Pieluchomajtki dla dorosłych a refundacja - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

13. 3. 2023 · 8 minut czytania
Jakie są najważniejsze zasady refundacji pieluchomajtek dla dorosłych? Odpowiadamy na najczęstsze pytania nurtujące opiekunów i pacjentów.
Redakcja Dr. Max
Redakcja Dr. Max
Pieluchomajtki dla dorosłych a refundacja - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jeśli jesteś opiekunem coraz mniej sprawnej starszej osoby, dobrze wiesz, ile wysiłku kosztuje utrzymanie jej w dobrej kondycji. Zdajesz sobie również sprawę, jak dużych nakładów finansowych to wymaga. Najpierw w stałym wyposażeniu pojawiają się specjalne wkładki i majtki chłonne, potem pieluchomajtki, a na koniec pieluchy i podkłady. Całe szczęście istnieje coś takiego jak refundacja pieluch dla dorosłych.

Czy pampersy dla osób starszych są refundowane?

Tak. Zasady refundacji pieluchomajtek regulują odpowiednie przepisy prawne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U.2022.2319) zmieniającym Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z 29 maja 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 704 i 1691) od 1 stycznia 2023 wprowadza się zmiany w zasadach refundacji środków absorpcyjnych (czyli podkłady higieniczne, wkładki chłonne, majtki chłonne, pieluchomajtki i pampersy dla dorosłych). Są jednak pewne ograniczenia zarówno w liczbie refundowanych pieluch, jak i maksymalnej kwocie refundacji.

Warto również podkreślić, że sam fakt nietrzymania moczu lub kału u osoby starszej nie uprawnia do refundacji. Aby tak było, musi ono współistnieć z określonymi w ustawie chorobami.

 

Komu przysługuje refundacja pieluchomajtek?

Podstawą do skorzystania z refundacji jest zlecenie, które wystawiaosoba do tego uprawniona. Musi się na nim znaleźć również odpowiednie rozpoznanie jednostki chorobowej wymienionej w rozporządzeniu.

zasady refundacji pieluchomajtek

Jakie rozpoznanie uprawnia do refundacji pampersów?

Przede wszystkim rozpoznanie powinno obejmować jedną z chorób z listy poniżej.

Schorzenia onkologiczne:

 • choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza albo okolicy krzyżowej,
 • przetoki nowotworowe lub popromienne,
 • nietrzymanie moczu lub stolca w wyniku chorób nowotworowych,
 • powikłania po leczeniu chorób nowotworowych.

Inne schorzenia, które uprawniają do refundacji na pieluchomajtki dla dorosłych, to neurogenne i nieneurogenne nietrzymanie moczu lub stolca. Dodatkowo w przypadku chorób nienowotworowych musi zostać spełniony co najmniej jeden z wymienionych warunków:

 • głębokie upośledzenie umysłowe,
 • zespoły otępienne o różnej etiologii,
 • wady wrodzone układu nerwowego / trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Dowiedź się także, jak zmieniać pieluchy u seniorów.

 

Refundacja na pampersy przysługuje również wtedy, gdy u pacjenta nieonkologicznego przyczyną nietrzymania moczu lub kału są:

 • wady wrodzone dolnych dróg moczowych,
 • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych,
 • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego.

Niestety, samo wysiłkowe nietrzymania moczu nie jest dolegliwością, przy której obowiązuje ulga.

  Kto może wystawić zlecenie na wyroby chłonne?

  Rozporządzenie Ustawa precyzyjnie określa, kto ma uprawnienia do wystawienia zlecenia na pieluchy. Są to lekarze ze specjalizacją w jednej z następujących dziedzin:

  • chirurgii ogólnej, dziecięcej lub onkologicznej,
  • onkologii klinicznej, onkologii i hematologii dziecięca lub chemioterapii nowotworów,
  • geriatrii,
  • ginekologii onkologicznej,
  • położnictwa i ginekologii,
  • neurologii (również dziecięcej),
  • urologii (również dziecięcej),
  • medycyny rodzinnej,
  • chorób wewnętrznych.

  Potrzebne uprawnienia ma także:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
  • lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych,
  • felczer ubezpieczenia zdrowotnego,
  • pielęgniarka lub położna.

  Warto również zaznaczyć, że pielęgniarka lub położna mogą kontynuować zlecenie wystawione przez innego specjalistę do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej. Osoba wystawiająca zlecenie musi także mieć podpisaną umowę z NFZ.

