Czy to już Alzheimer? Objawy pierwszego etapu choroby

17. 9. 2018 · Aleksandra Malewska · 4 minuty czytania
  • objawy
Czy to już Alzheimer? Objawy pierwszego etapu choroby

Być może bliska Ci osoba ciągle zapomina o drobnych rzeczach, nie pamięta nazw przedmiotów lub zapomina dni tygodnia? A może ktoś z Twoich bliskich w ostatnim czasie nie rozpoznał po raz kolejny Twojej twarzy? Niestety, mogą to być pierwsze subtelne objawy Alzheimera. To choroba, która pojawia się w podstępny i pozornie niegroźny sposób. Alzheimer: objawy, w jakim wieku się pojawia, jak rozpoznać pierwszą fazę choroby i jak możesz pomóc choremu.

Czym jest choroba Alzheimera?

Mimo, że wszyscy choć raz słyszeli o chorobie Alzheimera, niewiele osób tak naprawdę wie, na czym ona polega i jakie są jej pierwsze objawy. Choroba Alzheimera to nieuleczalna, postępująca choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do śmierci chorego.

W jakim wieku Alzheimer daje pierwsze objawy? Choroba ta dotyczy osób w podeszłym wieku, nie wiadomo jednak, ile lat trwa w fazie bezobjawowej. Jest to najczęstsza odmiana otępienia, czyli nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. W chorobie Alzheimera obserwuje się znaczne pogorszenie funkcji poznawczych człowieka, czyli tych, dzięki którym możesz dobrze funkcjonować w otaczającym Cię świecie.

choroba alzheimera

Wśród funkcji poznawczych wymienia się:

Wszystkie stopniowo zanikają w przebiegu choroby i prowadzą w końcu do kalectwa i śmierci. Im wcześniej wykryje się objawy początkowe Alzheimera, tym szybciej można wdrożyć leczenie i rehabilitację. Te niestety mogą jedynie opóźnić postęp choroby, nigdy go jednak nie zatrzymują.

Etapy choroby Alzheimera

Żeby uprościć bliskim osób z Alzheimerem zrozumienie tej choroby, Reisberg zaproponował umowny podział na 7 następujących po sobie etapów choroby. Inny, równie często stosowany podział, to klasyfikacja wyróżniająca stadium predemecji, wczesny, umiarkowany i zaawansowany etap Alzheimera. Klasyfikacje te opisują postępujące objawy Alzheimera i umożliwiają jak najwcześniejsze zauważenie przez lekarza i bliskich pierwszych niepokojących symptomów.

Etapy choroby Alzheimera

Alzheimer − pierwsze objawy

Wczesny okres choroby to czas, kiedy pacjent nie zdradza żadnych, ewentualnie tylko subtelne, objawy. Osoba taka funkcjonuje całkowicie normalnie, jest aktywna zawodowo, spełnia się jako część rodziny i społeczeństwa. Niestety, już na tym etapie zaczyna się proces degeneracji mózgu. Okres predemencji to nadal czas, trudno jest postawić pacjentowi diagnozę choroby Alzheimera. Na tym etapie zaczynają się problemy z pamięcią, na początku z tą „świeżą”, czyli chory nie pamięta niedawno poznanych rzeczy czy ma kłopot z uczeniem się.

Alzheimer − pierwsze objawy

Jak jeszcze daje o sobie znać Alzheimer? Objawy początkowe to także  trudność w spostrzeganiu różnych rzeczy i problemy ze skupieniem uwagi. To wówczas najczęściej dochodzi do sprzeczek między osobą chorą a jej współmałżonkiem. Pacjent z wczesnym zespołem Alzheimera zdaje się być nieobecny, zapomina o rzeczach, o które proszą go najbliżsi, nie zjawia się na umówionych spotkaniach.

Bardzo często już na tym etapie od pacjenta odwracają się znajomi i przyjaciele, bo traci on poczucie humoru, zdolność do kojarzenia różnych faktów i abstrakcyjnych myśli, staje się też apatyczny i osowiały. Duże ubytki w pamięci na wczesnym etapie choroby Alzheimera niepokoją rodzinę pacjenta i wtedy najczęściej stawiana jest ostateczna diagnoza. W pierwszym etapie choroby dochodzi do postępowania objawów – pacjent ma trudności z rozpoznawaniem znanych mu rzeczy (agnozja), pojawia się też problem z wykonywaniem precyzyjnych ruchów, np. pisanie czy szydełkowanie (apraksja). Z czasem spada też zdolność wysławiania się, ubożeje też słownictwo.

Alzheimer objawy

Dlaczego diagnoza Alzheimera jest ważna?

Na początku, po usłyszeniu diagnozy choroby Alzheimera jest bardzo duży stres i zaskoczenie. Szczególnie dla najbliższych chorego. Gdy jednak pierwsze emocje opadną, nazwanie problemu i pomoc specjalistów, umożliwia rodzinie uczenia się z chorym na Alzheimera życia na nowo. Dzięki diagnozie, rodzina jest też w stanie zrozumieć wiele zachowań chorego i sytuacji, które wcześniej stanowiły problem.

Więcej artykułów na ten temat

Aleksandra Malewska