Częstoskurcz komorowy. Jakie objawy daje przyspieszone bicie serca?

18. 10. 2019 · Edyta Jakubik · 3 minuty czytania
  • objawy

Częstoskurcz komorowy jest groźną arytmią. Polega ona na przyspieszonej pracy serca, przekraczającej 100 uderzeń na minutę. W wyniku nieprawidłowego przepływu impulsów w sercu i ich kontroli dochodzi do zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego. Zobacz, co jest tego przyczyną i jakie charakterystyczne objawy daje częstoskurcz komorowy.

Częstoskurcz serca − dlaczego jest niebezpieczny?

Częstoskurcz komorowy może być bezpośrednim stanem zagrożenia życia, bo może doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia. W rzadkich przypadkach przebiega łagodnie i ustępuje samoistnie.

Wyróżniamy częstoskurcze nieutrwalone, czyli takie, kiedy arytmia trwa do 30 sekund i częstoskurcze utrwalone, wtedy arytmia trwa ponad 30 sekund lub krócej, jeśli zostanie przerwana przez interwencję lekarza. Im dłużej trwa arytmia, tym bardziej staje się dla Ciebie groźna, bo rośnie wtedy ryzyko powikłań.

częstoskurcz

W wyniku częstoskurczu komorowego dochodzi do zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego. To powoduje zmniejszenie objętości krwi wyrzucanej przez serce do naczyń zaopatrujących narządy w tlen. W ciężkich przypadkach częstoskurcz komorowy może spowodować na tyle poważne zaburzenia pracy serca, że krew przestaje być wyrzucana na obwód. Wtedy dochodzi do częstoskurczu komorowego bez tętna. A to wymaga podjęcia natychmiastowej akcji ratunkowej.

Kolejnym groźnym skutkiem częstoskurczu komorowego może być migotanie komór. Wtedy częstość pracy serca może dochodzić do 600 uderzeń na minutę, a jego praca jest nieskoordynowana i nieefektywna. Jeśli migotanie komór nie zostanie przerwane w ciągu kilku minut dochodzi do śmierci.

Częstoskurcz komorowy − objawy

Co możesz czuć, kiedy spotka Cię częstoskurcz? Objawy częstoskurczu serca zależą od częstotliwości pracy serca, czasu trwania, stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego, a także od chorób współistniejących.

Najczęściej pacjenci zgłaszają uczucie szybkiego, silnego, nieregularnego bicia serca. Objawom tym mogą towarzyszyć zawroty głowy, mroczki przed oczami, osłabienie, duszność, zamostkowe bóle w klatce piersiowej. W wyniku gwałtownego spadku ciśnienia tętniczego może dojść do utraty przytomności. W takiej sytuacji najlepiej natychmiast zareagować, bo utrata przytomności jest poważnym objawem i u takiego chorego może dojść do nagłego zgonu sercowego.

częstoskurcz komorowy

Co zrobić, kiedy dojdzie do częstoskurczu? Natychmiast wezwać pogotowie! Jeśli chory jest nieprzytomny i nie oddycha, to trzeba podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową.

Częstoskurcz serca − przyczyny

Wraz z upływem lat rośnie ryzyko na wystąpienie częstoskurczu komorowego. Najczęstszą przyczyną występowania częstoskurczu komorowego jest choroba niedokrwienna serca, a najbardziej narażeni są pacjenci z zawałem serca. Aż 45% pacjentów jest obarczonych ryzykiem wystąpienia częstoskurczu komorowego w pierwszej dobie zawału serca.

Kolejną grupą zagrożoną częstoskurczem są osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi, takimi jak: nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia, przerost mięśnia lewej komory serca, niewydolność serca, zespół Brugadów. Szacuje się, że nieutrwalone częstoskurcze komorowe występują tylko u ok. 3% pacjentów ze zdrowym sercem. Przyczyną wystąpienia arytmii nie są tylko choroby serca, lecz również schorzenia ogólnoustrojowe, zaburzenia hormonalne, elektrolitowe i metaboliczne, a także niektóre leki.

Częstoskurcz − jak go rozpoznać?

Diagnostyka częstoskurczu nie jest skomplikowana. U każdego pacjenta z podejrzeniem częstoskurczu komorowego wykonuje się EKG, które pozwala postawić właściwie rozpoznanie. Jeśli nie uda się uchwycić arytmii można wykonać badanie Holter EKG, który pozwala na dłuższe monitorowanie pracy serca. Natomiast jeśli podczas tego badania nie zarejestruje się arytmii, można rozważyć wykonanie inwazyjnego badania elektrofizjologicznego lub wszczepić podskórnie rejestrator zdarzeń.

Więcej artykułów na ten temat