  Ile wynosi refundacja na pieluchomajtki?

  Narodowy Fundusz Zdrowia udziela refundacji na produkty oznaczone kodem P.100 oraz P.101 na podstawie chłonności i kategorii wyrobów. Obowiązują następujące limity:

  • 1 zł za 1 szt. to limit refundacji na jednorazowe podkłady chłonne oraz wkładki urologiczne o chłonności minimum 450 g,
  • 1,7 zł za 1 szt. to refundacja na majtki chłonne o chłonności wynoszącej 1000 g lub pieluchomajtki oraz pieluchy anatomiczne o chłonności 1400 g,
  • 2,3 zł za szt. obejmuje refundacja za majtki chłonne o minimalnej chłonności 1400 g oraz pieluchomajtki o minimalnej chłonności 2500 g.

  Kwota dofinansowania wynosi 70%, resztę, czyli 30% reguluje pacjent, czyli np. w przypadku refundacji pieluch anatomicznych o chłonności 1400 g kupujący płaci 0,51 zł za 1 szt., a NFZ dopłaca 1,19 zł.

  Do wyjątków należą inwalidzi wojskowi i wojenni oraz osoby represjonowane. Im przysługuje zawsze zwrot z Funduszu w wysokości 100%.

  Jaki jest limit na refundowane pampersy dla dorosłych?

  Obecnie limit miesięczny wynosi 90 sztuk i obejmuje wszystkie refundowane wyroby chłonne, co wyjaśniam w następnym akapicie.

  Czy na wniosek P.100/P.101 mogę wykupić tylko pieluchomajtki?

  Nie, wniosek ten obejmuje różne wyroby chłonne, czyli:

  • pieluchomajtki,
  • majtki chłonne,
  • pieluchy anatomiczne,
  • wkładki urologiczne
  • oraz podkłady chłonne.

  Ważne, aby łączna liczba wszystkich refundowanych produktów wynosiła 90 sztuk. Oznacza to, że w ramach refundacji wykupisz na przykład 30 podkładów i 60 pieluch (razem 90 sztuk wyrobów chłonnych). Jeśli chcesz skorzystać z takiego rozwiązania, poproś lekarza, aby na zleceniu znalazło się określenie pieluchomajtki lub zamiennie.

  Ile refundowanych pieluchomajtek można wykupić jednorazowo?

  Refundacja jest wydawana maksymalnie na 12 miesięcy, ale jednorazowo można zaopatrzyć się w połowę zlecenia, czyli produkty zaspokajające zapotrzebowania na 6 miesięcy. Pacjent ma prawo maksymalnie do zakupu 90 pieluch, majtek chłonnych lub pieluchomajtek na miesiąc. To znaczy, że można wykupić nawet 540 refundowanych pieluch lub zamiennych wyrobów chłonnych. Wiąże się to jednak z wydatkiem rzędu kilkuset złotych. Warto więc poprosić lekarza o wystawienie zlecenia na każdy miesiąc oddzielnie.

  Przy zaopatrywaniu się w refundowane pieluchomajtki musisz pilnować dat. Nie masz obowiązku wykupywania całego miesięcznego limitu, ale nie wykorzystasz też zaległego limitu w następnym miesiącu. Jak to wygląda w praktyce?

  Załóżmy, że w styczniu w ramach zlecenia kupujesz tylko 60 pieluchomajtek. Jednak w lutym potrzebujesz 120 sztuk wyrobów chłonnych. Nie możesz już zrealizować zapasu, który Ci został ze stycznia - refundacja nie obejmie więc wszystkich produktów. W takim przypadku kupisz 90 sztuk refundowanych i 30 sztuk bez refundacji.

  Gdzie można wykupić refundowane pieluchy?

  Pieluchy refundowane dla dorosłych dostaniesz w aptece lub sklepie medycznym, który ma podpisaną odpowiednią umowę z NFZ. Pamiętaj, że całe zlecenie należy zrealizować w jednym punkcie. Jeśli więc znajdziesz lepszą dla siebie ofertę albo chcesz kupić pampersy w innym miejscu, lekarz musi wypisać nowe zlecenie i anulować poprzednie.

  Co zrobić, jeśli pieluchy z refundacji nie wystarczą?

