Poważna choroba czy zwykły stres? Co oznacza kołatanie serca w młodym wieku?

17. 2. 2018 · Klaudia Dopytalska · 4 minuty czytania
 • objawy
Poważna choroba czy zwykły stres? Co oznacza kołatanie serca w młodym wieku?

Kołatanie serca w młodym wieku może mieć różne podłoże − z jednej strony może świadczyć o poważnej chorobie serca, z drugiej może być niegroźnym objawem stresu, lęku, czy napadów paniki. Uczucie kołatania serca jest dość subiektywne. Dlatego jeżeli je odczuwasz, lepiej udać się na konsultację do kardiologa, który może zalecić badania wykluczające poważną chorobę, np. EKG.

Kołatanie serca − co to takiego?

Odczucia kołatania serca na pewno każdy z nas zaznał nie raz. Jest to dyskomfort spowodowany świadomością nierównej, przyspieszonej lub mocnej akcji serca, powodujące uczucie ciężkości w klatce piersiowej. Szacuje się, że objaw ten występuje, aż u około 3% populacji.

Jest to odczucie subiektywne i może nie wiązać się z żadną patologią układu sercowo-naczyniowego. Czasami kołataniu serca mogą towarzyszyć inne objawy, takie jak bladość, spadek koncentracji, uczucie niepokoju, osłabienie, ból, czy zawroty głowy.

kobieta

Przyczyny kołatania serca

Kołatanie serca może być objawem wielu patologii. Niekiedy nie udaje się ustalić, co powoduje uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej. Niektóre przyczyny to przejściowe, łagodne stany, inne mogą świadczyć o poważniejszych stanach klinicznych.

Do przyczyn kołatania serca należą:

 • zaburzenia układu sercowo-naczyniowego (przyczyny kardiologicznie),
 • sytuacje stresowe, napady paniki, napady niepokoju (przyczyny psychiatryczne, psychologiczne),
 • stany gorączkowe, ostre infekcje,
 • niedokrwistość (anemia),
 • zbyt niski poziom glukozy ze krwi (hipoglikemia),
 • zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu (dużego stopnia odwodnienie prowadzące do hipowolemii, zaburzenia stężenia jonów we krwi),
 • przewlekłe choroby płuc,
 • niewyrównana nadczynność tarczycy,
 • nieprawidłowe reakcje wazo-wagalne,
 • spożycie narkotyków, głównie amfetaminy, czy kokainy,
 • nadmierna ilość alkoholu,
 • kofeina (kawa, herbata, napoje energetyczne),
 • przedawkowanie niektórych leków (teofilina, leki pobudzające układ współczulny − efedryna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne),
 • bez uchwytnej przyczyny (idiopatyczne kołatania serca).

Do najczęstszych przyczyn kołatania serca w pierwszej kolejności należą przyczyny kardiologiczne, np. zaburzenia rytmu serca (tachykardia zatokowa, częstoskurcze, bradyarytmie). Do innych częstych przyczyn należą stres, napady lęku, czy paniki oraz przyjmowanie substancji psychoaktywnych. Niestety stosunkowo często nie udaje się znaleźć przyczyny wywołującej nieprzyjemne uczucie nieprawidłowego bicia serca.

Kołatanie serca w młodym wieku

Kołatania serca w młodym wieku to stosunkowo częsta dolegliwość. W tej grupie wiekowej również najczęstszą przyczyną są choroby kardiologiczne.

Zwykle są to arytmie takie jak przedwczesne pobudzenia komorowe i nadkomorowe, częstoskurcze komorowe i nadkomorowe, migotanie, czy trzepotanie przedsionków.

Uczuciu kołatania serca u młodych może towarzyszyć nadmierne zmęczenie i nagłe omdlenia. Trzeba pamiętać, że arytmie niestabilne hemodynamiczne wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą grozić nagłym zgonem sercowym − na szczęście takie sytuacje zdarzają się rzadko.

Nie zawsze kołatania u młodych oznaczają poważną chorobę serca − często wiążą się z sytuacjami stresowymi, napadami paniki, czy lęku.

smutny człowiek

Zawsze również trzeba wykluczyć wpływ substancji psychoaktywnych. Należy zwrócić uwagę na możliwe czynniki predysponujące do wystąpienia kołatań serca − wysiłek fizyczny, stan psychiczny, kofeina, alkohol, narkotyki, wrodzone wady serca, czy inne czynniki, które pokazać się mogą w wywiadzie rodzinnym.

Aby określić przyczynę kołatania serca konieczna jest wizyta u lekarza i przeprowadzenia szerokiej diagnostyki m.in. badania EKG. 

Diagnostyka patologii związanych z kołataniem serca

Podstawowym elementem oprócz wywiadu i badania przedmiotowego przeprowadzonego przez lekarza jest badania elektrokardiograficzne (badanie EKG). Na podstawie oceny zapisu z elektrokardiogramu można wykryć różne choroby serca, w tym arytmie (bloki przedsionkowokomorowe, śródkomorowe, zmiany odcinka QT, pobudzenia przedwczesne komorowe i nadkomorowe, migotanie, trzepotanie przedsionków i inne), przerost lewej lub prawej komory, cechy niedokrwienia lub przebytego zawału mięśnia sercowego.

badanie ekg

Konieczne jest również wykonanie badań krwi, takich jak morfologia, stężenia elektrolitów we krwi, glukozy, TSH oraz ocena wydolności poszczególnych narządów.

W przypadku uczucia kołatania serca zawsze niezbędna jest wizyta u lekarza, który będzie mógł przeprowadzić odpowiednią diagnostykę!

Więcej artykułów na ten temat