Badanie cholesterolu − jak interpretować swoje wyniki? Lekarz tłumaczy!

24. 2. 2020 · Edyta Jakubik · 3 minuty czytania
 • profilaktyka

Badanie cholesterolu zaleca się wykonywać raz roku wszystkim, żeby ocenić stan zdrowia Twojego organizmu. Zobacz, komu zalecane jest to badanie, jak interpretować wyniki i jak często powinno się je wykonywać.

Co to jest lipidogram?

Lipidogram to badanie laboratoryjne, które pozwala ocenić tzw. profil lipidowy, w skład, którego wchodzą poniższe frakcje cholesterolu i wartości, zgodnie z zalecanymi aktualnie normami.

 • Stężenie cholesterolu całkowitego:
 • Stężenie cholesterolu LDL:
 • Stężenie cholesterolu HDL: mężczyźni ≥40 mg/dl, kobiety ≥45 mg/dl
 • Stężenie cholesterolu non-HDL – wartość wyliczana poprzez odjęcie od cholesterolu całkowitego stężenia cholesterolu HDL:
 • Trójglicerydy: ≤150 mg/dl
 • Apolipoproteina B: 50-150 mg/dl

lipidogram badania

Badanie LDL

Warto wspomnieć, że w zeszłym roku zaostrzyły się normy dla cholesterolu LDL. Aktualnie według rekomendacji z 2019 roku zaleca się utrzymanie wartości cholesterolu w zależności od ryzyka sercowo-naczyniowego.

Normy LDL to:

 • Pacjenci z niskim ryzkiem sercowo-naczyniowym: LDL
 • Pacjenci z umiarkowanym ryzkiem sercowo-naczyniowym: LDL
 • Pacjenci z dużym ryzkiem sercowo-naczyniowym: LDL
 • Pacjenci z bardzo dużym ryzkiem sercowo-naczyniowym: LDL

Jak ocenić swoje ryzyko sercowo-naczyniowe?

Obecnie kardiolodzy nadal zalecają stosować tzw. system SCORE (z ang. Systematic Cornary Risk Evaluation). Skala ta pozwala oszacować 10-letnie ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób bez choroby serca i naczyń spowodowanych miażdżycą na podstawie: płci, wieku, palenia tytoniu, skurczowego ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu całkowitego. System SCORE to często spotykana w gabinetach tabelka składająca się z zielonych, żółtych, czerwonych i brązowych kratek z cyframi w środku, oznaczającymi procent 10-letniego ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

badanie cholesterolu

Jak interpretować wyniki lipidogram?

Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że każde badanie profilu lipidowego powinno zostać skonsultowane z lekarzem, bo prezentowane w tym artykule normy i skale nie są wystarczające, żeby jednoznacznie zinterpretować swoje wyniki badań.

Są to jedynie pewnego rodzaju drogowskazy i ułatwienia dla lekarzy. Oprócz tych wskazówek bardzo istotny jest wywiad zebrany z pacjentem, jego choroby, czynniki ryzyka, obciążenia genetyczne i badanie fizykalne.

Kto powinien wykonać badanie cholesterolu z krwi?

Ocenę profilu lipidowego powinny koniecznie wykonać kobiety po 45. roku życiu i mężczyźni po 35. roku życiu, dotychczas nieleczący się z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Regularnej kontroli cholesterolu wymagają pacjenci:

 • leczący się z powodu nadciśnienia tętniczego
 • leczący się z powodu cukrzycy
 • z chorobą wieńcową
 • po zawale i udarze mózgu
 • z miażdżycą
 • obciążeni genetycznie chorobami krążenia
 • palący papierosy
 • osoby otyłe

Badania powtarza się w zależności od wyników i obciążeń, po ustaleniu z lekarzem. Osobom zdrowym zaleca się powtórne wykonywanie lipidogramu co 1 − 2 lata, natomiast pacjenci z rozpoznanymi zaburzeniami lipidowymi powinni powtarzać badanie co 6 miesięcy.

cholesterol badanie

Jak przygotować się do badania cholesterolu?

Badanie wykonuje się na czczo, ostatni posiłek należy spożyć 12 godzin przed pobraniem krwi. Ważne, aby przez 3 dni poprzedzające badanie unikać tłustych potrwać, nie najadać się do syta, nie stosować głodówki i nie spożywać alkoholu.

Zobacz, jakie badania wykonać przy nadciśnieniu: Jakie badania przy nadciśnieniu warto wykonać? Ciśnieniomierz to podstawa.

Więcej artykułów na ten temat