  Limit 90 sztuk obejmuje jedynie pieluchy refundowane. Jeżeli ta liczba nie zaspokaja Twoich potrzeb, możesz wykupić wyroby chłonne bez ulgi z NFZ.

  Jak wygląda e-zlecenie na pieluchomajtki?

  Od 1 kwietnia 2020 roku wszystkie zlecenia na pieluchomajtki lekarze wystawiająelektronicznie (maksymalnie na okres 12 miesięcy). Dzięki temu nie jest niezbędna osobista wizyta u specjalisty, szczególnie w przypadku kontynuacji zlecenia. Wystarczy, że umówisz się na teleporadę. Jak krok po kroku wygląda otrzymanie e-zlecenia na pieluchy?

  Lekarz lub pielęgniarka potrzebuje do tego celu platformy eZWM, gdzie wystawia takie zlecenie, a następnie je drukuje i potwierdza pieczątką i podpisem. Weryfikacja wniosku również odbywa się elektronicznie, co znacznie skraca czas oczekiwania na możliwość skorzystania z refundacji na pieluchomajtki dla dorosłych.

  pieluchomajtki dla seniora a dofinansowanie

   

  Jeśli wniosek wypełniono prawidłowo, lekarz otrzyma e-potwierdzenie z NFZ uprawniające Cię do realizacji e-zlecenia. Nie musisz już odwiedzać Wojewódzkiego Oddziału NFZ. Zamiast tego udajesz się prosto do punktu sprzedaży. Mało tego, możesz odebrać wydrukowane e-zlecenie w przychodni lub u lekarza, ale nie potrzebujesz formy papierowej do jego realizacji. Wystarczy Ci numer zlecenia oraz PESEL pacjenta, jak w przypadku e-recepty.

  Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba wystawiająca nie ma dostępu do serwisu internetowego eZWM. Wtedy w celu potwierdzenia zlecenia musisz się wybrać do dowolnego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (niekoniecznie przypisanego do Twojego miejsca zamieszkania).

  Pieluchomajtki dla dorosłych a zasady refundacji - podsumowanie

  Podsumowując, aby skorzystać z refundacji na pieluchy dla osób starszych, musisz wykonać następujące kroki:

  1. Umawiasz się na wizytę / teleporadę u lekarza, który ma odpowiednie uprawnienia (specjalizację oraz podpisaną umowę z NFZ).
  2. Lekarz wystawia e-zlecenie na platformie eZWM (lub na druku, jeśli nie ma dostępu do serwisu internetowego).
  3. NFZ wysyła e-potwierdzenie, które oznacza pozytywną weryfikację wniosku.
  4. Realizujesz e-zlecenie w aptece lub sklepie medycznym, podając jego numer oraz PESEL pacjenta. Wszystkie wyroby chłonne z danego zlecenia (maks. 90 sztuk) musisz wykupić w jednym punkcie.

  Jeśli opiekujesz się osobą starszą, która spełnia warunki uprawniające ją do korzystania z różnych ulg, warto skorzystać z refundacji na pieluchomajtki. W razie potrzeby lekarz lub farmaceuta na pewno chętnie udzieli Ci dodatkowych wyjaśnień.

   Źródła:

  1. Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie. Dostępne online: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-zmian-w-wykazie-wyrobow-medycznych-na-zlecenie [dostęp: 13 marca 2023].
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dostępne online: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000231901.pdf [dostęp: 13 marca 2023].
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Dostępne online: https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2019.159.0001555,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-zlecenia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-oraz-zlecenia-naprawy-wyrobu-medycznego.html. [dostęp: 23 grudnia 2020].
  4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dostępne online: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001267. [dostęp: 23 grudnia 2020].
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dostępne online: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001061. [dostęp: 23 grudnia 2020].
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dostępne online: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000281.  [dostęp: 23 grudnia 2020].
  7. https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/. [dostęp: 23 grudnia 2020].
  8. https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/krok-po-kroku/1600-jak-uzyska-pieluchomajtki-cewnik-zestaw-infuzyjny. [dostęp: 23 grudnia 2020].
  9. http://www.wcw2020.pl/. [dostęp: 23 grudnia 2020].

   Więcej artykułów na ten temat

   O autorze
   Redakcja Dr. Max
   Redakcja Dr. Max
   Przeczytaj więcej od tego autora
   O autorze
   Redakcja Dr. Max
   Redakcja Dr. Max
   Przeczytaj więcej od tego autora