Jak radzić sobie z lękiem?

15. 10. 2018 · Natalia Klonowska · 4 minuty czytania
  • psychologia

Istnieją sprawdzone metody na uspokojenie myśli i zapanowanie nad lękiem. Lęk to wytwór Twojego umysłu, a praca nad umysłem może przynieść zaskakujące efekty. Co zrobić, gdy dopada Cię lęk i czujesz, że ogarnia Cię panika? Jak się uspokoić i gdzie szukać pomocy?

Jak poradzić sobie z lękiem?

Choć lęk jest Twoją naturalną reakcją obronną na rzeczywistość, może on przybierać skrajne, niekoniecznie ratujące sytuację formy. Lęk w sytuacji zagrożenia jest dla Ciebie sygnałem, żeby się wycofać lub przyjąć szczególną ostrożność. Według definicji lęku, która podana została w słowniku psychologii, zwraca się uwagę na różnicę pomiędzy strachem, który zawsze jest wywołany przez kogoś, coś, jakieś zdarzenia, a lękiem, który jest niejasnym, nieprzyjemnym stanem emocjonalnym pozbawionym obiektu.

 Antoni Kępiński twierdzi, że:

strach to lęk przedmiotowy i w przeciwieństwie do lęku bezprzedmiotowego (wewnętrznego) musi być poprzedzony percepcją przedmiotu zagrożenia”.

Zgodnie z teorią Freuda, lęk jest sygnałem niebezpieczeństwa natury psychicznej, zaś dla egzystencjalistów to reakcja emocjonalna, która towarzyszy ogólnemu poczuciu braku sensu.

zamyślona, lękliwa kobieta

Jeżeli chcesz poradzić sobie z lękami, musisz jasno określić, co je u Ciebie wywołuje. Pamiętaj, że na stopień odczuwania lęku ma wpływ także Twój temperament, osobowość, genotyp i doświadczenia życiowe. Pewne zachowania, reakcje, postawy kształtują się już we wczesnym dzieciństwie. Podobnie sposób reagowania na codzienne sytuacje. Ciężko zmienić wyuczone reakcje, szczególnie gdy ich źródło sięga tak głęboko. Jeżeli w Twoim życiu lęk pojawia się zbyt często i to z dużym nasileniem, warto poddać się diagnozie psychologicznej, żeby sprawdzić, czy nie masz przypadkiem osobowości lękowej.

Jak walczyć z lękiem?

Lęk w umiarkowanym nasileniu pełni funkcję przystosowawczą. Ale istnieją pewne granice jego natężenia. Fobie to skrajna forma lęku, która utrudnia codzienne funkcjonowanie. Panika niesie ze sobą wiele zagrożeń i impulsywnych, niekontrolowanych reakcji, co w określonych sytuacjach życiowych może być niebezpieczne.

 

 

A więc, jak radzić sobie ze strachem? Jeżeli przyjmiemy za Stanisławem Siekiem, że lęk to efekt naszych myśli, wyobrażeń, sądów i słów innych ludzi, to walka z paniką będzie odbywać się w głębi ludzkiego umysłu.

jak walczyć z lękiem - panika

Błędem jest myślenie, że nie da się zapanować nad strachem. Po określeniu źródła (źródeł) lęku warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Twoja reakcja (lęk, niepokój) nie jest wyolbrzymiona i przedwczesna. Zamartwianie się „na zapas” to wyczerpujący proces dla całego organizmu. Warto szukać sytuacji, miejsc, ludzi, którzy zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa. Możesz też szukać zajęć, które pomogą oderwać Ci się od negatywnych, niepokojących myśli. Warto poświęcić czas na budowanie wartościowych relacji, które wprowadzą do Twojego życia poczucie stabilizacji i stałego oparcia.

Nie zapominaj, że niezbędne jest wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje umiejętności – najlepszym sposobem będzie stawianie czoła lękom, obawom i wychodzenie naprzeciw temu, co osłabia Cię wewnętrznie i paraliżuje strachem.

Doktor psychologii B. Aouil mówi o bliskości, akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa jako o ważnych potrzebach i jednocześnie sposobach na zapobieganie rozwojowi lęku.

Bycie blisko, wzajemne wspieranie się i poczucie, że są osoby, na które możemy liczyć, daje nam siłę na przetrwanie, obniża poziom zagrożenia, a tym samym obniża lęk”

− pisze Aouil.

Nerwica lękowa − jak sobie radzić?

Na pytanie, jak sobie radzić z nerwicą lękową najlepiej poszukać odpowiedzi u dobrego psychologa. Żeby wyeliminować pewne wyuczone mechanizmy reakcji, trzeba poddać się dłuższej psychoterapii. Polega ona na identyfikowaniu objawów wywołujących strach, poznawaniu nieświadomych mechanizmów działania i wyszukiwaniu sposobów na radzenie sobie z nimi w inny niż dotychczas sposób. Czasami trzeba się pogodzić z przeszłością i nieuchronnością pewnych życiowych zdarzeń − terapeuta stara się w tym pomóc.

nerwica lękowa -  jak sobie poradzić

Więcej artykułów na ten temat