienia, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży.

Wniosek o „becikowe” można złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Dziecko musi posiadać już swój PESEL. Wniosek składaj w instytucji, która zajmuje się świadczeniami rodzinnymi w gminie.

dziecko w domu po porodzie

Do wniosku o „becikowe”, który możesz pobrać w Internecie, trzeba  dołączyć:

  • odpis aktu urodzenia dziecka
  • kserokopię dowodu osobistego osoby, która składa wiosek
  • zaświadczenie lekarskie, że matka od 10. tygodnia ciąży pozostawała pod opieką medyczną
  • dokumenty z urzędu skarbowego poświadczające dochód członków rodziny
  • oświadczenie, że zapomoga nie zostało jeszcze odebrana

W zależności od sytuacji rodzinnej, mogą być potrzebne jeszcze inne dokumenty, np. odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zaświadczenie z odpowiedniego urzędu o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

Żeby otrzymać świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie, wystarczy jedynie złożyć odpowiedni wniosek. Możesz to zrobić online (między innymi przez stronę swojego banku). Innym rozwiązaniem jest udanie się w instytucji, która w Twoim miejscu zamieszkania zajmuje się świadczeniami rodzinnymi (najczęściej będzie to Gminny lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).  Od tego roku, świadczenie przysługuje na każde dziecko (bez względu na dochody), dlatego nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów. Wniosek trzeba złożyć jak najszybciej, bo od tego zależy, od kiedy świadczenie zostanie nam wypłacone.

formalności związane z urodzeniem dziecka

Co trzeba załatwić po urodzeniu dziecka − zgłoszenie dziecko do ubezpieczenia

Jeżeli myślisz sobie, że jak już zarejestrujesz dziecko w odpowiednim urzędzie, to inne instytucje państwowe po prostu „dowiedzą się” o jego istnieniu, to jesteś w błędzie. My byliśmy nieco zdziwieni, jak na wizycie w przychodni, Pani z recepcji powiedziała nam, że nasze dziecko nie jest ubezpieczone.

Dlatego to, co po urodzeniu dziecka musicie jeszcze załatwić, to zgłoszenie go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak to zrobić? Udaj się do działu kadr w swojej firmie i złóż wcześniej wypełniony wniosek ZUS-ZCNA.  W przypadku samozatrudnienia, wniosek trzeba samodzielnie złożyć w ZUS. Jeżeli rodzice są rolnikami, zgłoszenia należy dokonać w KRUS. Jeżeli obydwoje nie pracujecie, musicie dopełnić tych formalności w odpowiednim urzędzie pracy. Na wypełnienie tych formalności jest zaledwie 7 dni od momentu nadania dziecku numeru PESEL.

Jakie formalności po urodzeniu dziecka należy jeszcze wypełnić?

  • Zgłoszenie dziecka w ciągu 4 tygodni od wyjściu do szpitala do przychodni

Zanim zostaniesz wypisana ze szpitala, będziesz musiała wypełnić formularz, w którym podasz, do jakiej przychodni zapiszesz dziecko i dane Twojej położnej środowiskowej. Lepiej już wcześniej wybrać przychodnię, pediatrę i położną. Pamiętaj, że masz prawo do 6 darmowych wizyt domowych położnej po porodzie!

  • Dopełnienie wszelkich formalności związanych z urlopem macierzyńskim, tacierzyńskim oraz zasiłkiem macierzyńskim

Pamiętaj, że tacie dziecka przysługuje urlop ojcowski w wymiarze dwóch tygodni!

Formalności po urodzeniu dziecka mogą być źródłem niepotrzebnego stresu. Dlatego warto wcześniej przygotować dokumenty, które będą potrzebne po urodzeniu dziecka, żeby spokojnie móc cieszyć się tymi niezapomnianymi chwilami z nowym członkiem rodziny.